Fentanyl w Polsce: Narastające Zagrożenie dla Zdrowia Publicznego

Wprowadzenie Fentanylu na Czarne Rynki w Polsce

Na polskim czarnym rynku pojawił się fentanyl – silnie uzależniający opioid, który znajduje zastosowanie w lecznictwie zamkniętym. Jego niekontrolowane użycie może prowadzić do tragicznych konsekwencji zdrowotnych. Dr Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem związanym z nielegalnym obrotem tym niebezpiecznym lekiem.

Nielegalny Obrót Fentanylem w Polsce

Od kilku miesięcy sieć zalewają przerażające nagrania z ulic Filadelfii i Los Angeles, gdzie fentanyl stał się powszechny w nielegalnym obrocie. Młodzi ludzie, widoczni na filmikach, zmagają się z dramatycznymi skutkami jego użycia – są bezwładnie „zawieszeni” na chodnikach i jezdniach w groteskowych pozach. Popularność tej substancji w USA sugerowała, że jej pojawienie się w Europie było tylko kwestią czasu. Dziś polska policja potwierdza, że fentanyl jest już obecny w kraju.

Fentanyl: Charakterystyka i Zastosowanie

Fentanyl to opioidowy lek przeciwbólowy stosowany głównie w onkologii do łagodzenia bólu nowotworowego oraz w analgosedacji, czyli wprowadzaniu pacjentów do śpiączki farmakologicznej. Dr Matuszkiewicz wyjaśnia, że sprzedaż fentanylu w oficjalnych kanałach jest ściśle monitorowana. Niemniej jednak, lek ten można stosunkowo łatwo nabyć przez internet, w tym na portalach i aplikacjach oferujących nielegalny dostęp do narkotyków.

Zagrożenia Związane z Nielegalnym Użyciem Fentanylu

Toksykolog podkreśla ogromne ryzyko związane z niekontrolowanym zażywaniem fentanylu. Przedawkowanie może prowadzić do głębokich zaburzeń świadomości oraz wyłączenia ośrodka oddechowego, co skutkuje zatrzymaniem oddychania. Po czterech minutach braku oddechu dochodzi do zatrzymania krążenia, co zazwyczaj kończy się śmiercią.

Mieszanie Fentanylu z Inne Substancjami: Dodatkowe Niebezpieczeństwa

Dodatkowym zagrożeniem jest fakt, że fentanyl sprzedawany na czarnym rynku często jest „chrzczony” – dodawane są do niego inne substancje, które mają wzmocnić jego działanie. Skutki takiej intoksykacji mogą być bardzo różne i nieprzewidywalne, co zwiększa ryzyko tragicznych konsekwencji dla użytkowników.

Uzależniające Działanie Fentanylu

Fentanyl jest jednym z najsilniej uzależniających leków. Już po kilkunastu zażyciach użytkownicy mogą stać się nałogowcami. W legalnym obrocie lek ten jest stosunkowo drogi – ampułka zawierająca 2 ml substancji kosztuje około 300 zł. Na czarnym rynku jest jednak znacznie tańszy, co czyni go bardziej dostępnym dla osób uzależnionych.

Obecność Fentanylu na Polskim Czarnym Rynku

Policja informuje, że choć fentanyl pojawił się już w polskim „podziemiu”, to na razie obrót tym narkotykiem jest marginalny. Od stycznia 2022 r. do połowy kwietnia 2024 r. zabezpieczono 252,2 g tej substancji i jej pochodnych. Dla porównania, tylko w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku służby zabezpieczyły 17,5 tony innych środków odurzających. Zainteresowanie fentanylem jednak rośnie, a jego użytkowanie niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwa.

Tragiczne Konsekwencje Przedawkowania Fentanylu

W listopadzie ubiegłego roku w Poznaniu doszło do śmiertelnego przedawkowania fentanylu przez 19-letnią dziewczynę. To tragiczne wydarzenie jest kolejnym dowodem na to, jak niebezpieczna jest ta substancja i jak pilne jest podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie jej rozprzestrzenianiu się.

Podsumowanie: Pilna Potrzeba Działań

Fentanyl stanowi rosnące zagrożenie dla zdrowia publicznego w Polsce. Nielegalny obrót tym silnie uzależniającym narkotykiem wymaga zdecydowanych działań ze strony organów ścigania i służb zdrowia. Edukacja społeczeństwa na temat niebezpieczeństw związanych z fentanylem oraz skuteczne działania prewencyjne są kluczowe w walce z tym śmiertelnym zagrożeniem.