Zespoły chorobowe

ADHD
Borelioza
Zespół Budda-Chiariego
Zespół Cushinga
Zespół Downa
Zespół Frasera
Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej
Zespół Turnera