Choroby układu oddechowego

Angina (zapalenie gardła)
Astma
Astma oskrzelowa
Kaszel
Laryngomalacja
Mukowiscydoza
Szkorbut
Zapalenie oskrzeli