Strona głównaHasła do krzyżówekKierunek W Sztuce Propagujący Ustrój ZSRR

Kierunek W Sztuce Propagujący Ustrój ZSRR

Kierunek w sztuce promujący system ZSRR nazywa się Realizmem Socjalistycznym lub Realizmem Radzieckim (socrealizm). Był to oficjalny styl artystyczny w ZSRR, wprowadzony w latach 30. XX wieku i utrzymujący się do lat 80.

Realizm socjalistyczny charakteryzował się przedstawieniem realistycznych i optymistycznych scen, które ukazywały osiągnięcia systemu sowieckiego i jego ludzi. Miało to służyć jako propaganda dla Partii Komunistycznej i promować ideę utopijnego społeczeństwa.

Sztuka realizmu socjalistycznego często przedstawiała bohaterów robotników, chłopów i żołnierzy, a także obrazy postępu przemysłowego, rolnictwa kolektywnego i siły militarnych. Miało to inspirować ludność do ciężkiej pracy i zachowania pozytywnego nastawienia do reżimu komunistycznego.

Styl był egzekwowany przez państwo poprzez Związek Artystów ZSRR, który kontrolował produkcję i dystrybucję sztuki. Artyści, którzy nie dostosowywali się do stylu, byli marginesowani, a ich prace były często cenzurowane lub niszczone.

Mimo swojego oficjalnego statusu, realizm socjalistyczny był krytykowany przez wielu artystów i intelektualistów, którzy uważali go za formę cenzury artystycznej i propagandy. Niemniej jednak pozostał dominującym stylem sztuki w ZSRR aż do upadku reżimu komunistycznego w 1991 roku.

Zobacz Też: