Posocznica jest poważną infekcją krwi. Jest również znana jako bakteriemia lub zatrucie krwi. Posocznica występuje wtedy, gdy infekcja bakteryjna w innym miejscu ciała, na przykład w płucach lub skórze, wnika do krwioobiegu. Jest to niebezpieczne, ponieważ bakterie i ich toksyny mogą przenosić się przez krwioobieg do całego ciała.
posocznica
Posocznica może zagrażać życiu, musi być leczona w szpitalu. Jeśli nie jest leczona, posocznica może przejść w sepsę.
Posocznica i sepsa to nie to samo. Sepsa jest poważnym powikłaniem posocznicy. Sepsa to stan zapalny w całym ciele. To zapalenie może powodować skrzepy krwi i blokować dostęp tlenu do ważnych narządów, powodując niewydolność narządów. Kiedy zapalenie występuje z bardzo niskim ciśnieniem krwi, nazywa się to wstrząsem septycznym. Szok septyczny jest w wielu przypadkach śmiertelny.
RANKING SPALACZY TŁUSZCZU. Zobacz co pomoże Ci szybko schudnąć!

Co powoduje posocznicę?

Posocznica jest spowodowana infekcją w innej części ciała. Ta infekcja jest zazwyczaj ciężka. Wiele rodzajów bakterii może prowadzić do posocznicy. Dokładne źródło infekcji często nie może zostać określone. Najczęstsze infekcje prowadzące do posocznicy to:

 • infekcje dróg moczowych
 • infekcje płuc, takie jak zapalenie płuc
 • infekcje nerek
 • infekcje w okolicy brzucha

Bakterie z tych zakażeń dostają się do krwioobiegu i rozmnażają się szybko, powodując natychmiastowe objawy. Osoby, które są już w szpitalu z powodu czegoś innego, na przykład chirurgii są bardziej narażone na posocznicę. Wtórne infekcje mogą wystąpić podczas pobytu w szpitalu. Infekcje te są często bardziej niebezpieczne, ponieważ bakterie mogą już być odporne na antybiotyki. Ryzyko wystąpienia sepsy jest również zwiększone, jeśli:

 • masz ciężkie rany lub oparzenia
 • masz upośledzony układ odpornościowy, który może wystąpić z powodu chorób takich jak HIV lub białaczka
 • miasz cewnik moczowy lub dożylny
 • otrzymujesz leki, które osłabiają układ odpornościowy, takie jak chemioterapia lub zastrzyki sterydowe

Jakie są objawy posocznicy?

Objawy posocznicy zwykle zaczynają się bardzo szybko. Nawet w pierwszych stadiach choroby osoba może wyglądać bardzo źle. Mogą one być następstwem urazu, zabiegu chirurgicznego lub innej zlokalizowanej (ograniczonej do jednej lokalizacji) infekcji, takiej jak zapalenie płuc. Najczęstsze początkowe objawy to:

 • dreszcze
 • podwyższona temperatura ciała ( gorączka )
 • bardzo szybkie oddychanie
 • szybkie tętno

Poważniejsze objawy zaczną się pojawiać, gdy posocznica postępuje bez odpowiedniego leczenia. Należą do nich:

 • niezdolność do jasnego myślenia
 • nudności i wymioty
 • czerwone kropki pojawiające się na skórze
 • zmniejszona objętość moczu
 • niewystarczający przepływ krwi ( wstrząs )

Bardzo ważne jest, aby od razu dostać się do szpitala, jeśli ty lub ktoś inny ma objawy.

Powikłania posocznicy

Posocznica ma wiele poważnych powikłań. Powikłania te mogą być śmiertelne, jeśli nie będą leczone lub jeśli leczenie zostanie zastosowane zbyt późno.

Sepsa

Sepsa występuje, gdy twoje ciało ma silną odpowiedź immunologiczną na infekcję. Prowadzi to do powszechnego stanu zapalnego w całym ciele. Nazywa się ciężką sepsą, jeśli prowadzi do niewydolności narządowej. Osoby z przewlekłymi chorobami, takimi jak HIV lub rak są bardziej narażone na sepsę. Dzieje się tak dlatego, że mają osłabiony układ odpornościowy i nie mogą samodzielnie zwalczyć infekcji.

Wstrząs septyczny

Jednym z powikłań posocznicy jest poważny spadek ciśnienia krwi. Nazywa się to wstrząsem septycznym. Toksyny uwalniane przez bakterie w krwioobiegu mogą powodować wyjątkowo niski przepływ krwi, co może doprowadzić do uszkodzenia narządu lub tkanki. Osoby z wstrząsem septycznym są zwykle leczone w oddziale intensywnej terapii szpitala (OIOM). Jeśli jesteś w szoku septycznym konieczne może być założenie respiratora lub aparatu oddechowego.

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

Trzecim powikłaniem posocznicy jest zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). Jest to stan zagrażający życiu, który uniemożliwia dostarczenie wystarczającej ilości tlenu do płuc. Według National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) , ARDS kończy się śmiercią w około jednej trzeciej przypadków. Często powoduje pewien poziom trwałego uszkodzenia płuc. Może również uszkodzić mózg, co może prowadzić do problemów z pamięcią.

W jaki sposób diagnozuje się posocznicę?Diagnozowanie posocznicy i sepsy to jedne z największych wyzwań stojących przed lekarzami. Ustalenie dokładnej przyczyny infekcji może być trudne. Diagnoza zwykle obejmuje szeroki zakres testów.

Lekarz oceni objawy i zapyta o historię choroby. Może również poszukiwać objawów choroby, które częściej występują wraz z posocznicą. Te stany to zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych i zapalenie tkanki łącznej. Lekarz może chcieć wykonać testy na wielu rodzajach płynów, aby potwierdzić infekcję bakteryjną. Mogą to być:

 • mocz
 • wydzieliny z rany
 • wydzieliny z układu oddechowego
 • krew

Lekarz może sprawdzić liczbę komórek i płytek krwi, a także zlecić badania w celu analizy krzepnięcia krwi. Może również przyjrzeć się poziomowi tlenu i dwutlenku węgla we krwi, jeśli posocznica powoduje problemy z oddychaniem.

Jeśli objawy zakażenia nie są oczywiste, lekarz może zlecić badanie w celu dokładniejszego zbadania określonych narządów i tkanek, takich jak:

 • RTG
 • MRI
 • tomografia komputerowa
 • ultradźwięk

Leczenie posocznicy

Posocznica, która zaczęła wpływać na narządy lub funkcjonowanie tkanki jest nagłym przypadkiem, musi być leczona w szpitalu. Wiele osób z posocznicą jest przyjmowanych na oddział intensywnej terapii szpitala w celu leczenia i wyzdrowienia.

Twoje leczenie będzie zależało od kilku czynników, w tym:

 • Twój wiek
 • Twoje ogólne zdrowie
 • Zakres twojego stanu
 • Twoja tolerancja dla pewnych leków

Antybiotyki są stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnej, która powoduje posocznicę. Nie ma wystarczającej ilości czasu, aby dowiedzieć się, jaki rodzaj bakterii powoduje infekcję. Początkowe leczenie będzie zazwyczaj stosowało antybiotyki o „szerokim spektrum”. Są one przeznaczone do pracy przeciwko szerokiej gamie bakterii na raz. Jeśli konkretna bakteria jest zidentyfikowana można zastosować bardziej skoncentrowany antybiotyk.

Dożylnie można podawać płyny i inne leki, aby utrzymać ciśnienie krwi lub zapobiec tworzeniu się zakrzepów krwi. Możesz także dostać tlen przez maskę lub respirator, jeśli masz problemy z oddychaniem w wyniku posocznicy.

Czy istnieje sposób zapobiegania posocznicy?

Infekcje bakteryjne są podstawową przyczyną posocznicy. Jeśli uważasz, że masz ten stan, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Jeśli twoja infekcja może być skutecznie leczona antybiotykami we wczesnych stadiach możesz być w stanie zapobiec przedostaniu się bakterii do krwiobiegu.

Jeśli masz już upośledzony układ odpornościowy, następujące środki ostrożności mogą pomóc w zapobieganiu posocznicy:

 • unikać palenia
 • unikać narkotyków
 • stosować zdrową dietę
 • ćwiczyć
 • myć ręce regularnie
 • trzymaj się z daleka od ludzi, którzy są chorzy

Jakie są perspektywy?Gdy zdiagnozowano bardzo wcześnie posocznicę można skutecznie leczyć za pomocą antybiotyków. Prace badawcze koncentrują się na znalezieniu lepszych sposobów diagnozowania stanu wcześniej.

Jeśli wystąpią objawy posocznicy lub posocznicy po zabiegu operacyjnym lub zakażeniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Nawet przy leczeniu możliwe jest trwałe uszkodzenie narządu. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z istniejącymi wcześniej schorzeniami, które wpływają na skuteczność ich układu odpornościowego.

Ostatnio dokonano wielu postępów w dziedzinie diagnostyki, leczenia, monitorowania posocznicy. Pomogło to zmniejszyć śmiertelność. Według badań opublikowanych w Critical Care Medicine śmiertelność w szpitalu z ciężkiej sepsy spadła z 47 procent (w latach 1991-1995) do 29 procent (w latach 2006-2009).


RANKING SPALACZY TŁUSZCZU. Zobacz co pomoże Ci szybko schudnąć!

loading...
loading...

Aktualizacja: 30 sierpnia 2018