Zaburzenia rozwoju

Autyzm
Kręgozmyk
Laryngomalacja
Leprechaunizm
Naczyniak jamisty
Nadwaga
Niedowaga
Otyłość
Otyłość brzuszna
Zespół Frasera
Zespół Turnera