Strona głównajak znaleźćEgzamin zawodowy 2023. Jak sprawdzić wyniki online?

Egzamin zawodowy 2023. Jak sprawdzić wyniki online?

Cześć! Chciałbym podzielić się z tobą informacją na temat sposobu sprawdzania wyników egzaminu zawodowego online. Egzamin zawodowy odbył się w czerwcu 2023 roku, a teraz uczniowie z niecierpliwością oczekują wyników. Dobrą wiadomością jest to, że wyniki można sprawdzić online za pośrednictwem portalu zdającego SIOEPKZ.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy zalogować się przy użyciu podanych wcześniej informacji o loginie i haśle. Jeśli nie posiadasz tych danych, skontaktuj się z dyrektorem swojej szkoły, który może zresetować hasło i przekazać nowy kod aktywacyjny. Zachęcam do zapoznania się z artykułem, który szczegółowo opisuje kroki do podjęcia w celu sprawdzenia swoich wyników egzaminu zawodowego.

Wyniki egzaminu zawodowego 2023

Wyniki egzaminu zawodowego dla osób, które przystąpiły do egzaminu w Formule 2023, będą dostępne od 31 sierpnia. Informuje o tym Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), która podaje, że wyniki będą pojawiać się na portalu zdającemu od godziny 10:00. Jest to dla uczniów ważny moment, ponieważ poznają one rezultaty swojej pracy i dowiedzą się, czy zdali egzamin zawodowy.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego 2023?

Aby sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego 2023, uczniowie muszą skorzystać z portalu zdającego SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie). Do zalogowania się na ten portal potrzebne są informacje, które uczniowie otrzymali wcześniej w szkole. Kody aktywacyjne, które są niezbędne do zalogowania się, powinny zostać przekazane uczniowi przez dyrektora lub innego przedstawiciela placówki. Ważne jest to, że kody aktywacyjne są ważne bezterminowo, więc uczniowie mogą z nich korzystać również w przyszłości.

Sprawdź to ➡ ➡  jak znaleźć numer iban pko bp

Jak sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego 2023 krok po kroku?

Aby sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego 2023 krok po kroku, wystarczy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. Wejdź na portal zdającemu SIOEPKZ.
  2. Wpisz swój login i hasło, które otrzymałeś wcześniej w szkole.
  3. Sprawdź, czy widnieją już informacje o wynikach. Pamiętaj, że wyniki będą się pojawiać od godziny 10:00, więc jeśli jeszcze ich nie ma, odśwież stronę.
  4. Sprawdź swoje wyniki egzaminu zawodowego.

Pamiętaj, że egzamin zawodowy odbywa się w dwóch częściach – pisemnej i praktycznej. Wyniki zakwalifikowanych uczniów będą uwzględniały liczbę uzyskanych punktów z obu części. Dla części pisemnej wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów, czyli minimum 20 punktów, natomiast dla części praktycznej wymaga się uzyskanie co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

Brak danych do portalu zdającemu SIOEPKZ. Co zrobić?

Jeśli uczniowie nie pamiętają danych do logowania lub ich nie otrzymali, powinni skontaktować się z dyrektorem swojej placówki. Dyrektor może w dowolnym momencie zresetować hasło i utworzyć nowy kod aktywacyjny dla zdającego. Może również wprowadzić do systemu SIOEPKZ adres e-mail ucznia. Ważne jest, aby przed sprawdzeniem wyników 31 sierpnia wcześniej zalogować się na próbę i upewnić się, czy wszystko działa poprawnie. W przypadku braku danych do logowania, dyrektor ośrodka egzaminacyjnego może pobrać dla zdających kody aktywacyjne oraz zresetować hasło i utworzyć nowy kod aktywacyjny.

W przypadku dalszych pytań lub problemów związanych ze sprawdzaniem wyników, można również skontaktować się z infolinią SIOEPKZ, która jest dostępna od godziny 7:30 do 17:30 pod numerem telefonu +48 22 310 20 03.

Sprawdź to ➡ ➡  jak znaleźć siłę wypadkową

Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać egzamin zawodowy 2023?

Zgodnie z informacjami podanymi przez CKE, aby zdać egzamin zawodowy w Formule 2023, uczniowie muszą uzyskać określoną liczbę punktów. Dla części pisemnej wymaga się uzyskania co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, czyli minimum 20 punktów. Natomiast dla części praktycznej wymaga się uzyskania co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

W przypadku niezdania którejkolwiek z tych części egzaminu, uczniowie mają możliwość ponownego przystąpienia do niej w momencie, gdy egzaminy będą organizowane w szkole. Po zakończeniu nauki uczniowie mają dwie szanse na zdanie egzaminu, zgodnie z zasadami ustalonymi dla absolwentów. Kolejne podejścia będą odbywały się w trybie eksternistycznym.

Co zrobić, jeśli nie zdało się egzaminu zawodowego 2023?

W przypadku niezdania egzaminu zawodowego w Formule 2023, nie ma terminu poprawkowego. Uczniowie, którzy nie zaliczyli jednej z części egzaminu, mogą przystąpić do niej ponownie w momencie, gdy egzaminy będą organizowane w ich szkole. Po zakończeniu nauki, uczniowie mają możliwość dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w trybie eksternistycznym, zgodnie z zasadami określonymi dla absolwentów.

Zdać egzamin zawodowy jest ważnym osiągnięciem i potwierdzeniem umiejętności i wiedzy zdającego. Jednak niezaliczenie egzaminu nie oznacza końca drogi zawodowej. Istnieje wiele innych możliwości rozwoju kariery, takich jak zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub podjęcie innych form edukacji. Ważne jest, aby nie poddawać się i dążyć do osiągnięcia swoich celów.