Choroby układu krwionośnego

Amyloidoza
Anemia (niedokrwistość)
Anemia sierpowata
Białaczka
Białaczka włochatokomórkowa
Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca)
Erytroleukemia
Hemofilia
Hemoroidy (żylaki odbytu)
Miażdżyca
Naczyniak
Naczyniak jamisty
Naczyniak włośniczkowy
Ostra białaczka limfoblastyczna
Ostra białaczka promielocytowa
Ostra białaczka szpikowa
Ołowica
Przewlekła białaczka eozynofilowa
Przewlekła białaczka limfatyczna
Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa
Przewlekła białaczka szpikowa
Szkorbut
Talasemia
Uogólnione zwapnienie ścian tętnic niemowląt
Wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa
Wrodzony niedobór białka C
Zakrzepica
Zakrzepica żył głębokich
Zespół Budda-Chiariego
Żylaki
Żylaki kończyn dolnych
Żylaki macicy
Żylaki pęcherza moczowego
Żylaki pochwy i sromu
Żylaki powrózka nasiennego
Żylaki przełyku