Dawny Właściciel Ziemski inna nazwa

Innymi nazwami dla dawnego właściciela ziemskiego mogą być:

  • feudalista – osoba posiadająca ziemię w systemie feudalnym, gdzie zobowiązana była do dostarczania określonej ilości żywności i innych produktów dla panującego władcy.
  • magnat – osoba posiadająca duży majątek ziemski, uważana za wyższą warstwę społeczną i posiadająca wiele przywilejów i uprawnień.
  • hrabia/hrabina – osoba z tytułem szlacheckim, która posiadała ziemię i zarządzała nią.
  • pan/pani ziemia – osoba posiadająca ziemię i zarządzająca nią.
  • właściciel ziemski – osoba, która posiada ziemię i ma prawa do zarządzania nią w określonym regionie lub kraju.
  • ziemianin