Choroby genetyczne

Anemia sierpowata
Bielactwo (albinizm)
Choroba Menkesa
Dystrofia mięśniowa
Hemofilia
Izodicentryczny chromosom 15
Leprechaunizm
Mukowiscydoza
Ostra białaczka limfoblastyczna
Ostra białaczka promielocytowa
Otyłość
Otyłość brzuszna
Polipowatość młodzieńcza
Przewlekła białaczka eozynofilowa
Przewlekła białaczka limfatyczna
Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa
Przewlekła białaczka szpikowa
Rodzinna polipowatość gruczolakowata
Siatkówczak
Talasemia
Uogólnione zwapnienie ścian tętnic niemowląt
Wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa
Wrodzony niedobór białka C
Zespół Budda-Chiariego
Zespół Downa
Zespół Frasera
Zespół Turnera
Łuszczyca
Łuszczycowe zapalenie stawów (łuszczyca stawowa)
Łysienie androgenowe
Łysienie dziedziczne
Łysienie u dzieci
Łysienie wężykowate