Strona głównajak zrobićjak zrobić stronę w html

jak zrobić stronę w html

Podstawowe elementy HTML do tworzenia strony internetowej

Podstawowe elementy HTML to podstawowy język programowania, który umożliwia tworzenie stron internetowych. Główne elementy HTML obejmują znaczniki, które definiują strukturę i wygląd strony. Przykładowe znaczniki to , i . Znacznik definiuje początek dokumentu HTML, a znacznik zawiera metadane strony, takie jak tytuł i opis. Natomiast znacznik zawiera treść widoczną na stronie.

Kolejnym ważnym elementem jest nagłówek i tytuł strony. Nagłówek można dodać za pomocą znacznika

, gdzie h1 oznacza najważniejszy nagłówek, a h6 najmniej ważny. Tytuł strony można ustawić przy użyciu tagu w sekcji head.</p><p>Tworzenie podstron i linkowanie ich ze sobą jest kluczowym aspektem budowania witryny internetowej. Aby utworzyć nową podstronę, wystarczy stworzyć nowy plik HTML z odpowiednim kodem źródłowym. Następnie należy dodać link do tej podstrony na innej stronie za pomocą tagu<a href="nazwapodstrony.html">Tekst łącza</a>. W ten sposób użytkownicy będą mogli nawigować między różnymi stronami twojej witryny.</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-198" data-inserter-version="2"></div><p>W kolejnych częściach artykułu omówimy także inne ważne elementy HTML, takie jak dodawanie tekstu, obrazów i linków na stronie, formatowanie tekstu i tworzenie list. Będziemy również rozmawiać o umieszczaniu tabel i formularzy na stronie oraz dodawaniu elementów multimedialnych, takich jak wideo i dźwięk. Konfiguracja metadanych strony, takich jak opis i słowa kluczowe oraz tworzenie interaktywnych elementów, takich jak przyciski i formularze również będą przedmiotem naszej dyskusji. Na koniec omówimy proces publikowania strony na serwerze internetowym.</p><h2>Jak stworzyć nagłówek i tytuł strony w HTML</h2><p>Nagłówek i tytuł strony są ważnymi elementami każdej witryny internetowej. Nagłówek definiuje najważniejsze informacje na stronie, podczas gdy tytuł określa nazwę samej strony. W HTML istnieje specjalny tag</p><header>, który służy do tworzenia nagłówka.</p><p>Aby stworzyć nagłówek w HTML, należy umieścić odpowiedni kod między znacznikami</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-199" data-inserter-version="2"></div><header> i</header><p>. Można również użyć różnych poziomów nagłówków, od</p><h1> do</p><h6>, aby nadać im różne hierarchie i znaczenie.</p><p>Podobnie jak z nagłówkiem, tytuł strony również jest definiowany za pomocą specjalnego tagu –<title>. Ten tag powinien być umieszczony pomiędzy znacznikiem a na początku dokumentu HTML. Tytuł pojawia się na pasku przeglądarki oraz jest wyświetlany jako nazwa zakładki dla danej strony.</p><p>Dobrze dobrany nagłówek i odpowiednio skonfigurowany tytuł mogą pomóc w lepszym rozpoznawaniu treści przez wyszukiwarki internetowe oraz zwiększyć atrakcyjność witryny dla użytkowników. Dlatego warto zadbać o te elementy podczas tworzenia swojej strony internetowej w HTML.</p><h2>Tworzenie podstron i linkowanie ich ze sobą</h2><p>Podstrony są kluczowym elementem każdej strony internetowej, pozwalającą na organizację treści i ułatwienie nawigacji dla użytkowników. Tworzenie podstron w HTML jest prostym procesem, który wymaga jedynie dodania odpowiedniego kodu do pliku HTML.</p><p>Aby utworzyć podstronę, należy stworzyć nowy plik HTML i dodać go do głównego folderu witryny. Następnie można użyć tagu <a> (link) w kodzie HTML, aby utworzyć odnośnik do podstrony. W atrybucie „href” należy wprowadzić nazwę pliku lub ścieżkę URL do docelowej strony.</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-600" data-inserter-version="2"></div><p>Linkowanie stron między sobą polega na umieszczeniu odpowiednich linków na stronach dotyczących innych stron. Może to być wykonane poprzez użycie tagu <a> z właściwością href zawierającą adres URL docelowej strony lub nazwę pliku.</p><p>Dodatkowo można również dodać tekst lub obrazek jako linki do innych stron. Aby to zrobić, wystarczy umieścić tekst lub obrazek wewnątrz znacznika <a>, a następnie ustawić wartość atrybutu „href” tak samo jak przy standardowych linkach.</p><p>Tworzenie podstron i linkowanie ich ze sobą jest istotnym krokiem w tworzeniu kompleksowych stron internetowych. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo przechodzić między różnymi sekcjami witryny i szybko znaleźć potrzebne informacje.</p><h2>Dodawanie tekstu, obrazów i linków na stronie</h2><p>Dodawanie tekstu, obrazów i linków na stronie jest jednym z podstawowych elementów tworzenia stron internetowych. Tekst może być dodany za pomocą znacznika</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-601" data-inserter-version="2"></div><p>, który oznacza paragraf. Można również użyć innych znaczników, takich jak</p><h1> do</p><h6> dla nagłówków o różnym stopniu ważności.</p><p>Obrazy mogą być dodane za pomocą znacznika <img>. Warto pamiętać, że należy podać ścieżkę do pliku graficznego oraz alternatywny tekst dla osób korzystających z czytników ekranowych.</p><p>Linki są niezwykle istotne w budowaniu strony internetowej. Aby dodać link, należy użyć znacznika <a> i podać adres URL docelowej strony. Można również ustawić atrybuty, takie jak tytuł lub klasa.</p><p>Wszystkie te elementy można łączyć ze sobą, tworząc interaktywne i atrakcyjne strony internetowe. Ważne jest jednak zachowanie odpowiedniej hierarchii oraz dostosowanie ich do treści prezentowanej na stronie. Dodawanie tekstu, obrazów i linków to tylko początek procesu tworzenia profesjonalnej strony internetowej.</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-602" data-inserter-version="2"></div><h2>Formatowanie tekstu i tworzenie list</h2><p>Formatowanie tekstu jest kluczowym elementem tworzenia atrakcyjnej strony internetowej. Poprzez odpowiednie formatowanie, możemy nadać tekstowi czytelny wygląd i wyróżnić ważne informacje. Istnieje wiele możliwości formatowania tekstu w HTML, takich jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie czy zmiana koloru czcionki.</p><p>Kolejnym istotnym aspektem jest tworzenie list na stronie. Listy mogą być użyteczne do prezentacji różnych rodzajów danych lub punktów do wykonania. W HTML mamy dwie główne rodzaje list: nieuporządkowane (bulleted) i uporządkowane (numbered). Nieuporządkowane listy są zazwyczaj oznaczane za pomocą kropek lub innych symboli graficznych, natomiast uporządkowane listy mają numerację.</p><p>Dodatkowo, możemy również stosować zagłębione listy, czyli umieszczać jedną listę wewnątrz innej. To pozwala nam na bardziej szczegółowe prezentowanie informacji hierarchicznie.</p><p>Ważne jest także pamiętanie o semantycznym znaczeniu naszych elementów HTML. Dobrą praktyką jest używanie odpowiednich tagów dla danego typu treści – na przykład</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-603" data-inserter-version="2"></div><h1> dla nagłówka pierwszego poziomu albo</p><p> dla akapitu tekstu.</p><p>Dzięki właściwemu formatowaniu tekstu oraz umiejętnemu korzystaniu z list, możemy stworzyć czytelną i atrakcyjną stronę internetową. Pamiętajmy jednak o umiarze – nadmiar formatowania może sprawić, że strona będzie trudna do odczytania lub przeładowana informacjami.</p><h2>Umieszczanie tabel i formularzy na stronie</h2><p>Podstawowym elementem tworzenia strony internetowej jest umieszczanie tabel i formularzy. Tabele są używane do przedstawiania danych w sposób uporządkowany i czytelny dla użytkowników. Mogą być wykorzystywane do prezentacji informacji, takich jak harmonogramy, cenniki lub dane statystyczne. Formularze natomiast pozwalają użytkownikom wprowadzać dane na stronie, np. podczas rejestracji lub składania zamówienia.</p><p>Tworzenie tabeli w HTML jest stosunkowo proste. Wewnątrz znacznika</p><table> definiujemy kolejne wiersze za pomocą znacznika</p><tr>, a każdą komórkę za pomocą znacznika</p><td>. Możemy również używać dodatkowych znaczników, takich jak</p><th>, aby oznaczyć nagłówki kolumn.</p><p>Formularze są tworzone przy użyciu znacznika . Wewnątrz tego znacznika możemy umieszczać różne pola formularza, takie jak pola tekstowe (), przyciski () czy listy rozwijane (). Dodatkowo możemy określić akcję formularza (np. adres URL docelowego skryptu obsługującego dane z formularza) oraz metodę przesyłania danych (GET lub POST).</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-604" data-inserter-version="2"></div><p>Umieszczanie tabel i formularzy na stronie to ważna część procesu tworzenia funkcjonalnej strony internetowej. Dzięki nim możemy prezentować dane w czytelny sposób oraz umożliwiać interakcję użytkowników z naszą stroną.</p><h2>Dodawanie elementów multimedialnych, takich jak wideo i dźwięk</h2><p>Elementy multimedialne, takie jak wideo i dźwięk, są niezwykle ważnymi składnikami współczesnych stron internetowych. Dodanie ich na naszą stronę może wzbogacić treść i przyciągnąć uwagę użytkowników. Istnieje wiele sposobów dodawania elementów multimedialnych do strony HTML.</p><p>Pierwszym krokiem jest umieszczenie pliku wideo lub dźwięku na serwerze internetowym. Możemy to zrobić poprzez przekazanie pliku na serwer przy użyciu protokołu FTP lub za pomocą panelu administracyjnego dostarczanego przez hostingodawcę.</p><p>Kiedy już mamy plik multimedialny na serwerze, możemy go osadzić na naszej stronie za pomocą znacznika<video> dla wideo lub <audio> dla dźwięku. W przypadku wideo musimy podać również ścieżkę do pliku źródłowego oraz ewentualnie ustawić parametry takie jak szerokość i wysokość odtwarzacza.</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-605" data-inserter-version="2"></div><p>Dodatkowo, możemy także używać atrybutu „controls”, który wyświetli standardowe kontrolki odtwarzacza (takie jak play/pause czy regulacja głośności). Aby zapewnić kompatybilność ze starszymi przeglądarkami, warto również dodać alternatywny tekst opisujący zawartość multimediów.</p><p>Dzięki tym prostym krokom możemy łatwo dodawać elementy multimedialne, takie jak wideo i dźwięk, na naszą stronę internetową. Wzbogacają one treść strony i przyciągają uwagę użytkowników, co może zwiększyć popularność naszej witryny.</p><h2>Konfiguracja metadanych strony, takich jak opis i słowa kluczowe</h2><p>Metadane strony internetowej są kluczowymi elementami, które pomagają w jej optymalizacji pod kątem wyszukiwarek i przyciąganiu ruchu. Jednym z ważnych aspektów konfiguracji metadanych jest dodanie opisu strony. Opis ten powinien być krótki, ale jednocześnie atrakcyjny dla użytkowników, aby zachęcić ich do odwiedzenia strony. Dobrze napisany opis może również wpływać na wyświetlanie się naszej strony w wynikach wyszukiwania.</p><p>Kolejnym istotnym elementem metadanych jest lista słów kluczowych. Słowa te powinny być związane tematycznie ze stroną i odpowiadać na potencjalne zapytania użytkowników w wyszukiwarce. Ważne jest jednak, aby nie nadużywać słów kluczowych i unikać spamowania nimi treści strony.</p><p>Oprócz tego, warto pamiętać o innych ustawieniach metadanych takich jak tytuł strony czy autor. Tytuł powinien być krótki, jasny i najlepiej zawierać główne słowo kluczowe dotyczące treści strony. Autor natomiast może być przydatny zwłaszcza w przypadku stron wieloosobowych lub firmowych.</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-606" data-inserter-version="2"></div><p>Konfiguracja metadanych to ważna część procesu tworzenia stron internetowych, która ma duże znaczenie dla widoczności naszej witryny w sieci oraz pozyskiwania nowych odwiedzających. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na ich odpowiednie dostosowanie i optymalizację.</p><h2>Tworzenie interaktywnych elementów, takich jak przyciski i formularze</h2><p>Tworzenie interaktywnych elementów, takich jak przyciski i formularze, jest kluczowym krokiem w tworzeniu dynamicznych stron internetowych. Przyciski pozwalają użytkownikom na wykonywanie różnych akcji, takich jak wysyłanie formularzy czy przechodzenie do innych podstron. Formularze zaś umożliwiają zbieranie danych od użytkowników.</p><p>W HTML istnieje kilka sposobów dodawania przycisków do strony. Można użyć znacznika <button> lub , z odpowiednim atrybutem type=”submit”. Dodatkowo można określić tekst wyświetlany na przycisku oraz funkcję JavaScript, która zostanie wykonana po jego kliknięciu.</p><p>Podobnie jak przy przyciskach, formularze mogą być dodane za pomocą znaczników i . Aby zbierać dane od użytkownika, należy określić typ pola (np. tekstowe czy checkbox), a także nazwę pola (name), która będzie identyfikować to pole w kodzie HTML oraz w skrypcie serwerowym.</p><p>Dzięki możliwości tworzenia interaktywnych elementów takich jak przyciski i formularze, strony internetowe stają się bardziej funkcjonalne i atrakcyjne dla użytkowników. Pozwalają one nie tylko na łatwe nawigowanie po stronie czy wprowadzanie danych przez użytkownika, ale również otwierają drzwi do bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak wysyłanie formularzy czy wykonywanie zapytań do serwera.</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-607" data-inserter-version="2"></div><h2>Publikowanie strony na serwerze internetowym</h2><p>Publikowanie strony na serwerze internetowym jest ostatnim krokiem w procesie tworzenia i udostępniania swojej witryny online. Aby opublikować stronę, musisz mieć dostęp do serwera internetowego, na którym zostanie umieszczona.</p><p>Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego hostingu internetowego, który zapewni Ci miejsce na serwerze. Istnieje wiele firm hostingowych oferujących różne pakiety i usługi. Po wyborze hostingu musisz zarejestrować się jako użytkownik i skonfigurować swoje konto.</p><p>Następnie będziesz musiał przesłać pliki swojej strony na serwer za pomocą protokołu FTP (File Transfer Protocol). Możesz użyć dedykowanego oprogramowania do transferu plików lub korzystać z wbudowanej funkcji w panelu administracyjnym hostingu. Upewnij się, że wszystkie pliki są przenoszone we właściwej strukturze folderów, aby strona działała poprawnie po publikacji.</p><p>Po przesłaniu plików możesz sprawdzić działanie swojej witryny poprzez wpisanie jej adresu URL w przeglądarkę internetową. Jeśli wszystko działa prawidłowo, Twoja strona jest gotowa do publicznego udostępnienia dla odwiedzających. Pamiętaj jednak o regularnym aktualizowaniu treści i dbaniu o bezpieczeństwo swojej witryny poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi i procedur.<br />• Znajdź odpowiedni hosting internetowy, który zapewni Ci miejsce na serwerze<br />• Zarejestruj się jako użytkownik i skonfiguruj swoje konto na wybranym hostingu<br />• Prześlij pliki swojej strony na serwer za pomocą protokołu FTP lub wbudowanej funkcji w panelu administracyjnym hostingu<br />• Upewnij się, że wszystkie pliki są przenoszone we właściwej strukturze folderów<br />• Sprawdź działanie witryny poprzez wpisanie jej adresu URL w przeglądarkę internetową<br />• Regularnie aktualizuj treści i dbaj o bezpieczeństwo witryny</p><h3>Jakie są podstawowe elementy HTML do tworzenia strony internetowej?</h3><p>Podstawowe elementy HTML to znaczniki takie jak nagłówek, paragraf, lista, obraz, link, tabela, formularz i wiele innych.</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-608" data-inserter-version="2"></div><h3>Jak mogę stworzyć nagłówek i tytuł strony w HTML?</h3><p>Aby stworzyć nagłówek strony, użyj znacznika</p><h1> do</p><h6>, gdzie</p><h1> oznacza najważniejszy nagłówek, a</p><h6> najmniej ważny. Aby dodać tytuł strony, użyj znacznika<title> w sekcji dokumentu HTML.</p><h3>Jak mogę tworzyć podstrony i linkować je ze sobą?</h3><p>Aby stworzyć podstronę, stwórz nowy plik HTML i zapisz go z odpowiednią nazwą. Następnie użyj znacznika <a> i atrybutu „href” do utworzenia linku do podstrony.</p><h3>Jak mogę dodawać tekst, obrazy i linki na stronie w HTML?</h3><p>Aby dodać tekst, użyj znacznika</p><p> lub <span>. Aby dodać obraz, użyj znacznika <img> i określ ścieżkę do obrazu za pomocą atrybutu „src”. Aby dodać link, użyj znacznika <a> i atrybutu „href”.</p><h3>Jak mogę formatować tekst i tworzyć listy w HTML?</h3><p>Aby formatować tekst, możesz użyć znaczników takich jak <b> (pogrubienie), <i> (kursywa) i <u> (podkreślenie). Aby tworzyć listy, użyj znaczników</p><ul> (lista nieuporządkowana) lub</p><ol> (lista uporządkowana) oraz znacznika</p><li> dla każdego elementu listy.</p><h3>Jak mogę umieścić tabelę i formularz na stronie w HTML?</h3><p>Aby umieścić tabelę, użyj znacznika</p><table> oraz odpowiednich znaczników</p><tr> i</p><td> do tworzenia wierszy i komórek tabeli. Aby umieścić formularz, użyj znacznika oraz znaczników , <textarea> i <button> do tworzenia pól formularza i przycisków.</p><h3>Jak mogę dodać elementy multimedialne, takie jak wideo i dźwięk, na stronie w HTML?</h3><p>Aby dodać wideo, użyj znacznika<video> i podaj ścieżkę do pliku wideo za pomocą atrybutu „src”. Aby dodać dźwięk, użyj znacznika <audio> i podaj ścieżkę do pliku dźwiękowego za pomocą atrybutu „src”.</p><h3>Jak mogę skonfigurować metadane strony, takie jak opis i słowa kluczowe, w HTML?</h3><p>Aby skonfigurować metadane strony, umieść je w sekcji dokumentu HTML. Użyj znacznika i atrybutów „name” oraz „content” do określenia różnych metadanych, takich jak opis strony i słowa kluczowe.</p><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-609" data-inserter-version="2"></div><h3>Jak mogę tworzyć interaktywne elementy, takie jak przyciski i formularze, w HTML?</h3><p>Aby tworzyć przyciski, użyj znacznika <button> lub z atrybutem „type” ustawionym na „button”. Aby tworzyć formularze, użyj znacznika oraz znaczników , <textarea> i <button> do tworzenia pól formularza i przycisków.</p><h3>Jak mogę opublikować stronę na serwerze internetowym?</h3><p>Aby opublikować stronę na serwerze internetowym, skopiuj pliki HTML, obrazy i inne zasoby na serwer za pomocą protokołu FTP lub za pomocą narzędzi dostarczanych przez dostawcę hostingu. Upewnij się, że plik główny strony ma nazwę „index.html” lub „index.htm”, aby był on automatycznie ładowany jako strona główna serwisu.</p></div></div></div></div><div class="vc_column tdi_36 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span4"><style scoped>.tdi_36{vertical-align:baseline}.tdi_36>.wpb_wrapper,.tdi_36>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_36>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_36>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_36>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_37 td-pb-border-top td_block_template_1 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_37" ><style>.tdi_37{margin-top:10px!important}@media (max-width:767px){.tdi_37{display:none!important}}</style><style>.tdi_37 .td_block_inner{width:100%}.tdi_37:after{content:'';display:table;clear:both}.tdi_37 .entry-thumb{background-position:center 50%}.tdi_37 .td-module-container{flex-direction:column;padding:0px 0px 0px 0px;border-color:#eaeaea!important}.tdi_37 .td-image-container{display:block;order:0}.ie10 .tdi_37 .td-module-meta-info,.ie11 .tdi_37 .td-module-meta-info{flex:auto}body .tdi_37 .td-favorite{font-size:36px;box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}.tdi_37 .td-module-meta-info{padding:0px 0px 0px 0px;border-color:#eaeaea}.tdi_37 .td_module_wrap{padding-left:0px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}.tdi_37 .td_block_inner{margin-left:-0px;margin-right:-0px}.tdi_37 .td-module-container:before{bottom:-5px;border-color:#eaeaea}.tdi_37 .td-post-vid-time{display:none}.tdi_37 .td-post-category{padding:0px 0px 0px 0px;font-family:Nunito!important}.tdi_37 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){display:none}.tdi_37 .td-author-photo .avatar{width:20px;height:20px;margin-right:6px;border-radius:50%}.tdi_37 .td-excerpt{display:none;margin:0px 0px 0px 0px;column-count:1;column-gap:48px;font-family:Nunito!important}.tdi_37 .td-audio-player{opacity:0;visibility:hidden;height:0;font-size:13px}.tdi_37 .td-read-more{display:none;margin:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px}.tdi_37 .td-author-date{display:none}.tdi_37 .td-post-author-name{display:none}.tdi_37 .td-post-date,.tdi_37 .td-post-author-name span{display:none}.tdi_37 .entry-review-stars{display:none}.tdi_37 .td-icon-star,.tdi_37 .td-icon-star-empty,.tdi_37 .td-icon-star-half{font-size:15px}.tdi_37 .td-module-comments{display:none}.tdi_37 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.tdi_37 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none}.tdi_37 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #000}.tdi_37 .td-block-title a,.tdi_37 .td-block-title span{font-family:Nunito!important}.tdi_37 .td-subcat-list a,.tdi_37 .td-subcat-dropdown span,.tdi_37 .td-subcat-dropdown a{font-family:Nunito!important}.tdi_37 .entry-title{font-family:Nunito!important;font-size:20px!important;font-weight:700!important}.tdi_37 .td-editor-date,.tdi_37 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_37 .td-editor-date .entry-date,.tdi_37 .td-module-comments a{font-family:Nunito!important}.tdi_37 .td-read-more a{font-family:Numans!important}.tdi_37 .td-load-more-wrap a{font-family:Nunito!important}html:not([class*='ie']) .tdi_37 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{opacity:0}@media (min-width:768px){.tdi_37 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_37 .td_module_wrap{padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}.tdi_37 .td-module-container:before{bottom:-5px}.tdi_37 .td_module_wrap{padding-bottom:5px!important;margin-bottom:5px!important}.tdi_37 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_37 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_37 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_37 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #000}@media (min-width:768px){.tdi_37 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_37 .td_module_wrap{padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}.tdi_37 .td-module-container:before{bottom:-5px}.tdi_37 .td_module_wrap{padding-bottom:5px!important;margin-bottom:5px!important}.tdi_37 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_37 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_37 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_37 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #000}@media (min-width:768px){.tdi_37 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (max-width:767px){.tdi_37 .td_module_wrap{padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}.tdi_37 .td-module-container:before{bottom:-5px}.tdi_37 .td_module_wrap{padding-bottom:5px!important;margin-bottom:5px!important}.tdi_37 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_37 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_37 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_37 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #000}@media (min-width:768px){.tdi_37 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}</style><script src="data:text/javascript;base64,dmFyIGJsb2NrX3RkaV8zNz1uZXcgdGRCbG9jaygpO2Jsb2NrX3RkaV8zNy5pZD0idGRpXzM3IjtibG9ja190ZGlfMzcuYXR0cz0neyJtb2R1bGVzX29uX3JvdyI6IiIsImxpbWl0IjoiMTIiLCJoaWRlX2F1ZGlvIjoieWVzIiwiY2F0ZWdvcnlfaWQiOiJfcmVsYXRlZF9jYXQiLCJhdXRvcGxheV92aWQiOiIiLCJzaG93X2F1dGhvciI6Im5vbmUiLCJzaG93X2NhdCI6Im5vbmUiLCJzaG93X2RhdGUiOiJub25lIiwic2hvd19jb20iOiJub25lIiwic2hvd19leGNlcnB0Ijoibm9uZSIsInNob3dfYnRuIjoibm9uZSIsInNob3dfcmV2aWV3Ijoibm9uZSIsImhpZGVfaW1hZ2UiOiJ5ZXMiLCJmX2hlYWRlcl9mb250X2ZhbWlseSI6IjQzMSIsImZfYWpheF9mb250X2ZhbWlseSI6IjQzMSIsImZfbW9yZV9mb250X2ZhbWlseSI6IjQzMSIsImZfdGl0bGVfZm9udF9mYW1pbHkiOiI0MzEiLCJmX2NhdF9mb250X2ZhbWlseSI6IjQzMSIsImZfbWV0YV9mb250X2ZhbWlseSI6IjQzMSIsImZfZXhfZm9udF9mYW1pbHkiOiI0MzEiLCJmX2J0bl9mb250X2ZhbWlseSI6IjQzMCIsImZfdGl0bGVfZm9udF9zaXplIjoiMjAiLCJzaG93X3ZpZF90Ijoibm9uZSIsInRkY19jc3MiOiJleUpoYkd3aU9uc2liV0Z5WjJsdUxYUnZjQ0k2SWpFd0lpd2laR2x6Y0d4aGVTSTZJaUo5TENKd2FHOXVaU0k2ZXlKa2FYTndiR0Y1SWpvaWJtOXVaU0o5TENKd2FHOXVaVjl0WVhoZmQybGtkR2dpT2pjMk4zMD0iLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiNzAwIiwibWV0YV9wYWRkaW5nIjoiMHB4IDBweCAwcHggMHB4ICIsImFydF9idG4iOiIwcHggMHB4IDBweCAwcHggIiwibW9kdWxlc19jYXRlZ29yeV9wYWRkaW5nIjoiMHB4IDBweCAwcHggMHB4ICIsIm1vZHVsZXNfZXh0cmFfY2F0IjoiaGlkZSIsImFydF9leGNlcnB0IjoiMHB4IDBweCAwcHggMHB4ICIsInNob3dfYXVkaW8iOiJub25lIiwiYnRuX21hcmdpbiI6IjBweCAwcHggMHB4IDBweCAiLCJtX3BhZGRpbmciOiIwcHggMHB4IDBweCAwcHggIiwiY29udGFpbmVyX3dpZHRoIjoiMTAwIiwibW9kdWxlc19nYXAiOiIwIiwiYWxsX21vZHVsZXNfc3BhY2UiOiIxMCIsImJsb2NrX3R5cGUiOiJ0ZF9mbGV4X2Jsb2NrXzEiLCJzZXBhcmF0b3IiOiIiLCJjdXN0b21fdGl0bGUiOiIiLCJjdXN0b21fdXJsIjoiIiwiYmxvY2tfdGVtcGxhdGVfaWQiOiIiLCJ0aXRsZV90YWciOiIiLCJtYzFfdGwiOiIiLCJtYzFfdGl0bGVfdGFnIjoiIiwibWMxX2VsIjoiIiwicG9zdF9pZHMiOiItMzg2NjciLCJ0YXhvbm9taWVzIjoiIiwiY2F0ZWdvcnlfaWRzIjoiIiwiaW5fYWxsX3Rlcm1zIjoiIiwidGFnX3NsdWciOiIiLCJhdXRvcnNfaWQiOiIiLCJpbnN0YWxsZWRfcG9zdF90eXBlcyI6IiIsImluY2x1ZGVfY2ZfcG9zdHMiOiIiLCJleGNsdWRlX2NmX3Bvc3RzIjoiIiwic29ydCI6IiIsInBvcHVsYXJfYnlfZGF0ZSI6IiIsImxpbmtlZF9wb3N0cyI6IiIsImZhdm91cml0ZV9vbmx5IjoiIiwib2Zmc2V0IjoiIiwib3Blbl9pbl9uZXdfd2luZG93IjoiIiwic2hvd19tb2RpZmllZF9kYXRlIjoiIiwidGltZV9hZ28iOiIiLCJ0aW1lX2Fnb19hZGRfdHh0IjoiYWdvIiwidGltZV9hZ29fdHh0X3BvcyI6IiIsInJldmlld19zb3VyY2UiOiIiLCJlbF9jbGFzcyI6IiIsInRkX3F1ZXJ5X2NhY2hlIjoiIiwidGRfcXVlcnlfY2FjaGVfZXhwaXJhdGlvbiI6IiIsInRkX2FqYXhfZmlsdGVyX3R5cGUiOiIiLCJ0ZF9hamF4X2ZpbHRlcl9pZHMiOiIiLCJ0ZF9maWx0ZXJfZGVmYXVsdF90eHQiOiJBbGwiLCJ0ZF9hamF4X3ByZWxvYWRpbmciOiIiLCJtb2R1bGVzX2JvcmRlcl9zaXplIjoiIiwibW9kdWxlc19ib3JkZXJfc3R5bGUiOiIiLCJtb2R1bGVzX2JvcmRlcl9jb2xvciI6IiNlYWVhZWEiLCJtb2R1bGVzX2JvcmRlcl9yYWRpdXMiOiIiLCJtb2R1bGVzX2RpdmlkZXIiOiIiLCJtb2R1bGVzX2RpdmlkZXJfY29sb3IiOiIjZWFlYWVhIiwiaF9lZmZlY3QiOiIiLCJpbWFnZV9zaXplIjoiIiwiaW1hZ2VfYWxpZ25tZW50IjoiNTAiLCJpbWFnZV9oZWlnaHQiOiIiLCJpbWFnZV93aWR0aCI6IiIsImltYWdlX2Zsb2F0ZWQiOiJub19mbG9hdCIsImltYWdlX3JhZGl1cyI6IiIsInNob3dfZmF2b3VyaXRlcyI6IiIsImZhdl9zaXplIjoiMiIsImZhdl9zcGFjZSI6IiIsImZhdl9pY29fY29sb3IiOiIiLCJmYXZfaWNvX2NvbG9yX2giOiIiLCJmYXZfYmciOiIiLCJmYXZfYmdfaCI6IiIsImZhdl9zaGFkb3dfc2hhZG93X2hlYWRlciI6IiIsImZhdl9zaGFkb3dfc2hhZG93X3RpdGxlIjoiU2hhZG93IiwiZmF2X3NoYWRvd19zaGFkb3dfc2l6ZSI6IiIsImZhdl9zaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF9ob3Jpem9udGFsIjoiIiwiZmF2X3NoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X3ZlcnRpY2FsIjoiIiwiZmF2X3NoYWRvd19zaGFkb3dfc3ByZWFkIjoiIiwiZmF2X3NoYWRvd19zaGFkb3dfY29sb3IiOiIiLCJ2aWRlb19pY29uIjoiIiwidmlkZW9fcG9wdXAiOiJ5ZXMiLCJ2aWRlb19yZWMiOiIiLCJzcG90X2hlYWRlciI6IiIsInZpZGVvX3JlY190aXRsZSI6IiIsInZpZGVvX3JlY19jb2xvciI6IiIsInZpZGVvX3JlY19kaXNhYmxlIjoiIiwidmlkX3RfbWFyZ2luIjoiIiwidmlkX3RfcGFkZGluZyI6IiIsInZpZGVvX3RpdGxlX2NvbG9yIjoiIiwidmlkZW9fdGl0bGVfY29sb3JfaCI6IiIsInZpZGVvX2JnIjoiIiwidmlkZW9fb3ZlcmxheSI6IiIsInZpZF90X2NvbG9yIjoiIiwidmlkX3RfYmdfY29sb3IiOiIiLCJmX3ZpZF90aXRsZV9mb250X2hlYWRlciI6IiIsImZfdmlkX3RpdGxlX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJWaWRlbyBwb3AtdXAgYXJ0aWNsZSB0aXRsZSIsImZfdmlkX3RpdGxlX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX3ZpZF90aXRsZV9mb250X2ZhbWlseSI6IiIsImZfdmlkX3RpdGxlX2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfdmlkX3RpdGxlX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX3ZpZF90aXRsZV9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl92aWRfdGl0bGVfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX3ZpZF90aXRsZV9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfdmlkX3RpdGxlX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfdmlkX3RpdGxlXyI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF90aXRsZSI6IlZpZGVvIGR1cmF0aW9uIHRleHQiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl92aWRfdGltZV8iOiIiLCJtZXRhX2luZm9fYWxpZ24iOiIiLCJtZXRhX2luZm9faG9yaXoiOiJsYXlvdXQtZGVmYXVsdCIsIm1ldGFfd2lkdGgiOiIiLCJtZXRhX21hcmdpbiI6IiIsIm1ldGFfc3BhY2UiOiIiLCJhcnRfdGl0bGUiOiIiLCJtZXRhX2luZm9fYm9yZGVyX3NpemUiOiIiLCJtZXRhX2luZm9fYm9yZGVyX3N0eWxlIjoiIiwibWV0YV9pbmZvX2JvcmRlcl9jb2xvciI6IiNlYWVhZWEiLCJtZXRhX2luZm9fYm9yZGVyX3JhZGl1cyI6IiIsIm1vZHVsZXNfY2F0ZWdvcnkiOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdGVnb3J5X21hcmdpbiI6IiIsIm1vZHVsZXNfY2F0X2JvcmRlciI6IiIsIm1vZHVsZXNfY2F0ZWdvcnlfcmFkaXVzIjoiMCIsImF1dGhvcl9waG90byI6IiIsImF1dGhvcl9waG90b19zaXplIjoiIiwiYXV0aG9yX3Bob3RvX3NwYWNlIjoiIiwiYXV0aG9yX3Bob3RvX3JhZGl1cyI6IiIsInJldmlld19zcGFjZSI6IiIsInJldmlld19zaXplIjoiMi41IiwicmV2aWV3X2Rpc3RhbmNlIjoiIiwiZXhjZXJwdF9jb2wiOiIxIiwiZXhjZXJwdF9nYXAiOiIiLCJleGNlcnB0X21pZGRsZSI6IiIsImV4Y2VycHRfaW5saW5lIjoiIiwiYXJ0X2F1ZGlvIjoiIiwiYXJ0X2F1ZGlvX3NpemUiOiIxLjUiLCJidG5fdGl0bGUiOiIiLCJidG5fcGFkZGluZyI6IiIsImJ0bl9ib3JkZXJfd2lkdGgiOiIiLCJidG5fcmFkaXVzIjoiIiwicGFnX3NwYWNlIjoiIiwicGFnX3BhZGRpbmciOiIiLCJwYWdfYm9yZGVyX3dpZHRoIjoiIiwicGFnX2JvcmRlcl9yYWRpdXMiOiIiLCJwcmV2X3RkaWNvbiI6IiIsIm5leHRfdGRpY29uIjoiIiwicGFnX2ljb25zX3NpemUiOiIiLCJmX2hlYWRlcl9mb250X2hlYWRlciI6IiIsImZfaGVhZGVyX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJCbG9jayBoZWFkZXIiLCJmX2hlYWRlcl9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl9oZWFkZXJfZm9udF9zaXplIjoiIiwiZl9oZWFkZXJfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfaGVhZGVyX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX2hlYWRlcl9mb250X3dlaWdodCI6IiIsImZfaGVhZGVyX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9oZWFkZXJfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl9oZWFkZXJfIjoiIiwiZl9hamF4X2ZvbnRfdGl0bGUiOiJBamF4IGNhdGVnb3JpZXMiLCJmX2FqYXhfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfYWpheF9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX2FqYXhfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfYWpheF9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9hamF4X2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl9hamF4X2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9hamF4X2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfYWpheF8iOiIiLCJmX21vcmVfZm9udF90aXRsZSI6IkxvYWQgbW9yZSBidXR0b24iLCJmX21vcmVfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfbW9yZV9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX21vcmVfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfbW9yZV9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9tb3JlX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl9tb3JlX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9tb3JlX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfbW9yZV8iOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfaGVhZGVyIjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X3RpdGxlIjoiQXJ0aWNsZSB0aXRsZSIsImZfdGl0bGVfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfdGl0bGVfIjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF90aXRsZSI6IkFydGljbGUgY2F0ZWdvcnkgdGFnIiwiZl9jYXRfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfY2F0XyI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X3RpdGxlIjoiQXJ0aWNsZSBtZXRhIGluZm8iLCJmX21ldGFfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfbWV0YV8iOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfdGl0bGUiOiJBcnRpY2xlIGV4Y2VycHQiLCJmX2V4X2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfZXhfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfZXhfZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfZXhfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9leF9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX2V4XyI6IiIsImZfYnRuX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJBcnRpY2xlIHJlYWQgbW9yZSBidXR0b24iLCJmX2J0bl9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl9idG5fZm9udF9zaXplIjoiIiwiZl9idG5fZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfYnRuX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX2J0bl9mb250X3dlaWdodCI6IiIsImZfYnRuX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9idG5fZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl9idG5fIjoiIiwibWl4X2NvbG9yIjoiIiwibWl4X3R5cGUiOiIiLCJmZV9icmlnaHRuZXNzIjoiMSIsImZlX2NvbnRyYXN0IjoiMSIsImZlX3NhdHVyYXRlIjoiMSIsIm1peF9jb2xvcl9oIjoiIiwibWl4X3R5cGVfaCI6IiIsImZlX2JyaWdodG5lc3NfaCI6IjEiLCJmZV9jb250cmFzdF9oIjoiMSIsImZlX3NhdHVyYXRlX2giOiIxIiwibV9iZyI6IiIsImNvbG9yX292ZXJsYXkiOiIiLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X2hlYWRlciI6IiIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfdGl0bGUiOiJNb2R1bGUgU2hhZG93Iiwic2hhZG93X3NoYWRvd19zaXplIjoiIiwic2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfaG9yaXpvbnRhbCI6IiIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X3ZlcnRpY2FsIjoiIiwic2hhZG93X3NoYWRvd19zcHJlYWQiOiIiLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X2NvbG9yIjoiIiwidGl0bGVfdHh0IjoiIiwidGl0bGVfdHh0X2hvdmVyIjoiIiwiYWxsX3VuZGVybGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJhbGxfdW5kZXJsaW5lX2NvbG9yIjoiIiwiY2F0X2JnIjoiIiwiY2F0X2JnX2hvdmVyIjoiIiwiY2F0X3R4dCI6IiIsImNhdF90eHRfaG92ZXIiOiIiLCJjYXRfYm9yZGVyIjoiIiwiY2F0X2JvcmRlcl9ob3ZlciI6IiIsIm1ldGFfYmciOiIiLCJhdXRob3JfdHh0IjoiIiwiYXV0aG9yX3R4dF9ob3ZlciI6IiIsImRhdGVfdHh0IjoiIiwiZXhfdHh0IjoiIiwiY29tX2JnIjoiIiwiY29tX3R4dCI6IiIsInJldl90eHQiOiIiLCJhdWRpb19idG5fY29sb3IiOiIiLCJhdWRpb190aW1lX2NvbG9yIjoiIiwiYXVkaW9fYmFyX2NvbG9yIjoiIiwiYXVkaW9fYmFyX2N1cnJfY29sb3IiOiIiLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfaGVhZGVyIjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X3RpdGxlIjoiTWV0YSBpbmZvIHNoYWRvdyIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd19zaXplIjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X29mZnNldF9ob3Jpem9udGFsIjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X29mZnNldF92ZXJ0aWNhbCI6IiIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd19zcHJlYWQiOiIiLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfY29sb3IiOiIiLCJidG5fYmciOiIiLCJidG5fYmdfaG92ZXIiOiIiLCJidG5fdHh0IjoiIiwiYnRuX3R4dF9ob3ZlciI6IiIsImJ0bl9ib3JkZXIiOiIiLCJidG5fYm9yZGVyX2hvdmVyIjoiIiwicGFnX3RleHQiOiIiLCJwYWdfaF90ZXh0IjoiIiwicGFnX2JnIjoiIiwicGFnX2hfYmciOiIiLCJwYWdfYm9yZGVyIjoiIiwicGFnX2hfYm9yZGVyIjoiIiwiYWpheF9wYWdpbmF0aW9uIjoiIiwiYWpheF9wYWdpbmF0aW9uX25leHRfcHJldl9zd2lwZSI6IiIsImFqYXhfcGFnaW5hdGlvbl9pbmZpbml0ZV9zdG9wIjoiIiwiY3NzIjoiIiwidGRfY29sdW1uX251bWJlciI6MSwiaGVhZGVyX2NvbG9yIjoiIiwiY29sb3JfcHJlc2V0IjoiIiwiYm9yZGVyX3RvcCI6IiIsImNsYXNzIjoidGRpXzM3IiwidGRjX2Nzc19jbGFzcyI6InRkaV8zNyIsInRkY19jc3NfY2xhc3Nfc3R5bGUiOiJ0ZGlfMzdfcmFuZF9zdHlsZSIsImxpdmVfZmlsdGVyIjoiY3VyX3Bvc3Rfc2FtZV9jYXRlZ29yaWVzIiwibGl2ZV9maWx0ZXJfY3VyX3Bvc3RfaWQiOjM4NjY3LCJsaXZlX2ZpbHRlcl9jdXJfcG9zdF9wYXJlbnRfaWQiOjB9JztibG9ja190ZGlfMzcudGRfY29sdW1uX251bWJlcj0iMSI7YmxvY2tfdGRpXzM3LmJsb2NrX3R5cGU9InRkX2ZsZXhfYmxvY2tfMSI7YmxvY2tfdGRpXzM3LnBvc3RfY291bnQ9IjEyIjtibG9ja190ZGlfMzcuZm91bmRfcG9zdHM9IjIxMyI7YmxvY2tfdGRpXzM3LmhlYWRlcl9jb2xvcj0iIjtibG9ja190ZGlfMzcuYWpheF9wYWdpbmF0aW9uX2luZmluaXRlX3N0b3A9IiI7YmxvY2tfdGRpXzM3Lm1heF9udW1fcGFnZXM9IjE4Ijt0ZEJsb2Nrc0FycmF5LnB1c2goYmxvY2tfdGRpXzM3KQ==" defer></script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_37 class="td_block_inner td-mc1-wrap"><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/jak-zrobic-kurczaka-z-ryzem/" rel="bookmark" title="jak zrobić kurczaka z ryżem">jak zrobić kurczaka z ryżem</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/sauna-ogrodowa-jak-zrobic/" rel="bookmark" title="sauna ogrodowa jak zrobić">sauna ogrodowa jak zrobić</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/jak-zrobic-plesniaka/" rel="bookmark" title="jak zrobić pleśniaka">jak zrobić pleśniaka</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/jak-zrobic-tatara-z-miesa-mielonego/" rel="bookmark" title="jak zrobić tatara z mięsa mielonego">jak zrobić tatara z mięsa mielonego</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/jak-zrobic-dobry-tatar/" rel="bookmark" title="jak zrobić dobry tatar">jak zrobić dobry tatar</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/pinsa-jak-zrobic/" rel="bookmark" title="pinsa jak zrobić">pinsa jak zrobić</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/jak-zrobic-gruszki-w-occie/" rel="bookmark" title="jak zrobić gruszki w occie">jak zrobić gruszki w occie</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/jak-zrobic-dobra-karkowke/" rel="bookmark" title="jak zrobić dobrą karkówkę">jak zrobić dobrą karkówkę</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/jak-zrobic-wegiel-aktywowany/" rel="bookmark" title="jak zrobić węgiel aktywowany">jak zrobić węgiel aktywowany</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/olejek-laurowy-i-rozmarynowy-na-stawy-jak-zrobic/" rel="bookmark" title="olejek laurowy i rozmarynowy na stawy jak zrobić">olejek laurowy i rozmarynowy na stawy jak zrobić</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/jak-zrobic-eko-zabawki/" rel="bookmark" title="jak zrobić eko zabawki">jak zrobić eko zabawki</a></h3></div></div></div><div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td_module_no_thumb td-cpt-post"><div class="td-module-container td-category-pos-"><div class="td-module-meta-info"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://zdroweporadniki.pl/jak-zrobic/jak-zrobic-suszone-pomidory-w-oleju/" rel="bookmark" title="jak zrobić suszone pomidory w oleju">jak zrobić suszone pomidory w oleju</a></h3></div></div></div></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar tdi_38 td_block_template_1"><style>.tdi_38{margin-top:15px!important;margin-bottom:15px!important}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_38{margin-bottom:20px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_38{margin-bottom:38px!important;display:none!important}}</style><style>.tdi_38.td-a-rec{text-align:center}.tdi_38.td-a-rec:not(.td-a-rec-no-translate){transform:translateZ(0)}.tdi_38 .td-element-style{z-index:-1}</style><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-148"></div></div></div></div></div></div><div id="tdi_39" class="tdc-row stretch_row_1200 td-stretch-content"><div class="vc_row tdi_40 wpb_row td-pb-row" ><style scoped>.tdi_40,.tdi_40 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_40,.tdi_40 .tdc-columns{display:block}.tdi_40 .tdc-columns{width:100%}</style><div class="vc_column tdi_42 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"><style scoped>.tdi_42{vertical-align:baseline}.tdi_42>.wpb_wrapper,.tdi_42>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_42>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_42>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_42>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar tdi_43 td_block_template_1"><style>.tdi_43{margin-top:15px!important;margin-bottom:15px!important}@media(min-width:1141px){.tdi_43{display:none!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_43{margin-bottom:20px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_43{margin-bottom:38px!important;display:none!important}}</style><style>.tdi_43.td-a-rec{text-align:center}.tdi_43.td-a-rec:not(.td-a-rec-no-translate){transform:translateZ(0)}.tdi_43 .td-element-style{z-index:-1}</style><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-148"></div></div></div></div></div></div></div></div></article></div></div></div><div class="td-footer-template-wrap" style="position: relative; "><div class="td-footer-wrap "><div id="tdi_44" class="tdc-zone"><div class="tdc_zone tdi_45 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" ><style scoped>.tdi_45{min-height:0}.tdi_45>.td-element-style:after{content:''!important;width:100%!important;height:100%!important;position:absolute!important;top:0!important;left:0!important;z-index:0!important;display:block!important;background-color:#ffffff!important}.tdi_45{border-color:#eaeaea!important;border-style:solid!important;border-width:1px 0px 0px 0px!important;position:relative}</style><div class="tdi_44_rand_style td-element-style" ><style>.tdi_44_rand_style{background-color:#1c1917!important}</style></div><div id="tdi_46" class="tdc-row stretch_row_1200 td-stretch-content"><div class="vc_row tdi_47 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" ><style scoped>.tdi_47,.tdi_47 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_47,.tdi_47 .tdc-columns{display:block}.tdi_47 .tdc-columns{width:100%}.tdi_47{position:relative}.tdi_47 .td_block_wrap{text-align:left}</style><div class="tdi_46_rand_style td-element-style" ><style>.tdi_46_rand_style{background-color:#1c1917!important}</style></div><div class="vc_column tdi_49 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"><style scoped>.tdi_49{vertical-align:baseline}.tdi_49>.wpb_wrapper,.tdi_49>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_49>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_49>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_49>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}.tdi_49{position:relative}</style><div class="tdi_48_rand_style td-element-style" ><style>.tdi_48_rand_style{background-color:#1c1917!important}</style></div><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_50 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_50" ><style>.tdm_block.tdm_block_inline_text{margin-bottom:0;vertical-align:top}.tdm_block.tdm_block_inline_text .tdm-descr{margin-bottom:0;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.tdc-row-content-vert-center .tdm-inline-text-yes{vertical-align:middle}.tdc-row-content-vert-bottom .tdm-inline-text-yes{vertical-align:bottom}.tdi_50{text-align:center!important;margin-right:auto;margin-left:auto}.tdi_50 .tdm-descr{color:#9b9b9b;font-family:Nunito!important;font-size:14px!important}</style><p class="tdm-descr">Wszystkie informacje zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane z lekarzem specjalistą.</p></div><div class="td_block_wrap tdb_header_menu tdi_51 tds_menu_active1 tds_menu_sub_active1 td-pb-border-top td_block_template_1 tdb-header-align" data-td-block-uid="tdi_51" style=" z-index: 999;"><style>.tdi_51 .tdb-menu>li .tdb-menu-sep,.tdi_51 .tdb-menu-items-dropdown .tdb-menu-sep{top:-1px}.tdi_51 .tdb-menu>li>a .tdb-sub-menu-icon,.tdi_51 .td-subcat-more .tdb-menu-more-subicon{top:-1px}.tdi_51 .td-subcat-more .tdb-menu-more-icon{top:0px}.tdi_51 .tdb-menu>li>a,.tdi_51 .td-subcat-more{color:#bfbfbf}.tdi_51 .tdb-menu>li>a .tdb-sub-menu-icon-svg svg,.tdi_51 .tdb-menu>li>a .tdb-sub-menu-icon-svg svg *,.tdi_51 .td-subcat-more .tdb-menu-more-subicon-svg svg,.tdi_51 .td-subcat-more .tdb-menu-more-subicon-svg svg *,.tdi_51 .td-subcat-more .tdb-menu-more-icon-svg,.tdi_51 .td-subcat-more .tdb-menu-more-icon-svg *{fill:#bfbfbf}.tdi_51 .tdb-menu>li>a,.tdi_51 .td-subcat-more,.tdi_51 .td-subcat-more>.tdb-menu-item-text{font-family:Nunito!important;font-size:12px!important}.tdi_51 .tdb-normal-menu ul .tdb-menu-item>a .tdb-sub-menu-icon,.tdi_51 .td-pulldown-filter-list .tdb-menu-item>a .tdb-sub-menu-icon{right:0;margin-top:1px}.tdi_51 .tdb-menu .tdb-normal-menu ul,.tdi_51 .td-pulldown-filter-list,.tdi_51 .td-pulldown-filter-list .sub-menu{box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.15)}.tdi_51 .tdb-menu .tdb-mega-menu .sub-menu>li{box-shadow:0px 2px 6px 0px rgba(0,0,0,0.1)}</style><style>.tdi_51 .tdb-menu>li>a:after,.tdi_51 .tdb-menu-items-dropdown .td-subcat-more:after{background-color:}.tdi_51 .tdb-menu>li>a:after,.tdi_51 .tdb-menu-items-dropdown .td-subcat-more:after{bottom:0px}</style><style></style><div id=tdi_51 class="td_block_inner td-fix-index"><div class="tdb-main-sub-icon-fake"><i class="tdb-sub-menu-icon td-icon-down tdb-main-sub-menu-icon"></i></div><div class="tdb-sub-icon-fake"><i class="tdb-sub-menu-icon td-icon-right-arrow"></i></div><ul id="menu-kontakt" class="tdb-block-menu tdb-menu tdb-menu-items-visible"><li id="menu-item-5437" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page tdb-cur-menu-item menu-item-first tdb-menu-item-button tdb-menu-item tdb-normal-menu menu-item-5437"><a href="https://zdroweporadniki.pl/kontakt/"><div class="tdb-menu-item-text">Kontakt</div></a></li><li id="menu-item-5438" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page tdb-menu-item-button tdb-menu-item tdb-normal-menu menu-item-5438"><a href="https://zdroweporadniki.pl/polityka-prywatnosci1/"><div class="tdb-menu-item-text">Polityka prywatności</div></a></li></ul></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="ezoic-pub-ad-placeholder-657" data-inserter-version="-1"></div> <script type="text/javascript" src="//zdroweporadniki.pl/wp-includes/js/underscore.min.js" id="underscore-js" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="//zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js" id="tdb_js_posts_autoload-js" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="//zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js" id="td-site-min-js" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="//zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdPostImages.js" id="tdPostImages-js" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="//zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdSocialSharing.js" id="tdSocialSharing-js" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="//zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdModalPostImages.js" id="tdModalPostImages-js" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="//zdroweporadniki.pl/wp-includes/js/comment-reply.min.js" id="comment-reply-js"="async" data-wp-strategy="async" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="//zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js" id="tdb_js_files_for_front-js" defer data-deferred="1"></script> <iframe frameborder="0" src="https://s.click.aliexpress.com/e/_DebmAir" style="width: 0px; height: 0px;"></iframe> <script type="text/javascript" src="https://zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdLoadingBox.js?ver=12.6.3" id="tdLoadingBox-js" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="https://zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/tdbMenu.js?ver=6cc04771d778c6f460cf525df52258a3" id="tdbMenu-js" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="https://zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdAjaxSearch.js?ver=12.6.3" id="tdDatei18n-js" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="https://zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdMenu.js?ver=12.6.3" id="tdMenu-js" defer data-deferred="1"></script> <script type="text/javascript" src="https://zdroweporadniki.pl/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdInfiniteLoader.js?ver=12.6.3" id="tdInfiniteLoader-js" defer data-deferred="1"></script> <script src="data:text/javascript;base64,alF1ZXJ5KGRvY3VtZW50KS5yZWFkeShmdW5jdGlvbigpe3ZhciB0ZGJNZW51SXRlbT1uZXcgdGRiTWVudS5pdGVtKCk7dGRiTWVudUl0ZW0uYmxvY2tVaWQ9J3RkaV8xJzt0ZGJNZW51SXRlbS5qcXVlcnlPYmo9alF1ZXJ5KCcudGRpXzEnKTt0ZGJNZW51SXRlbS5ibG9ja0F0dHM9J3sibWFpbl9zdWJfdGRpY29uIjoidGQtaWNvbi1kb3duIiwic3ViX3RkaWNvbiI6InRkLWljb24tcmlnaHQtYXJyb3ciLCJtbV9hbGlnbl9ob3JpeiI6ImNvbnRlbnQtaG9yaXotY2VudGVyIiwibW9kdWxlc19vbl9yb3dfcmVndWxhciI6IjIwJSIsIm1vZHVsZXNfb25fcm93X2NhdHMiOiIyNSUiLCJpbWFnZV9zaXplIjoidGRfMzI0eDQwMCIsIm1vZHVsZXNfY2F0ZWdvcnkiOiJpbWFnZSIsInNob3dfZXhjZXJwdCI6Im5vbmUiLCJzaG93X2NvbSI6Im5vbmUiLCJzaG93X2RhdGUiOiJub25lIiwic2hvd19hdXRob3IiOiJub25lIiwibW1fc3ViX2FsaWduX2hvcml6IjoiY29udGVudC1ob3Jpei1yaWdodCIsIm1tX2VsZW1fYWxpZ25faG9yaXoiOiJjb250ZW50LWhvcml6LXJpZ2h0IiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiNDMxIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfc2l6ZSI6IjE0IiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiNzAwIiwiYmxvY2tfdHlwZSI6InRkYl9oZWFkZXJfbWVudSIsIm1lbnVfaWQiOiIiLCJzaG93X3N1YmNhdCI6IiIsInNob3dfbWVnYSI6IiIsInNob3dfbWVnYV9jYXRzIjoiIiwibW9iX2xvYWQiOiIiLCJzZXBhcmF0b3IiOiIiLCJ3aWR0aCI6IiIsImlubGluZSI6IiIsIm1vcmUiOiIiLCJmbG9hdF9yaWdodCI6IiIsImFsaWduX2hvcml6IjoiY29udGVudC1ob3Jpei1sZWZ0IiwiZWxlbV9zcGFjZSI6IiIsImVsZW1fcGFkZCI6IiIsIm1haW5fc3ViX2ljb25fc2l6ZSI6IiIsIm1haW5fc3ViX2ljb25fc3BhY2UiOiIiLCJtYWluX3N1Yl9pY29uX2FsaWduIjoiLTEiLCJzZXBfdGRpY29uIjoiIiwic2VwX2ljb25fc2l6ZSI6IiIsInNlcF9pY29uX3NwYWNlIjoiIiwic2VwX2ljb25fYWxpZ24iOiItMSIsIm1vcmVfdHh0IjoiIiwibW9yZV90ZGljb24iOiIiLCJtb3JlX2ljb25fc2l6ZSI6IiIsIm1vcmVfaWNvbl9hbGlnbiI6IjAiLCJzdWJfd2lkdGgiOiIiLCJzdWJfZmlyc3RfbGVmdCI6IiIsInN1Yl9yZXN0X3RvcCI6IiIsInN1Yl9wYWRkIjoiIiwic3ViX2FsaWduX2hvcml6IjoiY29udGVudC1ob3Jpei1sZWZ0Iiwic3ViX2VsZW1faW5saW5lIjoiIiwic3ViX2VsZW1fc3BhY2UiOiIiLCJzdWJfZWxlbV9wYWRkIjoiIiwic3ViX2VsZW1fcmFkaXVzIjoiMCIsInN1Yl9pY29uX3NpemUiOiIiLCJzdWJfaWNvbl9zcGFjZSI6IiIsInN1Yl9pY29uX3BvcyI6IiIsInN1Yl9pY29uX2FsaWduIjoiMSIsIm1tX3dpZHRoIjoiIiwibW1fY29udGVudF93aWR0aCI6IiIsIm1tX2hlaWdodCI6IiIsIm1tX3BhZGQiOiIiLCJtbV9yYWRpdXMiOiIiLCJtbV9vZmZzZXQiOiIiLCJtbV9hbGlnbl9zY3JlZW4iOiIiLCJtbV9wb3N0c19saW1pdCI6IjUiLCJtbV9zdWJjYXRzX3Bvc3RzX2xpbWl0IjoiNCIsIm1tX2NoaWxkX2NhdHMiOiIiLCJvcGVuX2luX25ld193aW5kb3ciOiIiLCJtbV9hamF4X3ByZWxvYWRpbmciOiIiLCJtbV9oaWRlX2FsbF9pdGVtIjoiIiwibW1fc3ViX3dpZHRoIjoiIiwibW1fc3ViX3BhZGQiOiIiLCJtbV9zdWJfYm9yZGVyIjoiIiwibW1fc3ViX2lubGluZSI6IiIsIm1tX2VsZW1fb3JkZXIiOiJuYW1lIiwibW1fZWxlbV9zcGFjZSI6IiIsIm1tX2VsZW1fcGFkZCI6IiIsIm1tX2VsZW1fYm9yZGVyIjoiIiwibW1fZWxlbV9ib3JkZXJfYSI6IiIsIm1tX2VsZW1fYm9yZGVyX3JhZCI6IiIsIm1jMV90bCI6IiIsIm1jMV90aXRsZV90YWciOiIiLCJtYzFfZWwiOiIiLCJtb2R1bGVzX2dhcCI6IiIsIm1fcGFkZGluZyI6IiIsImFsbF9tb2R1bGVzX3NwYWNlIjoiMzYiLCJtb2R1bGVzX2JvcmRlcl9zaXplIjoiIiwibW9kdWxlc19ib3JkZXJfc3R5bGUiOiIiLCJtb2R1bGVzX2JvcmRlcl9jb2xvciI6IiNlYWVhZWEiLCJtb2R1bGVzX2RpdmlkZXIiOiIiLCJtb2R1bGVzX2RpdmlkZXJfY29sb3IiOiIjZWFlYWVhIiwiaF9lZmZlY3QiOiIiLCJpbWFnZV9hbGlnbm1lbnQiOiI1MCIsImltYWdlX2hlaWdodCI6IiIsImltYWdlX3dpZHRoIjoiIiwiaW1hZ2VfZmxvYXRlZCI6Im5vX2Zsb2F0IiwiaW1hZ2VfcmFkaXVzIjoiIiwiaGlkZV9pbWFnZSI6IiIsInZpZGVvX2ljb24iOiIiLCJzaG93X3ZpZF90IjoiYmxvY2siLCJ2aWRfdF9tYXJnaW4iOiIiLCJ2aWRfdF9wYWRkaW5nIjoiIiwidmlkX3RfY29sb3IiOiIiLCJ2aWRfdF9iZ19jb2xvciI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF9oZWFkZXIiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJWaWRlbyBkdXJhdGlvbiB0ZXh0IiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X2ZhbWlseSI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF9zaXplIjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3dlaWdodCI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfIjoiIiwic2hvd19hdWRpbyI6ImJsb2NrIiwiaGlkZV9hdWRpbyI6IiIsImFydF9hdWRpbyI6IiIsImFydF9hdWRpb19zaXplIjoiMSIsIm1ldGFfaW5mb19hbGlnbiI6IiIsIm1ldGFfaW5mb19ob3JpeiI6ImNvbnRlbnQtaG9yaXotbGVmdCIsIm1ldGFfd2lkdGgiOiIiLCJtZXRhX21hcmdpbiI6IiIsIm1ldGFfcGFkZGluZyI6IiIsImFydF90aXRsZSI6IiIsIm1ldGFfaW5mb19ib3JkZXJfc2l6ZSI6IiIsIm1ldGFfaW5mb19ib3JkZXJfc3R5bGUiOiIiLCJtZXRhX2luZm9fYm9yZGVyX2NvbG9yIjoiI2VhZWFlYSIsIm1vZHVsZXNfY2F0ZWdvcnlfbWFyZ2luIjoiIiwibW9kdWxlc19jYXRlZ29yeV9wYWRkaW5nIjoiIiwibW9kdWxlc19jYXRfYm9yZGVyIjoiIiwibW9kdWxlc19jYXRlZ29yeV9yYWRpdXMiOiIwIiwic2hvd19jYXQiOiJpbmxpbmUtYmxvY2siLCJtb2R1bGVzX2V4dHJhX2NhdCI6IiIsImF1dGhvcl9waG90byI6IiIsImF1dGhvcl9waG90b19zaXplIjoiIiwiYXV0aG9yX3Bob3RvX3NwYWNlIjoiIiwiYXV0aG9yX3Bob3RvX3JhZGl1cyI6IiIsInNob3dfbW9kaWZpZWRfZGF0ZSI6IiIsInRpbWVfYWdvIjoiIiwidGltZV9hZ29fYWRkX3R4dCI6ImFnbyIsInRpbWVfYWdvX3R4dF9wb3MiOiIiLCJhcnRfZXhjZXJwdCI6IiIsImV4Y2VycHRfY29sIjoiMSIsImV4Y2VycHRfZ2FwIjoiIiwiZXhjZXJwdF9taWRkbGUiOiIiLCJzaG93X3JldmlldyI6ImlubGluZS1ibG9jayIsInJldmlld19zcGFjZSI6IiIsInJldmlld19zaXplIjoiMi41IiwicmV2aWV3X2Rpc3RhbmNlIjoiIiwic2hvd19wYWdpbmF0aW9uIjoiIiwicGFnX3NwYWNlIjoiIiwicGFnX3BhZGRpbmciOiIiLCJwYWdfYm9yZGVyX3dpZHRoIjoiIiwicGFnX2JvcmRlcl9yYWRpdXMiOiIiLCJwcmV2X3RkaWNvbiI6IiIsIm5leHRfdGRpY29uIjoiIiwicGFnX2ljb25zX3NpemUiOiIiLCJ0ZXh0X2NvbG9yIjoiIiwibWFpbl9zdWJfY29sb3IiOiIiLCJzZXBfY29sb3IiOiIiLCJtb3JlX2ljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZHNfbWVudV9hY3RpdmUiOiJ0ZHNfbWVudV9hY3RpdmUxIiwiaG92ZXJfb3BhY2l0eSI6IiIsImZfZWxlbV9mb250X2hlYWRlciI6IiIsImZfZWxlbV9mb250X3RpdGxlIjoiRWxlbWVudHMgdGV4dCIsImZfZWxlbV9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX2VsZW1fZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfZWxlbV9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfZWxlbV9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX2VsZW1fIjoiIiwic3ViX2JnX2NvbG9yIjoiIiwic3ViX2JvcmRlcl9zaXplIjoiIiwic3ViX2JvcmRlcl9jb2xvciI6IiIsInN1Yl9ib3JkZXJfcmFkaXVzIjoiIiwic3ViX3RleHRfY29sb3IiOiIiLCJzdWJfZWxlbV9iZ19jb2xvciI6IiIsInN1Yl9jb2xvciI6IiIsInN1Yl9zaGFkb3dfc2hhZG93X2hlYWRlciI6IiIsInN1Yl9zaGFkb3dfc2hhZG93X3RpdGxlIjoiU2hhZG93Iiwic3ViX3NoYWRvd19zaGFkb3dfc2l6ZSI6IiIsInN1Yl9zaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF9ob3Jpem9udGFsIjoiIiwic3ViX3NoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X3ZlcnRpY2FsIjoiIiwic3ViX3NoYWRvd19zaGFkb3dfc3ByZWFkIjoiIiwic3ViX3NoYWRvd19zaGFkb3dfY29sb3IiOiIiLCJ0ZHNfbWVudV9zdWJfYWN0aXZlIjoidGRzX21lbnVfc3ViX2FjdGl2ZTEiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfaGVhZGVyIjoiIiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X3RpdGxlIjoiRWxlbWVudHMgdGV4dCIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9mYW1pbHkiOiIiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX3N1Yl9lbGVtXyI6IiIsIm1tX2JnIjoiIiwibW1fYm9yZGVyX3NpemUiOiIiLCJtbV9ib3JkZXJfY29sb3IiOiIiLCJtbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X2hlYWRlciI6IiIsIm1tX3NoYWRvd19zaGFkb3dfdGl0bGUiOiJTaGFkb3ciLCJtbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X3NpemUiOiIiLCJtbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF9ob3Jpem9udGFsIjoiIiwibW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfdmVydGljYWwiOiIiLCJtbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X3NwcmVhZCI6IiIsIm1tX3NoYWRvd19zaGFkb3dfY29sb3IiOiIiLCJtbV9zdWJjYXRzX2JnIjoiIiwibW1fc3ViY2F0c19ib3JkZXJfY29sb3IiOiIiLCJtbV9lbGVtX2NvbG9yIjoiIiwibW1fZWxlbV9jb2xvcl9hIjoiIiwibW1fZWxlbV9iZyI6IiIsIm1tX2VsZW1fYmdfYSI6IiIsIm1tX2VsZW1fYm9yZGVyX2NvbG9yIjoiIiwibW1fZWxlbV9ib3JkZXJfY29sb3JfYSI6IiIsIm1tX2VsZW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19oZWFkZXIiOiIiLCJtbV9lbGVtX3NoYWRvd19zaGFkb3dfdGl0bGUiOiJFbGVtZW50cyBzaGFkb3ciLCJtbV9lbGVtX3NoYWRvd19zaGFkb3dfc2l6ZSI6IiIsIm1tX2VsZW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfaG9yaXpvbnRhbCI6IiIsIm1tX2VsZW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfdmVydGljYWwiOiIiLCJtbV9lbGVtX3NoYWRvd19zaGFkb3dfc3ByZWFkIjoiIiwibW1fZWxlbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X2NvbG9yIjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF9oZWFkZXIiOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3RpdGxlIjoiU3ViIGNhdGVnb3JpZXMgZWxlbWVudHMiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF9mYW1pbHkiOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX21tX3N1Yl8iOiIiLCJtX2JnIjoiIiwiY29sb3Jfb3ZlcmxheSI6IiIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfaGVhZGVyIjoiIiwic2hhZG93X3NoYWRvd190aXRsZSI6Ik1vZHVsZSBTaGFkb3ciLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X3NpemUiOiIiLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF9ob3Jpem9udGFsIjoiIiwic2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfdmVydGljYWwiOiIiLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X3NwcmVhZCI6IiIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfY29sb3IiOiIiLCJ0aXRsZV90eHQiOiIiLCJ0aXRsZV90eHRfaG92ZXIiOiIiLCJhbGxfdW5kZXJsaW5lX2hlaWdodCI6IiIsImFsbF91bmRlcmxpbmVfY29sb3IiOiIjMDAwIiwiY2F0X2JnIjoiIiwiY2F0X2JnX2hvdmVyIjoiIiwiY2F0X3R4dCI6IiIsImNhdF90eHRfaG92ZXIiOiIiLCJjYXRfYm9yZGVyIjoiIiwiY2F0X2JvcmRlcl9ob3ZlciI6IiIsIm1ldGFfYmciOiIiLCJhdXRob3JfdHh0IjoiIiwiYXV0aG9yX3R4dF9ob3ZlciI6IiIsImRhdGVfdHh0IjoiIiwiZXhfdHh0IjoiIiwiY29tX2JnIjoiIiwiY29tX3R4dCI6IiIsInJldl90eHQiOiIiLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfaGVhZGVyIjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X3RpdGxlIjoiTWV0YSBpbmZvIHNoYWRvdyIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd19zaXplIjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X29mZnNldF9ob3Jpem9udGFsIjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X29mZnNldF92ZXJ0aWNhbCI6IiIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd19zcHJlYWQiOiIiLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfY29sb3IiOiIiLCJhdWRpb19idG5fY29sb3IiOiIiLCJhdWRpb190aW1lX2NvbG9yIjoiIiwiYXVkaW9fYmFyX2NvbG9yIjoiIiwiYXVkaW9fYmFyX2N1cnJfY29sb3IiOiIiLCJwYWdfdGV4dCI6IiIsInBhZ19oX3RleHQiOiIiLCJwYWdfYmciOiIiLCJwYWdfaF9iZyI6IiIsInBhZ19ib3JkZXIiOiIiLCJwYWdfaF9ib3JkZXIiOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfaGVhZGVyIjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X3RpdGxlIjoiQXJ0aWNsZSB0aXRsZSIsImZfdGl0bGVfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF9mYW1pbHkiOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX3RpdGxlXyI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfdGl0bGUiOiJBcnRpY2xlIGNhdGVnb3J5IHRhZyIsImZfY2F0X2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X2ZhbWlseSI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfY2F0XyI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X3RpdGxlIjoiQXJ0aWNsZSBtZXRhIGluZm8iLCJmX21ldGFfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X2ZhbWlseSI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfbWV0YV8iOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfdGl0bGUiOiJBcnRpY2xlIGV4Y2VycHQiLCJmX2V4X2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiIiwiZl9leF9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl9leF9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfZXhfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl9leF8iOiIiLCJtaXhfY29sb3IiOiIiLCJtaXhfdHlwZSI6IiIsImZlX2JyaWdodG5lc3MiOiIxIiwiZmVfY29udHJhc3QiOiIxIiwiZmVfc2F0dXJhdGUiOiIxIiwibWl4X2NvbG9yX2giOiIiLCJtaXhfdHlwZV9oIjoiIiwiZmVfYnJpZ2h0bmVzc19oIjoiMSIsImZlX2NvbnRyYXN0X2giOiIxIiwiZmVfc2F0dXJhdGVfaCI6IjEiLCJlbF9jbGFzcyI6IiIsInRkY19jc3MiOiIiLCJibG9ja190ZW1wbGF0ZV9pZCI6IiIsInRkX2NvbHVtbl9udW1iZXIiOjEsImhlYWRlcl9jb2xvciI6IiIsImFqYXhfcGFnaW5hdGlvbl9pbmZpbml0ZV9zdG9wIjoiIiwib2Zmc2V0IjoiIiwibGltaXQiOiI1IiwidGRfYWpheF9wcmVsb2FkaW5nIjoiIiwidGRfYWpheF9maWx0ZXJfdHlwZSI6IiIsInRkX2ZpbHRlcl9kZWZhdWx0X3R4dCI6IiIsInRkX2FqYXhfZmlsdGVyX2lkcyI6IiIsImNvbG9yX3ByZXNldCI6IiIsImFqYXhfcGFnaW5hdGlvbiI6IiIsImFqYXhfcGFnaW5hdGlvbl9uZXh0X3ByZXZfc3dpcGUiOiIiLCJib3JkZXJfdG9wIjoiIiwiY3NzIjoiIiwiY2xhc3MiOiJ0ZGlfMSIsInRkY19jc3NfY2xhc3MiOiJ0ZGlfMSIsInRkY19jc3NfY2xhc3Nfc3R5bGUiOiJ0ZGlfMV9yYW5kX3N0eWxlIn0nO3RkYk1lbnVJdGVtLmlzTWVnYU1lbnVQYXJlbnRQb3M9ITA7dGRiTWVudUl0ZW0ubWVnYU1lbnVMb2FkVHlwZT0nJzt0ZGJNZW51LmFkZEl0ZW0odGRiTWVudUl0ZW0pfSk7alF1ZXJ5KGRvY3VtZW50KS5yZWFkeShmdW5jdGlvbigpe3ZhciB0ZGJNZW51SXRlbT1uZXcgdGRiTWVudS5pdGVtKCk7dGRiTWVudUl0ZW0uYmxvY2tVaWQ9J3RkaV80Jzt0ZGJNZW51SXRlbS5qcXVlcnlPYmo9alF1ZXJ5KCcudGRpXzQnKTt0ZGJNZW51SXRlbS5ibG9ja0F0dHM9J3sibW1fYWxpZ25faG9yaXoiOiJjb250ZW50LWhvcml6LWxlZnQiLCJtb2R1bGVzX29uX3Jvd19yZWd1bGFyIjoiMjUlIiwibW9kdWxlc19vbl9yb3dfY2F0cyI6IjI1JSIsImltYWdlX3NpemUiOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdGVnb3J5IjoiYWJvdmUiLCJzaG93X2V4Y2VycHQiOiJub25lIiwic2hvd19jb20iOiJub25lIiwic2hvd19kYXRlIjoiZXlKd2IzSjBjbUZwZENJNkltNXZibVVpZlE9PSIsInNob3dfYXV0aG9yIjoibm9uZSIsIm1tX3N1Yl9hbGlnbl9ob3JpeiI6ImNvbnRlbnQtaG9yaXotcmlnaHQiLCJtbV9lbGVtX2FsaWduX2hvcml6IjoiY29udGVudC1ob3Jpei1jZW50ZXIiLCJtZW51X2lkIjoiIiwidGRjX2NzcyI6ImV5SmhiR3dpT25zaWJXRnlaMmx1TFdKdmRIUnZiU0k2SWkweElpd2llaTFwYm1SbGVDSTZJakFpTENKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMHNJbXhoYm1SelkyRndaU0k2ZXlKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMHNJbXhoYm1SelkyRndaVjl0WVhoZmQybGtkR2dpT2pFeE5EQXNJbXhoYm1SelkyRndaVjl0YVc1ZmQybGtkR2dpT2pFd01Ua3NJbkJ2Y25SeVlXbDBJanA3SW1ScGMzQnNZWGtpT2lJaWZTd2ljRzl5ZEhKaGFYUmZiV0Y0WDNkcFpIUm9Jam94TURFNExDSndiM0owY21GcGRGOXRhVzVmZDJsa2RHZ2lPamMyT0gwPSIsInRkc19tZW51X2FjdGl2ZTEtbGluZV9jb2xvciI6IiMwMDAwMDAiLCJmX2VsZW1fZm9udF9mYW1pbHkiOiI3MDIiLCJmX2VsZW1fZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiJjYXBpdGFsaXplIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfc2l6ZSI6ImV5SmhiR3dpT2lJeE9DSXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTVRJaUxDSnNZVzVrYzJOaGNHVWlPaUl4TXlKOSIsImZfZWxlbV9mb250X3dlaWdodCI6IjYwMCIsImZfZWxlbV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiZXlKaGJHd2lPaUk0TUhCNElpd2ljRzl5ZEhKaGFYUWlPaUkyTUhCNEluMD0iLCJtb3JlX2ljb25fc2l6ZSI6ImV5SmhiR3dpT2lJeE15SXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTVRFaUxDSnNZVzVrYzJOaGNHVWlPaUl4TWlKOSIsImVsZW1fc3BhY2UiOiJleUpoYkd3aU9pSXhNQ0lzSW14aGJtUnpZMkZ3WlNJNklqZ2lMQ0p3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpZaWZRPT0iLCJlbGVtX3BhZGQiOiJleUpoYkd3aU9pSXdJREV3Y0hnaUxDSnNZVzVrYzJOaGNHVWlPaUl3SURod2VDSXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTUNBMmNIZ2lmUT09IiwibW1fd2lkdGgiOiJleUp3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpFd01DVWlMQ0poYkd3aU9pSXhNemt4SWl3aWJHRnVaSE5qWVhCbElqb2lNVEF3SlNKOSIsIm1tX2FsaWduX3NjcmVlbiI6InllcyIsIm1haW5fc3ViX2ljb25fc2l6ZSI6ImV5SmhiR3dpT2lJd0lpd2ljRzl5ZEhKaGFYUWlPaUk0SWl3aWJHRnVaSE5qWVhCbElqb2lPU0o5IiwibWFpbl9zdWJfaWNvbl9hbGlnbiI6IjAiLCJtYWluX3N1Yl9pY29uX3NwYWNlIjoiZXlKaGJHd2lPaUl3SWl3aWNHOXlkSEpoYVhRaU9pSTJJbjA9IiwibW9yZV90ZGljb24iOiJ0ZC1pY29uLWRvdHMtY2lyY2xlLW1lZGl1bSIsInRkc19tZW51X3N1Yl9hY3RpdmUxLXN1Yl90ZXh0X2NvbG9yX2giOiIjMzA5YjY1IiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X2ZhbWlseSI6IjcwMiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9zaXplIjoiZXlKaGJHd2lPaUl4TXlJc0luQnZjblJ5WVdsMElqb2lNVElpZlE9PSIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF93ZWlnaHQiOiI1MDAiLCJzdWJfZWxlbV9wYWRkIjoiNXB4IDI1cHgiLCJtbV9zdWJfd2lkdGgiOiIxMDAlIiwibW1fc3ViX2JvcmRlciI6IjAiLCJtbV9lbGVtX2JvcmRlciI6IjAiLCJtbV9lbGVtX2JvcmRlcl9hIjoiMCIsIm1tX2VsZW1fcGFkZCI6ImV5SndiM0owY21GcGRDSTZJakFpTENKaGJHd2lPaUl3SW4wPSIsIm1tX2JvcmRlcl9zaXplIjoiMCIsInN1Yl9zaGFkb3dfc2hhZG93X3NpemUiOiIxNiIsInN1Yl9zaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF9ob3Jpem9udGFsIjoiMCIsInN1Yl9zaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF92ZXJ0aWNhbCI6IjIiLCJzdWJfc2hhZG93X3NoYWRvd19jb2xvciI6InJnYmEoMCwwLDAsMC4xMikiLCJtbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X3NpemUiOiIxNiIsIm1tX3NoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X3ZlcnRpY2FsIjoiNCIsIm1tX3NoYWRvd19zaGFkb3dfY29sb3IiOiJyZ2JhKDAsMCwwLDAuMTIpIiwibW1fZWxlbV9jb2xvciI6IiMzMDliNjUiLCJtbV9lbGVtX2NvbG9yX2EiOiIjNGNiNTc3IiwibW1fZWxlbV9vcmRlciI6ImlkIiwibW1fZWxlbV9zcGFjZSI6ImV5SmhiR3dpT2lJeE1DSXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTlNJc0lteGhibVJ6WTJGd1pTSTZJamdpZlE9PSIsIm1tX2VsZW1fYmciOiJyZ2JhKDI1NSwyNTUsMjU1LDApIiwibW1fZWxlbV9iZ19hIjoicmdiYSgyNTUsMjU1LDI1NSwwKSIsIm1tX3N1Yl9wYWRkIjoiZXlKaGJHd2lPaUl5TUhCNElpd2ljRzl5ZEhKaGFYUWlPaUl4TUhCNElpd2liR0Z1WkhOallYQmxJam9pTVRKd2VDSjkiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X2ZhbWlseSI6IjcwMiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiNzAwIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF9zaXplIjoiZXlKaGJHd2lPaUl4TXlJc0luQnZjblJ5WVdsMElqb2lNVEVpTENKc1lXNWtjMk5oY0dVaU9pSXhNeUo5Iiwic2hvd19jYXQiOiJub25lIiwiZl90aXRsZV9mb250X2ZhbWlseSI6IjcwMiIsImZfdGl0bGVfZm9udF9zaXplIjoiZXlKaGJHd2lPaUl4T0NJc0lteGhibVJ6WTJGd1pTSTZJakUzSWl3aWNHOXlkSEpoYVhRaU9pSXhOU0o5IiwiZl90aXRsZV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiMS4yIiwiZl90aXRsZV9mb250X3dlaWdodCI6IjUwMCIsImZfdGl0bGVfZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJ0aXRsZV90eHQiOiIjMDAwMDAwIiwidGl0bGVfdHh0X2hvdmVyIjoiIzMwOWI2NSIsImltYWdlX2hlaWdodCI6IjEwMCIsImFsbF9tb2R1bGVzX3NwYWNlIjoiZXlKaGJHd2lPaUl3SWl3aWNHOXlkSEpoYVhRaU9pSXlNQ0o5IiwicGFnX3RleHQiOiIjMDAwMDAwIiwicGFnX2hfdGV4dCI6IiMzMDliNjUiLCJwYWdfYmciOiJyZ2JhKDI1NSwyNTUsMjU1LDApIiwicGFnX2hfYmciOiJyZ2JhKDI1NSwyNTUsMjU1LDApIiwibWV0YV9wYWRkaW5nIjoiZXlKaGJHd2lPaUl4TlhCNElEQWdNQ0F3SWl3aWJHRnVaSE5qWVhCbElqb2lNVEp3ZUNBd0lEQWdNQ0lzSW5CdmNuUnlZV2wwSWpvaU1UQndlQ0F3SURBZ01DSjkiLCJhcnRfZXhjZXJwdCI6IjAiLCJtb2R1bGVzX2dhcCI6ImV5SmhiR3dpT2lJeU1DSXNJbXhoYm1SelkyRndaU0k2SWpFMUlpd2ljRzl5ZEhKaGFYUWlPaUl4TUNKOSIsIm1tX3BhZGQiOiJleUpoYkd3aU9pSXlNQ0lzSW5CdmNuUnlZV2wwSWpvaU1UVWlmUT09IiwicGFnX3NwYWNlIjoiZXlKd2IzSjBjbUZwZENJNklqRXdJaXdpYkdGdVpITmpZWEJsSWpvaU1UVWlmUT09IiwidGV4dF9jb2xvciI6IiMwMDAwMDAiLCJ0ZHNfbWVudV9hY3RpdmUxLWxpbmVfaGVpZ2h0IjoiMSIsInRkc19tZW51X2FjdGl2ZTEtdGV4dF9jb2xvcl9oIjoiIzMwOWI2NSIsIm1tX3N1YmNhdHNfYmciOiIjZmZmZmZmIiwibW1fY2hpbGRfY2F0cyI6IjYiLCJtbV9hamF4X3ByZWxvYWRpbmciOiJwcmVsb2FkIiwicGFnX2ljb25zX3NpemUiOiJleUpoYkd3aU9pSXhNQ0lzSW5CdmNuUnlZV2wwSWpvaU9DSXNJbXhoYm1SelkyRndaU0k2SWpnaWZRPT0iLCJhbGlnbl9ob3JpeiI6ImNvbnRlbnQtaG9yaXotbGVmdCIsIm1tX3N1Yl9pbmxpbmUiOiJ5ZXMiLCJhcnRfdGl0bGUiOiJleUpoYkd3aU9pSXdJREFnT0hCNElEQWlMQ0p3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpBaWZRPT0iLCJmX21ldGFfZm9udF9mYW1pbHkiOiI3MDIiLCJmX21ldGFfZm9udF9zaXplIjoiZXlKaGJHd2lPaUl4TXlJc0luQnZjblJ5WVdsMElqb2lNVElpZlE9PSIsInBhZ19ib3JkZXJfd2lkdGgiOiIwIiwicHJldl90ZGljb24iOiJ0ZC1pY29uLW1lbnUtbGVmdCIsIm5leHRfdGRpY29uIjoidGQtaWNvbi1tZW51LXJpZ2h0IiwibWV0YV9pbmZvX2hvcml6IjoiY29udGVudC1ob3Jpei1jZW50ZXIiLCJleGNsX21hcmdpbiI6Ii00cHggNXB4IDAgMCIsImV4Y2xfcGFkZCI6IjRweCA1cHggM3B4IiwiZXhjbF9jb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJleGNsX2NvbG9yX2giOiIjZmZmZmZmIiwiZXhjbF9iZyI6IiMzMDliNjUiLCJleGNsX2JnX2giOiIjNGNiNTc3IiwiZl9leGNsX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiNzAyIiwiZl9leGNsX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoidXBwZXJjYXNlIiwiZl9leGNsX2ZvbnRfc2l6ZSI6IjEwIiwiZl9leGNsX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiNTAwIiwiZl9leGNsX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIxIiwiZl9leGNsX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6ImV5SndiM0owY21GcGRDSTZJakFpTENKaGJHd2lPaUl3TGpVaWZRPT0iLCJkYXRlX3R4dCI6IiM5OTk5OTkiLCJmX2VsZW1fZm9udF9zcGFjaW5nIjoiMC41IiwiaW5saW5lIjoieWVzIiwic2hvd19tZWdhX2NhdHMiOiJ5ZXMiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6InVwcGVyY2FzZSIsInRkc19tZW51X2FjdGl2ZTEtbGluZV93aWR0aCI6ImV5SmhiR3dpT2lJek1DSXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTWpVaWZRPT0iLCJtbV9oaWRlX2FsbF9pdGVtIjoieWVzIiwibW1fcG9zdHNfbGltaXQiOiI0IiwibW1fb2Zmc2V0IjoiZXlKaGJHd2lPaUl0TVNJc0lteGhibVJ6WTJGd1pTSTZJakFpZlE9PSIsImJsb2NrX3R5cGUiOiJ0ZGJfaGVhZGVyX21lbnUiLCJzaG93X3N1YmNhdCI6IiIsInNob3dfbWVnYSI6IiIsIm1vYl9sb2FkIjoiIiwic2VwYXJhdG9yIjoiIiwid2lkdGgiOiIiLCJtb3JlIjoiIiwiZmxvYXRfcmlnaHQiOiIiLCJtYWluX3N1Yl90ZGljb24iOiIiLCJzZXBfdGRpY29uIjoiIiwic2VwX2ljb25fc2l6ZSI6IiIsInNlcF9pY29uX3NwYWNlIjoiIiwic2VwX2ljb25fYWxpZ24iOiItMSIsIm1vcmVfdHh0IjoiIiwibW9yZV9pY29uX2FsaWduIjoiMCIsInN1Yl93aWR0aCI6IiIsInN1Yl9maXJzdF9sZWZ0IjoiIiwic3ViX3Jlc3RfdG9wIjoiIiwic3ViX3BhZGQiOiIiLCJzdWJfYWxpZ25faG9yaXoiOiJjb250ZW50LWhvcml6LWxlZnQiLCJzdWJfZWxlbV9pbmxpbmUiOiIiLCJzdWJfZWxlbV9zcGFjZSI6IiIsInN1Yl9lbGVtX3JhZGl1cyI6IjAiLCJzdWJfdGRpY29uIjoiIiwic3ViX2ljb25fc2l6ZSI6IiIsInN1Yl9pY29uX3NwYWNlIjoiIiwic3ViX2ljb25fcG9zIjoiIiwic3ViX2ljb25fYWxpZ24iOiIxIiwibW1fY29udGVudF93aWR0aCI6IiIsIm1tX2hlaWdodCI6IiIsIm1tX3JhZGl1cyI6IiIsIm1tX3N1YmNhdHNfcG9zdHNfbGltaXQiOiI0Iiwib3Blbl9pbl9uZXdfd2luZG93IjoiIiwibW1fZWxlbV9ib3JkZXJfcmFkIjoiIiwibWMxX3RsIjoiIiwibWMxX3RpdGxlX3RhZyI6IiIsIm1jMV9lbCI6IiIsIm1fcGFkZGluZyI6IiIsIm1vZHVsZXNfYm9yZGVyX3NpemUiOiIiLCJtb2R1bGVzX2JvcmRlcl9zdHlsZSI6IiIsIm1vZHVsZXNfYm9yZGVyX2NvbG9yIjoiI2VhZWFlYSIsIm1vZHVsZXNfZGl2aWRlciI6IiIsIm1vZHVsZXNfZGl2aWRlcl9jb2xvciI6IiNlYWVhZWEiLCJoX2VmZmVjdCI6IiIsImltYWdlX2FsaWdubWVudCI6IjUwIiwiaW1hZ2Vfd2lkdGgiOiIiLCJpbWFnZV9mbG9hdGVkIjoibm9fZmxvYXQiLCJpbWFnZV9yYWRpdXMiOiIiLCJoaWRlX2ltYWdlIjoiIiwidmlkZW9faWNvbiI6IiIsInNob3dfdmlkX3QiOiJibG9jayIsInZpZF90X21hcmdpbiI6IiIsInZpZF90X3BhZGRpbmciOiIiLCJ2aWRfdF9jb2xvciI6IiIsInZpZF90X2JnX2NvbG9yIjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X2hlYWRlciI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF90aXRsZSI6IlZpZGVvIGR1cmF0aW9uIHRleHQiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl92aWRfdGltZV8iOiIiLCJzaG93X2F1ZGlvIjoiYmxvY2siLCJoaWRlX2F1ZGlvIjoiIiwiYXJ0X2F1ZGlvIjoiIiwiYXJ0X2F1ZGlvX3NpemUiOiIxIiwibWV0YV9pbmZvX2FsaWduIjoiIiwibWV0YV93aWR0aCI6IiIsIm1ldGFfbWFyZ2luIjoiIiwibWV0YV9pbmZvX2JvcmRlcl9zaXplIjoiIiwibWV0YV9pbmZvX2JvcmRlcl9zdHlsZSI6IiIsIm1ldGFfaW5mb19ib3JkZXJfY29sb3IiOiIjZWFlYWVhIiwibW9kdWxlc19jYXRlZ29yeV9tYXJnaW4iOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdGVnb3J5X3BhZGRpbmciOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdF9ib3JkZXIiOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdGVnb3J5X3JhZGl1cyI6IjAiLCJtb2R1bGVzX2V4dHJhX2NhdCI6IiIsImF1dGhvcl9waG90byI6IiIsImF1dGhvcl9waG90b19zaXplIjoiIiwiYXV0aG9yX3Bob3RvX3NwYWNlIjoiIiwiYXV0aG9yX3Bob3RvX3JhZGl1cyI6IiIsInNob3dfbW9kaWZpZWRfZGF0ZSI6IiIsInRpbWVfYWdvIjoiIiwidGltZV9hZ29fYWRkX3R4dCI6ImFnbyIsInRpbWVfYWdvX3R4dF9wb3MiOiIiLCJleGNlcnB0X2NvbCI6IjEiLCJleGNlcnB0X2dhcCI6IiIsImV4Y2VycHRfbWlkZGxlIjoiIiwic2hvd19yZXZpZXciOiJpbmxpbmUtYmxvY2siLCJyZXZpZXdfc3BhY2UiOiIiLCJyZXZpZXdfc2l6ZSI6IjIuNSIsInJldmlld19kaXN0YW5jZSI6IiIsInNob3dfcGFnaW5hdGlvbiI6IiIsInBhZ19wYWRkaW5nIjoiIiwicGFnX2JvcmRlcl9yYWRpdXMiOiIiLCJtYWluX3N1Yl9jb2xvciI6IiIsInNlcF9jb2xvciI6IiIsIm1vcmVfaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRkc19tZW51X2FjdGl2ZSI6InRkc19tZW51X2FjdGl2ZTEiLCJob3Zlcl9vcGFjaXR5IjoiIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfaGVhZGVyIjoiIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJFbGVtZW50cyB0ZXh0IiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX2VsZW1fZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfZWxlbV8iOiIiLCJzdWJfYmdfY29sb3IiOiIiLCJzdWJfYm9yZGVyX3NpemUiOiIiLCJzdWJfYm9yZGVyX2NvbG9yIjoiIiwic3ViX2JvcmRlcl9yYWRpdXMiOiIiLCJzdWJfdGV4dF9jb2xvciI6IiIsInN1Yl9lbGVtX2JnX2NvbG9yIjoiIiwic3ViX2NvbG9yIjoiIiwic3ViX3NoYWRvd19zaGFkb3dfaGVhZGVyIjoiIiwic3ViX3NoYWRvd19zaGFkb3dfdGl0bGUiOiJTaGFkb3ciLCJzdWJfc2hhZG93X3NoYWRvd19zcHJlYWQiOiIiLCJ0ZHNfbWVudV9zdWJfYWN0aXZlIjoidGRzX21lbnVfc3ViX2FjdGl2ZTEiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfaGVhZGVyIjoiIiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X3RpdGxlIjoiRWxlbWVudHMgdGV4dCIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fIjoiIiwibW1fYmciOiIiLCJtbV9ib3JkZXJfY29sb3IiOiIiLCJtbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X2hlYWRlciI6IiIsIm1tX3NoYWRvd19zaGFkb3dfdGl0bGUiOiJTaGFkb3ciLCJtbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF9ob3Jpem9udGFsIjoiIiwibW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19zcHJlYWQiOiIiLCJtbV9zdWJjYXRzX2JvcmRlcl9jb2xvciI6IiIsIm1tX2VsZW1fYm9yZGVyX2NvbG9yIjoiIiwibW1fZWxlbV9ib3JkZXJfY29sb3JfYSI6IiIsIm1tX2VsZW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19oZWFkZXIiOiIiLCJtbV9lbGVtX3NoYWRvd19zaGFkb3dfdGl0bGUiOiJFbGVtZW50cyBzaGFkb3ciLCJtbV9lbGVtX3NoYWRvd19zaGFkb3dfc2l6ZSI6IiIsIm1tX2VsZW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfaG9yaXpvbnRhbCI6IiIsIm1tX2VsZW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfdmVydGljYWwiOiIiLCJtbV9lbGVtX3NoYWRvd19zaGFkb3dfc3ByZWFkIjoiIiwibW1fZWxlbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X2NvbG9yIjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF9oZWFkZXIiOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3RpdGxlIjoiU3ViIGNhdGVnb3JpZXMgZWxlbWVudHMiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX21tX3N1Yl8iOiIiLCJtX2JnIjoiIiwiY29sb3Jfb3ZlcmxheSI6IiIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfaGVhZGVyIjoiIiwic2hhZG93X3NoYWRvd190aXRsZSI6Ik1vZHVsZSBTaGFkb3ciLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X3NpemUiOiIiLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF9ob3Jpem9udGFsIjoiIiwic2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfdmVydGljYWwiOiIiLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X3NwcmVhZCI6IiIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfY29sb3IiOiIiLCJhbGxfdW5kZXJsaW5lX2hlaWdodCI6IiIsImFsbF91bmRlcmxpbmVfY29sb3IiOiIjMDAwIiwiY2F0X2JnIjoiIiwiY2F0X2JnX2hvdmVyIjoiIiwiY2F0X3R4dCI6IiIsImNhdF90eHRfaG92ZXIiOiIiLCJjYXRfYm9yZGVyIjoiIiwiY2F0X2JvcmRlcl9ob3ZlciI6IiIsIm1ldGFfYmciOiIiLCJhdXRob3JfdHh0IjoiIiwiYXV0aG9yX3R4dF9ob3ZlciI6IiIsImV4X3R4dCI6IiIsImNvbV9iZyI6IiIsImNvbV90eHQiOiIiLCJyZXZfdHh0IjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X2hlYWRlciI6IiIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd190aXRsZSI6Ik1ldGEgaW5mbyBzaGFkb3ciLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfc2l6ZSI6IiIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd19vZmZzZXRfaG9yaXpvbnRhbCI6IiIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd19vZmZzZXRfdmVydGljYWwiOiIiLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfc3ByZWFkIjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X2NvbG9yIjoiIiwiYXVkaW9fYnRuX2NvbG9yIjoiIiwiYXVkaW9fdGltZV9jb2xvciI6IiIsImF1ZGlvX2Jhcl9jb2xvciI6IiIsImF1ZGlvX2Jhcl9jdXJyX2NvbG9yIjoiIiwicGFnX2JvcmRlciI6IiIsInBhZ19oX2JvcmRlciI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF9oZWFkZXIiOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJBcnRpY2xlIHRpdGxlIiwiZl90aXRsZV9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX3RpdGxlXyI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfdGl0bGUiOiJBcnRpY2xlIGNhdGVnb3J5IHRhZyIsImZfY2F0X2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X2ZhbWlseSI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfY2F0XyI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X3RpdGxlIjoiQXJ0aWNsZSBtZXRhIGluZm8iLCJmX21ldGFfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl9tZXRhXyI6IiIsImZfZXhfZm9udF90aXRsZSI6IkFydGljbGUgZXhjZXJwdCIsImZfZXhfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfZXhfZm9udF9mYW1pbHkiOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfZXhfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfZXhfZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfZXhfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9leF9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX2V4XyI6IiIsIm1peF9jb2xvciI6IiIsIm1peF90eXBlIjoiIiwiZmVfYnJpZ2h0bmVzcyI6IjEiLCJmZV9jb250cmFzdCI6IjEiLCJmZV9zYXR1cmF0ZSI6IjEiLCJtaXhfY29sb3JfaCI6IiIsIm1peF90eXBlX2giOiIiLCJmZV9icmlnaHRuZXNzX2giOiIxIiwiZmVfY29udHJhc3RfaCI6IjEiLCJmZV9zYXR1cmF0ZV9oIjoiMSIsImVsX2NsYXNzIjoiIiwiYmxvY2tfdGVtcGxhdGVfaWQiOiIiLCJ0ZF9jb2x1bW5fbnVtYmVyIjoxLCJoZWFkZXJfY29sb3IiOiIiLCJhamF4X3BhZ2luYXRpb25faW5maW5pdGVfc3RvcCI6IiIsIm9mZnNldCI6IiIsImxpbWl0IjoiNSIsInRkX2FqYXhfcHJlbG9hZGluZyI6IiIsInRkX2FqYXhfZmlsdGVyX3R5cGUiOiIiLCJ0ZF9maWx0ZXJfZGVmYXVsdF90eHQiOiIiLCJ0ZF9hamF4X2ZpbHRlcl9pZHMiOiIiLCJjb2xvcl9wcmVzZXQiOiIiLCJhamF4X3BhZ2luYXRpb24iOiIiLCJhamF4X3BhZ2luYXRpb25fbmV4dF9wcmV2X3N3aXBlIjoiIiwiYm9yZGVyX3RvcCI6IiIsImNzcyI6IiIsImNsYXNzIjoidGRpXzQiLCJ0ZGNfY3NzX2NsYXNzIjoidGRpXzQiLCJ0ZGNfY3NzX2NsYXNzX3N0eWxlIjoidGRpXzRfcmFuZF9zdHlsZSJ9Jzt0ZGJNZW51SXRlbS5pc01lZ2FNZW51RnVsbD0hMDt0ZGJNZW51SXRlbS5tZWdhTWVudUxvYWRUeXBlPSdwcmVsb2FkJzt0ZGJNZW51LmFkZEl0ZW0odGRiTWVudUl0ZW0pfSk7alF1ZXJ5KGRvY3VtZW50KS5yZWFkeShmdW5jdGlvbigpe3ZhciB0ZGJNZW51SXRlbT1uZXcgdGRiTWVudS5pdGVtKCk7dGRiTWVudUl0ZW0uYmxvY2tVaWQ9J3RkaV8yMCc7dGRiTWVudUl0ZW0uanF1ZXJ5T2JqPWpRdWVyeSgnLnRkaV8yMCcpO3RkYk1lbnVJdGVtLmJsb2NrQXR0cz0neyJtYWluX3N1Yl90ZGljb24iOiJ0ZC1pY29uLWRvd24iLCJzdWJfdGRpY29uIjoidGQtaWNvbi1yaWdodC1hcnJvdyIsIm1tX2FsaWduX2hvcml6IjoiY29udGVudC1ob3Jpei1jZW50ZXIiLCJtb2R1bGVzX29uX3Jvd19yZWd1bGFyIjoiMjAlIiwibW9kdWxlc19vbl9yb3dfY2F0cyI6IjI1JSIsImltYWdlX3NpemUiOiJ0ZF8zMjR4NDAwIiwibW9kdWxlc19jYXRlZ29yeSI6ImltYWdlIiwic2hvd19leGNlcnB0Ijoibm9uZSIsInNob3dfY29tIjoibm9uZSIsInNob3dfZGF0ZSI6Im5vbmUiLCJzaG93X2F1dGhvciI6Im5vbmUiLCJtbV9zdWJfYWxpZ25faG9yaXoiOiJjb250ZW50LWhvcml6LXJpZ2h0IiwibW1fZWxlbV9hbGlnbl9ob3JpeiI6ImNvbnRlbnQtaG9yaXotcmlnaHQiLCJmX2VsZW1fZm9udF9mYW1pbHkiOiI0MzEiLCJmX2VsZW1fZm9udF9zaXplIjoiMTQiLCJmX2VsZW1fZm9udF93ZWlnaHQiOiI3MDAiLCJibG9ja190eXBlIjoidGRiX2hlYWRlcl9tZW51IiwibWVudV9pZCI6IiIsInNob3dfc3ViY2F0IjoiIiwic2hvd19tZWdhIjoiIiwic2hvd19tZWdhX2NhdHMiOiIiLCJtb2JfbG9hZCI6IiIsInNlcGFyYXRvciI6IiIsIndpZHRoIjoiIiwiaW5saW5lIjoiIiwibW9yZSI6IiIsImZsb2F0X3JpZ2h0IjoiIiwiYWxpZ25faG9yaXoiOiJjb250ZW50LWhvcml6LWxlZnQiLCJlbGVtX3NwYWNlIjoiIiwiZWxlbV9wYWRkIjoiIiwibWFpbl9zdWJfaWNvbl9zaXplIjoiIiwibWFpbl9zdWJfaWNvbl9zcGFjZSI6IiIsIm1haW5fc3ViX2ljb25fYWxpZ24iOiItMSIsInNlcF90ZGljb24iOiIiLCJzZXBfaWNvbl9zaXplIjoiIiwic2VwX2ljb25fc3BhY2UiOiIiLCJzZXBfaWNvbl9hbGlnbiI6Ii0xIiwibW9yZV90eHQiOiIiLCJtb3JlX3RkaWNvbiI6IiIsIm1vcmVfaWNvbl9zaXplIjoiIiwibW9yZV9pY29uX2FsaWduIjoiMCIsInN1Yl93aWR0aCI6IiIsInN1Yl9maXJzdF9sZWZ0IjoiIiwic3ViX3Jlc3RfdG9wIjoiIiwic3ViX3BhZGQiOiIiLCJzdWJfYWxpZ25faG9yaXoiOiJjb250ZW50LWhvcml6LWxlZnQiLCJzdWJfZWxlbV9pbmxpbmUiOiIiLCJzdWJfZWxlbV9zcGFjZSI6IiIsInN1Yl9lbGVtX3BhZGQiOiIiLCJzdWJfZWxlbV9yYWRpdXMiOiIwIiwic3ViX2ljb25fc2l6ZSI6IiIsInN1Yl9pY29uX3NwYWNlIjoiIiwic3ViX2ljb25fcG9zIjoiIiwic3ViX2ljb25fYWxpZ24iOiIxIiwibW1fd2lkdGgiOiIiLCJtbV9jb250ZW50X3dpZHRoIjoiIiwibW1faGVpZ2h0IjoiIiwibW1fcGFkZCI6IiIsIm1tX3JhZGl1cyI6IiIsIm1tX29mZnNldCI6IiIsIm1tX2FsaWduX3NjcmVlbiI6IiIsIm1tX3Bvc3RzX2xpbWl0IjoiNSIsIm1tX3N1YmNhdHNfcG9zdHNfbGltaXQiOiI0IiwibW1fY2hpbGRfY2F0cyI6IiIsIm9wZW5faW5fbmV3X3dpbmRvdyI6IiIsIm1tX2FqYXhfcHJlbG9hZGluZyI6IiIsIm1tX2hpZGVfYWxsX2l0ZW0iOiIiLCJtbV9zdWJfd2lkdGgiOiIiLCJtbV9zdWJfcGFkZCI6IiIsIm1tX3N1Yl9ib3JkZXIiOiIiLCJtbV9zdWJfaW5saW5lIjoiIiwibW1fZWxlbV9vcmRlciI6Im5hbWUiLCJtbV9lbGVtX3NwYWNlIjoiIiwibW1fZWxlbV9wYWRkIjoiIiwibW1fZWxlbV9ib3JkZXIiOiIiLCJtbV9lbGVtX2JvcmRlcl9hIjoiIiwibW1fZWxlbV9ib3JkZXJfcmFkIjoiIiwibWMxX3RsIjoiIiwibWMxX3RpdGxlX3RhZyI6IiIsIm1jMV9lbCI6IiIsIm1vZHVsZXNfZ2FwIjoiIiwibV9wYWRkaW5nIjoiIiwiYWxsX21vZHVsZXNfc3BhY2UiOiIzNiIsIm1vZHVsZXNfYm9yZGVyX3NpemUiOiIiLCJtb2R1bGVzX2JvcmRlcl9zdHlsZSI6IiIsIm1vZHVsZXNfYm9yZGVyX2NvbG9yIjoiI2VhZWFlYSIsIm1vZHVsZXNfZGl2aWRlciI6IiIsIm1vZHVsZXNfZGl2aWRlcl9jb2xvciI6IiNlYWVhZWEiLCJoX2VmZmVjdCI6IiIsImltYWdlX2FsaWdubWVudCI6IjUwIiwiaW1hZ2VfaGVpZ2h0IjoiIiwiaW1hZ2Vfd2lkdGgiOiIiLCJpbWFnZV9mbG9hdGVkIjoibm9fZmxvYXQiLCJpbWFnZV9yYWRpdXMiOiIiLCJoaWRlX2ltYWdlIjoiIiwidmlkZW9faWNvbiI6IiIsInNob3dfdmlkX3QiOiJibG9jayIsInZpZF90X21hcmdpbiI6IiIsInZpZF90X3BhZGRpbmciOiIiLCJ2aWRfdF9jb2xvciI6IiIsInZpZF90X2JnX2NvbG9yIjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X2hlYWRlciI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF90aXRsZSI6IlZpZGVvIGR1cmF0aW9uIHRleHQiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl92aWRfdGltZV8iOiIiLCJzaG93X2F1ZGlvIjoiYmxvY2siLCJoaWRlX2F1ZGlvIjoiIiwiYXJ0X2F1ZGlvIjoiIiwiYXJ0X2F1ZGlvX3NpemUiOiIxIiwibWV0YV9pbmZvX2FsaWduIjoiIiwibWV0YV9pbmZvX2hvcml6IjoiY29udGVudC1ob3Jpei1sZWZ0IiwibWV0YV93aWR0aCI6IiIsIm1ldGFfbWFyZ2luIjoiIiwibWV0YV9wYWRkaW5nIjoiIiwiYXJ0X3RpdGxlIjoiIiwibWV0YV9pbmZvX2JvcmRlcl9zaXplIjoiIiwibWV0YV9pbmZvX2JvcmRlcl9zdHlsZSI6IiIsIm1ldGFfaW5mb19ib3JkZXJfY29sb3IiOiIjZWFlYWVhIiwibW9kdWxlc19jYXRlZ29yeV9tYXJnaW4iOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdGVnb3J5X3BhZGRpbmciOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdF9ib3JkZXIiOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdGVnb3J5X3JhZGl1cyI6IjAiLCJzaG93X2NhdCI6ImlubGluZS1ibG9jayIsIm1vZHVsZXNfZXh0cmFfY2F0IjoiIiwiYXV0aG9yX3Bob3RvIjoiIiwiYXV0aG9yX3Bob3RvX3NpemUiOiIiLCJhdXRob3JfcGhvdG9fc3BhY2UiOiIiLCJhdXRob3JfcGhvdG9fcmFkaXVzIjoiIiwic2hvd19tb2RpZmllZF9kYXRlIjoiIiwidGltZV9hZ28iOiIiLCJ0aW1lX2Fnb19hZGRfdHh0IjoiYWdvIiwidGltZV9hZ29fdHh0X3BvcyI6IiIsImFydF9leGNlcnB0IjoiIiwiZXhjZXJwdF9jb2wiOiIxIiwiZXhjZXJwdF9nYXAiOiIiLCJleGNlcnB0X21pZGRsZSI6IiIsInNob3dfcmV2aWV3IjoiaW5saW5lLWJsb2NrIiwicmV2aWV3X3NwYWNlIjoiIiwicmV2aWV3X3NpemUiOiIyLjUiLCJyZXZpZXdfZGlzdGFuY2UiOiIiLCJzaG93X3BhZ2luYXRpb24iOiIiLCJwYWdfc3BhY2UiOiIiLCJwYWdfcGFkZGluZyI6IiIsInBhZ19ib3JkZXJfd2lkdGgiOiIiLCJwYWdfYm9yZGVyX3JhZGl1cyI6IiIsInByZXZfdGRpY29uIjoiIiwibmV4dF90ZGljb24iOiIiLCJwYWdfaWNvbnNfc2l6ZSI6IiIsInRleHRfY29sb3IiOiIiLCJtYWluX3N1Yl9jb2xvciI6IiIsInNlcF9jb2xvciI6IiIsIm1vcmVfaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRkc19tZW51X2FjdGl2ZSI6InRkc19tZW51X2FjdGl2ZTEiLCJob3Zlcl9vcGFjaXR5IjoiIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfaGVhZGVyIjoiIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJFbGVtZW50cyB0ZXh0IiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX2VsZW1fZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfZWxlbV9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfZWxlbV8iOiIiLCJzdWJfYmdfY29sb3IiOiIiLCJzdWJfYm9yZGVyX3NpemUiOiIiLCJzdWJfYm9yZGVyX2NvbG9yIjoiIiwic3ViX2JvcmRlcl9yYWRpdXMiOiIiLCJzdWJfdGV4dF9jb2xvciI6IiIsInN1Yl9lbGVtX2JnX2NvbG9yIjoiIiwic3ViX2NvbG9yIjoiIiwic3ViX3NoYWRvd19zaGFkb3dfaGVhZGVyIjoiIiwic3ViX3NoYWRvd19zaGFkb3dfdGl0bGUiOiJTaGFkb3ciLCJzdWJfc2hhZG93X3NoYWRvd19zaXplIjoiIiwic3ViX3NoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X2hvcml6b250YWwiOiIiLCJzdWJfc2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfdmVydGljYWwiOiIiLCJzdWJfc2hhZG93X3NoYWRvd19zcHJlYWQiOiIiLCJzdWJfc2hhZG93X3NoYWRvd19jb2xvciI6IiIsInRkc19tZW51X3N1Yl9hY3RpdmUiOiJ0ZHNfbWVudV9zdWJfYWN0aXZlMSIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9oZWFkZXIiOiIiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJFbGVtZW50cyB0ZXh0IiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X2ZhbWlseSI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9zaXplIjoiIiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiIiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X3dlaWdodCI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fIjoiIiwibW1fYmciOiIiLCJtbV9ib3JkZXJfc2l6ZSI6IiIsIm1tX2JvcmRlcl9jb2xvciI6IiIsIm1tX3NoYWRvd19zaGFkb3dfaGVhZGVyIjoiIiwibW1fc2hhZG93X3NoYWRvd190aXRsZSI6IlNoYWRvdyIsIm1tX3NoYWRvd19zaGFkb3dfc2l6ZSI6IiIsIm1tX3NoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X2hvcml6b250YWwiOiIiLCJtbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF92ZXJ0aWNhbCI6IiIsIm1tX3NoYWRvd19zaGFkb3dfc3ByZWFkIjoiIiwibW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19jb2xvciI6IiIsIm1tX3N1YmNhdHNfYmciOiIiLCJtbV9zdWJjYXRzX2JvcmRlcl9jb2xvciI6IiIsIm1tX2VsZW1fY29sb3IiOiIiLCJtbV9lbGVtX2NvbG9yX2EiOiIiLCJtbV9lbGVtX2JnIjoiIiwibW1fZWxlbV9iZ19hIjoiIiwibW1fZWxlbV9ib3JkZXJfY29sb3IiOiIiLCJtbV9lbGVtX2JvcmRlcl9jb2xvcl9hIjoiIiwibW1fZWxlbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X2hlYWRlciI6IiIsIm1tX2VsZW1fc2hhZG93X3NoYWRvd190aXRsZSI6IkVsZW1lbnRzIHNoYWRvdyIsIm1tX2VsZW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19zaXplIjoiIiwibW1fZWxlbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF9ob3Jpem9udGFsIjoiIiwibW1fZWxlbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF92ZXJ0aWNhbCI6IiIsIm1tX2VsZW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19zcHJlYWQiOiIiLCJtbV9lbGVtX3NoYWRvd19zaGFkb3dfY29sb3IiOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X2hlYWRlciI6IiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJTdWIgY2F0ZWdvcmllcyBlbGVtZW50cyIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X2ZhbWlseSI6IiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfbW1fc3ViXyI6IiIsIm1fYmciOiIiLCJjb2xvcl9vdmVybGF5IjoiIiwic2hhZG93X3NoYWRvd19oZWFkZXIiOiIiLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X3RpdGxlIjoiTW9kdWxlIFNoYWRvdyIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfc2l6ZSI6IiIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X2hvcml6b250YWwiOiIiLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF92ZXJ0aWNhbCI6IiIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfc3ByZWFkIjoiIiwic2hhZG93X3NoYWRvd19jb2xvciI6IiIsInRpdGxlX3R4dCI6IiIsInRpdGxlX3R4dF9ob3ZlciI6IiIsImFsbF91bmRlcmxpbmVfaGVpZ2h0IjoiIiwiYWxsX3VuZGVybGluZV9jb2xvciI6IiMwMDAiLCJjYXRfYmciOiIiLCJjYXRfYmdfaG92ZXIiOiIiLCJjYXRfdHh0IjoiIiwiY2F0X3R4dF9ob3ZlciI6IiIsImNhdF9ib3JkZXIiOiIiLCJjYXRfYm9yZGVyX2hvdmVyIjoiIiwibWV0YV9iZyI6IiIsImF1dGhvcl90eHQiOiIiLCJhdXRob3JfdHh0X2hvdmVyIjoiIiwiZGF0ZV90eHQiOiIiLCJleF90eHQiOiIiLCJjb21fYmciOiIiLCJjb21fdHh0IjoiIiwicmV2X3R4dCI6IiIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd19oZWFkZXIiOiIiLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfdGl0bGUiOiJNZXRhIGluZm8gc2hhZG93Iiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X3NpemUiOiIiLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfb2Zmc2V0X2hvcml6b250YWwiOiIiLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfb2Zmc2V0X3ZlcnRpY2FsIjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X3NwcmVhZCI6IiIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd19jb2xvciI6IiIsImF1ZGlvX2J0bl9jb2xvciI6IiIsImF1ZGlvX3RpbWVfY29sb3IiOiIiLCJhdWRpb19iYXJfY29sb3IiOiIiLCJhdWRpb19iYXJfY3Vycl9jb2xvciI6IiIsInBhZ190ZXh0IjoiIiwicGFnX2hfdGV4dCI6IiIsInBhZ19iZyI6IiIsInBhZ19oX2JnIjoiIiwicGFnX2JvcmRlciI6IiIsInBhZ19oX2JvcmRlciI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF9oZWFkZXIiOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJBcnRpY2xlIHRpdGxlIiwiZl90aXRsZV9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X2ZhbWlseSI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF9zaXplIjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X3dlaWdodCI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfdGl0bGVfIjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF90aXRsZSI6IkFydGljbGUgY2F0ZWdvcnkgdGFnIiwiZl9jYXRfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF9zaXplIjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X3dlaWdodCI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl9jYXRfIjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfdGl0bGUiOiJBcnRpY2xlIG1ldGEgaW5mbyIsImZfbWV0YV9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl9tZXRhXyI6IiIsImZfZXhfZm9udF90aXRsZSI6IkFydGljbGUgZXhjZXJwdCIsImZfZXhfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfZXhfZm9udF9mYW1pbHkiOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfc2l6ZSI6IiIsImZfZXhfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfZXhfZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfZXhfZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9leF9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX2V4XyI6IiIsIm1peF9jb2xvciI6IiIsIm1peF90eXBlIjoiIiwiZmVfYnJpZ2h0bmVzcyI6IjEiLCJmZV9jb250cmFzdCI6IjEiLCJmZV9zYXR1cmF0ZSI6IjEiLCJtaXhfY29sb3JfaCI6IiIsIm1peF90eXBlX2giOiIiLCJmZV9icmlnaHRuZXNzX2giOiIxIiwiZmVfY29udHJhc3RfaCI6IjEiLCJmZV9zYXR1cmF0ZV9oIjoiMSIsImVsX2NsYXNzIjoiIiwidGRjX2NzcyI6IiIsImJsb2NrX3RlbXBsYXRlX2lkIjoiIiwidGRfY29sdW1uX251bWJlciI6MywiaGVhZGVyX2NvbG9yIjoiIiwiYWpheF9wYWdpbmF0aW9uX2luZmluaXRlX3N0b3AiOiIiLCJvZmZzZXQiOiIiLCJsaW1pdCI6IjUiLCJ0ZF9hamF4X3ByZWxvYWRpbmciOiIiLCJ0ZF9hamF4X2ZpbHRlcl90eXBlIjoiIiwidGRfZmlsdGVyX2RlZmF1bHRfdHh0IjoiIiwidGRfYWpheF9maWx0ZXJfaWRzIjoiIiwiY29sb3JfcHJlc2V0IjoiIiwiYWpheF9wYWdpbmF0aW9uIjoiIiwiYWpheF9wYWdpbmF0aW9uX25leHRfcHJldl9zd2lwZSI6IiIsImJvcmRlcl90b3AiOiIiLCJjc3MiOiIiLCJjbGFzcyI6InRkaV8yMCIsInRkY19jc3NfY2xhc3MiOiJ0ZGlfMjAiLCJ0ZGNfY3NzX2NsYXNzX3N0eWxlIjoidGRpXzIwX3JhbmRfc3R5bGUifSc7dGRiTWVudUl0ZW0uaXNNZWdhTWVudVBhcmVudFBvcz0hMDt0ZGJNZW51SXRlbS5tZWdhTWVudUxvYWRUeXBlPScnO3RkYk1lbnUuYWRkSXRlbSh0ZGJNZW51SXRlbSl9KTtqUXVlcnkod2luZG93KS5vbignbG9hZCcsZnVuY3Rpb24oKXt2YXIgYmxvY2s9alF1ZXJ5KCcudGRpXzMzJyksYmxvY2tDbGFzcz0nLnRkaV8zMycsYmxvY2tJbm5lcj1ibG9jay5maW5kKCcudGRiLWJsb2NrLWlubmVyJyksYmxvY2tPZmZzZXRMZWZ0O2lmKGJsb2NrLmZpbmQoJ2F1ZGlvJykubGVuZ3RoPjApe2pRdWVyeShibG9ja0NsYXNzKycgYXVkaW8nKS5tZWRpYWVsZW1lbnRwbGF5ZXIoKX0KaWYoYmxvY2suaGFzQ2xhc3MoJ3RkYi1zZmktc3RyZXRjaCcpKXtqUXVlcnkod2luZG93KS5yZXNpemUoZnVuY3Rpb24oKXtibG9ja09mZnNldExlZnQ9YmxvY2sub2Zmc2V0KCkubGVmdDtpZihibG9jay5oYXNDbGFzcygndGRiLXNmaS1zdHJldGNoLWxlZnQnKSl7YmxvY2tJbm5lci5jc3MoJ21hcmdpbi1sZWZ0JywtYmxvY2tPZmZzZXRMZWZ0KydweCcpfWVsc2V7YmxvY2tJbm5lci5jc3MoJ21hcmdpbi1yaWdodCcsLShqUXVlcnkod2luZG93KS53aWR0aCgpLShibG9ja09mZnNldExlZnQrYmxvY2sub3V0ZXJXaWR0aCgpKSkrJ3B4Jyl9fSk7alF1ZXJ5KHdpbmRvdykucmVzaXplKCl9CnNldFRpbWVvdXQoZnVuY3Rpb24oKXtibG9jay5jc3MoJ29wYWNpdHknLDEpfSw1MDApfSk7alF1ZXJ5KGRvY3VtZW50KS5yZWFkeShmdW5jdGlvbigpe3ZhciB0ZGJNZW51SXRlbT1uZXcgdGRiTWVudS5pdGVtKCk7dGRiTWVudUl0ZW0uYmxvY2tVaWQ9J3RkaV81MSc7dGRiTWVudUl0ZW0uanF1ZXJ5T2JqPWpRdWVyeSgnLnRkaV81MScpO3RkYk1lbnVJdGVtLmJsb2NrQXR0cz0neyJtYWluX3N1Yl90ZGljb24iOiJ0ZC1pY29uLWRvd24iLCJzdWJfdGRpY29uIjoidGQtaWNvbi1yaWdodC1hcnJvdyIsIm1tX2FsaWduX2hvcml6IjoiY29udGVudC1ob3Jpei1jZW50ZXIiLCJtb2R1bGVzX29uX3Jvd19yZWd1bGFyIjoiMjAlIiwibW9kdWxlc19vbl9yb3dfY2F0cyI6IjI1JSIsImltYWdlX3NpemUiOiJ0ZF8zMjR4NDAwIiwibW9kdWxlc19jYXRlZ29yeSI6ImltYWdlIiwic2hvd19leGNlcnB0Ijoibm9uZSIsInNob3dfY29tIjoibm9uZSIsInNob3dfZGF0ZSI6Im5vbmUiLCJzaG93X2F1dGhvciI6Im5vbmUiLCJtbV9zdWJfYWxpZ25faG9yaXoiOiJjb250ZW50LWhvcml6LXJpZ2h0IiwibW1fZWxlbV9hbGlnbl9ob3JpeiI6ImNvbnRlbnQtaG9yaXotcmlnaHQiLCJtZW51X2lkIjoiNiIsImZfZWxlbV9mb250X3NpemUiOiIxMiIsInRleHRfY29sb3IiOiIjYmZiZmJmIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiZXlKd2FHOXVaU0k2SWpRek1TSXNJbUZzYkNJNklqUXpNU0o5IiwiYmxvY2tfdHlwZSI6InRkYl9oZWFkZXJfbWVudSIsInNob3dfc3ViY2F0IjoiIiwic2hvd19tZWdhIjoiIiwic2hvd19tZWdhX2NhdHMiOiIiLCJtb2JfbG9hZCI6IiIsInNlcGFyYXRvciI6IiIsIndpZHRoIjoiIiwiaW5saW5lIjoiIiwibW9yZSI6IiIsImZsb2F0X3JpZ2h0IjoiIiwiYWxpZ25faG9yaXoiOiJjb250ZW50LWhvcml6LWxlZnQiLCJlbGVtX3NwYWNlIjoiIiwiZWxlbV9wYWRkIjoiIiwibWFpbl9zdWJfaWNvbl9zaXplIjoiIiwibWFpbl9zdWJfaWNvbl9zcGFjZSI6IiIsIm1haW5fc3ViX2ljb25fYWxpZ24iOiItMSIsInNlcF90ZGljb24iOiIiLCJzZXBfaWNvbl9zaXplIjoiIiwic2VwX2ljb25fc3BhY2UiOiIiLCJzZXBfaWNvbl9hbGlnbiI6Ii0xIiwibW9yZV90eHQiOiIiLCJtb3JlX3RkaWNvbiI6IiIsIm1vcmVfaWNvbl9zaXplIjoiIiwibW9yZV9pY29uX2FsaWduIjoiMCIsInN1Yl93aWR0aCI6IiIsInN1Yl9maXJzdF9sZWZ0IjoiIiwic3ViX3Jlc3RfdG9wIjoiIiwic3ViX3BhZGQiOiIiLCJzdWJfYWxpZ25faG9yaXoiOiJjb250ZW50LWhvcml6LWxlZnQiLCJzdWJfZWxlbV9pbmxpbmUiOiIiLCJzdWJfZWxlbV9zcGFjZSI6IiIsInN1Yl9lbGVtX3BhZGQiOiIiLCJzdWJfZWxlbV9yYWRpdXMiOiIwIiwic3ViX2ljb25fc2l6ZSI6IiIsInN1Yl9pY29uX3NwYWNlIjoiIiwic3ViX2ljb25fcG9zIjoiIiwic3ViX2ljb25fYWxpZ24iOiIxIiwibW1fd2lkdGgiOiIiLCJtbV9jb250ZW50X3dpZHRoIjoiIiwibW1faGVpZ2h0IjoiIiwibW1fcGFkZCI6IiIsIm1tX3JhZGl1cyI6IiIsIm1tX29mZnNldCI6IiIsIm1tX2FsaWduX3NjcmVlbiI6IiIsIm1tX3Bvc3RzX2xpbWl0IjoiNSIsIm1tX3N1YmNhdHNfcG9zdHNfbGltaXQiOiI0IiwibW1fY2hpbGRfY2F0cyI6IiIsIm9wZW5faW5fbmV3X3dpbmRvdyI6IiIsIm1tX2FqYXhfcHJlbG9hZGluZyI6IiIsIm1tX2hpZGVfYWxsX2l0ZW0iOiIiLCJtbV9zdWJfd2lkdGgiOiIiLCJtbV9zdWJfcGFkZCI6IiIsIm1tX3N1Yl9ib3JkZXIiOiIiLCJtbV9zdWJfaW5saW5lIjoiIiwibW1fZWxlbV9vcmRlciI6Im5hbWUiLCJtbV9lbGVtX3NwYWNlIjoiIiwibW1fZWxlbV9wYWRkIjoiIiwibW1fZWxlbV9ib3JkZXIiOiIiLCJtbV9lbGVtX2JvcmRlcl9hIjoiIiwibW1fZWxlbV9ib3JkZXJfcmFkIjoiIiwibWMxX3RsIjoiIiwibWMxX3RpdGxlX3RhZyI6IiIsIm1jMV9lbCI6IiIsIm1vZHVsZXNfZ2FwIjoiIiwibV9wYWRkaW5nIjoiIiwiYWxsX21vZHVsZXNfc3BhY2UiOiIzNiIsIm1vZHVsZXNfYm9yZGVyX3NpemUiOiIiLCJtb2R1bGVzX2JvcmRlcl9zdHlsZSI6IiIsIm1vZHVsZXNfYm9yZGVyX2NvbG9yIjoiI2VhZWFlYSIsIm1vZHVsZXNfZGl2aWRlciI6IiIsIm1vZHVsZXNfZGl2aWRlcl9jb2xvciI6IiNlYWVhZWEiLCJoX2VmZmVjdCI6IiIsImltYWdlX2FsaWdubWVudCI6IjUwIiwiaW1hZ2VfaGVpZ2h0IjoiIiwiaW1hZ2Vfd2lkdGgiOiIiLCJpbWFnZV9mbG9hdGVkIjoibm9fZmxvYXQiLCJpbWFnZV9yYWRpdXMiOiIiLCJoaWRlX2ltYWdlIjoiIiwidmlkZW9faWNvbiI6IiIsInNob3dfdmlkX3QiOiJibG9jayIsInZpZF90X21hcmdpbiI6IiIsInZpZF90X3BhZGRpbmciOiIiLCJ2aWRfdF9jb2xvciI6IiIsInZpZF90X2JnX2NvbG9yIjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X2hlYWRlciI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF90aXRsZSI6IlZpZGVvIGR1cmF0aW9uIHRleHQiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX3ZpZF90aW1lX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl92aWRfdGltZV9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfdmlkX3RpbWVfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl92aWRfdGltZV8iOiIiLCJzaG93X2F1ZGlvIjoiYmxvY2siLCJoaWRlX2F1ZGlvIjoiIiwiYXJ0X2F1ZGlvIjoiIiwiYXJ0X2F1ZGlvX3NpemUiOiIxIiwibWV0YV9pbmZvX2FsaWduIjoiIiwibWV0YV9pbmZvX2hvcml6IjoiY29udGVudC1ob3Jpei1sZWZ0IiwibWV0YV93aWR0aCI6IiIsIm1ldGFfbWFyZ2luIjoiIiwibWV0YV9wYWRkaW5nIjoiIiwiYXJ0X3RpdGxlIjoiIiwibWV0YV9pbmZvX2JvcmRlcl9zaXplIjoiIiwibWV0YV9pbmZvX2JvcmRlcl9zdHlsZSI6IiIsIm1ldGFfaW5mb19ib3JkZXJfY29sb3IiOiIjZWFlYWVhIiwibW9kdWxlc19jYXRlZ29yeV9tYXJnaW4iOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdGVnb3J5X3BhZGRpbmciOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdF9ib3JkZXIiOiIiLCJtb2R1bGVzX2NhdGVnb3J5X3JhZGl1cyI6IjAiLCJzaG93X2NhdCI6ImlubGluZS1ibG9jayIsIm1vZHVsZXNfZXh0cmFfY2F0IjoiIiwiYXV0aG9yX3Bob3RvIjoiIiwiYXV0aG9yX3Bob3RvX3NpemUiOiIiLCJhdXRob3JfcGhvdG9fc3BhY2UiOiIiLCJhdXRob3JfcGhvdG9fcmFkaXVzIjoiIiwic2hvd19tb2RpZmllZF9kYXRlIjoiIiwidGltZV9hZ28iOiIiLCJ0aW1lX2Fnb19hZGRfdHh0IjoiYWdvIiwidGltZV9hZ29fdHh0X3BvcyI6IiIsImFydF9leGNlcnB0IjoiIiwiZXhjZXJwdF9jb2wiOiIxIiwiZXhjZXJwdF9nYXAiOiIiLCJleGNlcnB0X21pZGRsZSI6IiIsInNob3dfcmV2aWV3IjoiaW5saW5lLWJsb2NrIiwicmV2aWV3X3NwYWNlIjoiIiwicmV2aWV3X3NpemUiOiIyLjUiLCJyZXZpZXdfZGlzdGFuY2UiOiIiLCJzaG93X3BhZ2luYXRpb24iOiIiLCJwYWdfc3BhY2UiOiIiLCJwYWdfcGFkZGluZyI6IiIsInBhZ19ib3JkZXJfd2lkdGgiOiIiLCJwYWdfYm9yZGVyX3JhZGl1cyI6IiIsInByZXZfdGRpY29uIjoiIiwibmV4dF90ZGljb24iOiIiLCJwYWdfaWNvbnNfc2l6ZSI6IiIsIm1haW5fc3ViX2NvbG9yIjoiIiwic2VwX2NvbG9yIjoiIiwibW9yZV9pY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGRzX21lbnVfYWN0aXZlIjoidGRzX21lbnVfYWN0aXZlMSIsImhvdmVyX29wYWNpdHkiOiIiLCJmX2VsZW1fZm9udF9oZWFkZXIiOiIiLCJmX2VsZW1fZm9udF90aXRsZSI6IkVsZW1lbnRzIHRleHQiLCJmX2VsZW1fZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfZWxlbV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiIiwiZl9lbGVtX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX2VsZW1fZm9udF93ZWlnaHQiOiIiLCJmX2VsZW1fZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX2VsZW1fZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl9lbGVtXyI6IiIsInN1Yl9iZ19jb2xvciI6IiIsInN1Yl9ib3JkZXJfc2l6ZSI6IiIsInN1Yl9ib3JkZXJfY29sb3IiOiIiLCJzdWJfYm9yZGVyX3JhZGl1cyI6IiIsInN1Yl90ZXh0X2NvbG9yIjoiIiwic3ViX2VsZW1fYmdfY29sb3IiOiIiLCJzdWJfY29sb3IiOiIiLCJzdWJfc2hhZG93X3NoYWRvd19oZWFkZXIiOiIiLCJzdWJfc2hhZG93X3NoYWRvd190aXRsZSI6IlNoYWRvdyIsInN1Yl9zaGFkb3dfc2hhZG93X3NpemUiOiIiLCJzdWJfc2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfaG9yaXpvbnRhbCI6IiIsInN1Yl9zaGFkb3dfc2hhZG93X29mZnNldF92ZXJ0aWNhbCI6IiIsInN1Yl9zaGFkb3dfc2hhZG93X3NwcmVhZCI6IiIsInN1Yl9zaGFkb3dfc2hhZG93X2NvbG9yIjoiIiwidGRzX21lbnVfc3ViX2FjdGl2ZSI6InRkc19tZW51X3N1Yl9hY3RpdmUxIiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X2hlYWRlciI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF90aXRsZSI6IkVsZW1lbnRzIHRleHQiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiIiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl9zdWJfZWxlbV9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfc3ViX2VsZW1fZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl9zdWJfZWxlbV8iOiIiLCJtbV9iZyI6IiIsIm1tX2JvcmRlcl9zaXplIjoiIiwibW1fYm9yZGVyX2NvbG9yIjoiIiwibW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19oZWFkZXIiOiIiLCJtbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X3RpdGxlIjoiU2hhZG93IiwibW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19zaXplIjoiIiwibW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfaG9yaXpvbnRhbCI6IiIsIm1tX3NoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X3ZlcnRpY2FsIjoiIiwibW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19zcHJlYWQiOiIiLCJtbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X2NvbG9yIjoiIiwibW1fc3ViY2F0c19iZyI6IiIsIm1tX3N1YmNhdHNfYm9yZGVyX2NvbG9yIjoiIiwibW1fZWxlbV9jb2xvciI6IiIsIm1tX2VsZW1fY29sb3JfYSI6IiIsIm1tX2VsZW1fYmciOiIiLCJtbV9lbGVtX2JnX2EiOiIiLCJtbV9lbGVtX2JvcmRlcl9jb2xvciI6IiIsIm1tX2VsZW1fYm9yZGVyX2NvbG9yX2EiOiIiLCJtbV9lbGVtX3NoYWRvd19zaGFkb3dfaGVhZGVyIjoiIiwibW1fZWxlbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X3RpdGxlIjoiRWxlbWVudHMgc2hhZG93IiwibW1fZWxlbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X3NpemUiOiIiLCJtbV9lbGVtX3NoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X2hvcml6b250YWwiOiIiLCJtbV9lbGVtX3NoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X3ZlcnRpY2FsIjoiIiwibW1fZWxlbV9zaGFkb3dfc2hhZG93X3NwcmVhZCI6IiIsIm1tX2VsZW1fc2hhZG93X3NoYWRvd19jb2xvciI6IiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfaGVhZGVyIjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF90aXRsZSI6IlN1YiBjYXRlZ29yaWVzIGVsZW1lbnRzIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF9zZXR0aW5ncyI6IiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF9zaXplIjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF9saW5lX2hlaWdodCI6IiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX21tX3N1Yl9mb250X3dlaWdodCI6IiIsImZfbW1fc3ViX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtIjoiIiwiZl9tbV9zdWJfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl9tbV9zdWJfIjoiIiwibV9iZyI6IiIsImNvbG9yX292ZXJsYXkiOiIiLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X2hlYWRlciI6IiIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfdGl0bGUiOiJNb2R1bGUgU2hhZG93Iiwic2hhZG93X3NoYWRvd19zaXplIjoiIiwic2hhZG93X3NoYWRvd19vZmZzZXRfaG9yaXpvbnRhbCI6IiIsInNoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X3ZlcnRpY2FsIjoiIiwic2hhZG93X3NoYWRvd19zcHJlYWQiOiIiLCJzaGFkb3dfc2hhZG93X2NvbG9yIjoiIiwidGl0bGVfdHh0IjoiIiwidGl0bGVfdHh0X2hvdmVyIjoiIiwiYWxsX3VuZGVybGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJhbGxfdW5kZXJsaW5lX2NvbG9yIjoiIzAwMCIsImNhdF9iZyI6IiIsImNhdF9iZ19ob3ZlciI6IiIsImNhdF90eHQiOiIiLCJjYXRfdHh0X2hvdmVyIjoiIiwiY2F0X2JvcmRlciI6IiIsImNhdF9ib3JkZXJfaG92ZXIiOiIiLCJtZXRhX2JnIjoiIiwiYXV0aG9yX3R4dCI6IiIsImF1dGhvcl90eHRfaG92ZXIiOiIiLCJkYXRlX3R4dCI6IiIsImV4X3R4dCI6IiIsImNvbV9iZyI6IiIsImNvbV90eHQiOiIiLCJyZXZfdHh0IjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X2hlYWRlciI6IiIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd190aXRsZSI6Ik1ldGEgaW5mbyBzaGFkb3ciLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfc2l6ZSI6IiIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd19vZmZzZXRfaG9yaXpvbnRhbCI6IiIsInNoYWRvd19tX3NoYWRvd19vZmZzZXRfdmVydGljYWwiOiIiLCJzaGFkb3dfbV9zaGFkb3dfc3ByZWFkIjoiIiwic2hhZG93X21fc2hhZG93X2NvbG9yIjoiIiwiYXVkaW9fYnRuX2NvbG9yIjoiIiwiYXVkaW9fdGltZV9jb2xvciI6IiIsImF1ZGlvX2Jhcl9jb2xvciI6IiIsImF1ZGlvX2Jhcl9jdXJyX2NvbG9yIjoiIiwicGFnX3RleHQiOiIiLCJwYWdfaF90ZXh0IjoiIiwicGFnX2JnIjoiIiwicGFnX2hfYmciOiIiLCJwYWdfYm9yZGVyIjoiIiwicGFnX2hfYm9yZGVyIjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X2hlYWRlciI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF90aXRsZSI6IkFydGljbGUgdGl0bGUiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfZmFtaWx5IjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfc3R5bGUiOiIiLCJmX3RpdGxlX2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl90aXRsZV9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfdGl0bGVfZm9udF9zcGFjaW5nIjoiIiwiZl90aXRsZV8iOiIiLCJmX2NhdF9mb250X3RpdGxlIjoiQXJ0aWNsZSBjYXRlZ29yeSB0YWciLCJmX2NhdF9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF9mYW1pbHkiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X3NpemUiOiIiLCJmX2NhdF9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfY2F0X2ZvbnRfd2VpZ2h0IjoiIiwiZl9jYXRfZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX2NhdF9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX2NhdF8iOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF90aXRsZSI6IkFydGljbGUgbWV0YSBpbmZvIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfc2V0dGluZ3MiOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF9mYW1pbHkiOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF9zaXplIjoiIiwiZl9tZXRhX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQiOiIiLCJmX21ldGFfZm9udF9zdHlsZSI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X3dlaWdodCI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X3RyYW5zZm9ybSI6IiIsImZfbWV0YV9mb250X3NwYWNpbmciOiIiLCJmX21ldGFfIjoiIiwiZl9leF9mb250X3RpdGxlIjoiQXJ0aWNsZSBleGNlcnB0IiwiZl9leF9mb250X3NldHRpbmdzIjoiIiwiZl9leF9mb250X2ZhbWlseSI6IiIsImZfZXhfZm9udF9zaXplIjoiIiwiZl9leF9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0IjoiIiwiZl9leF9mb250X3N0eWxlIjoiIiwiZl9leF9mb250X3dlaWdodCI6IiIsImZfZXhfZm9udF90cmFuc2Zvcm0iOiIiLCJmX2V4X2ZvbnRfc3BhY2luZyI6IiIsImZfZXhfIjoiIiwibWl4X2NvbG9yIjoiIiwibWl4X3R5cGUiOiIiLCJmZV9icmlnaHRuZXNzIjoiMSIsImZlX2NvbnRyYXN0IjoiMSIsImZlX3NhdHVyYXRlIjoiMSIsIm1peF9jb2xvcl9oIjoiIiwibWl4X3R5cGVfaCI6IiIsImZlX2JyaWdodG5lc3NfaCI6IjEiLCJmZV9jb250cmFzdF9oIjoiMSIsImZlX3NhdHVyYXRlX2giOiIxIiwiZWxfY2xhc3MiOiIiLCJ0ZGNfY3NzIjoiIiwiYmxvY2tfdGVtcGxhdGVfaWQiOiIiLCJ0ZF9jb2x1bW5fbnVtYmVyIjozLCJoZWFkZXJfY29sb3IiOiIiLCJhamF4X3BhZ2luYXRpb25faW5maW5pdGVfc3RvcCI6IiIsIm9mZnNldCI6IiIsImxpbWl0IjoiNSIsInRkX2FqYXhfcHJlbG9hZGluZyI6IiIsInRkX2FqYXhfZmlsdGVyX3R5cGUiOiIiLCJ0ZF9maWx0ZXJfZGVmYXVsdF90eHQiOiIiLCJ0ZF9hamF4X2ZpbHRlcl9pZHMiOiIiLCJjb2xvcl9wcmVzZXQiOiIiLCJhamF4X3BhZ2luYXRpb24iOiIiLCJhamF4X3BhZ2luYXRpb25fbmV4dF9wcmV2X3N3aXBlIjoiIiwiYm9yZGVyX3RvcCI6IiIsImNzcyI6IiIsImNsYXNzIjoidGRpXzUxIiwidGRjX2Nzc19jbGFzcyI6InRkaV81MSIsInRkY19jc3NfY2xhc3Nfc3R5bGUiOiJ0ZGlfNTFfcmFuZF9zdHlsZSJ9Jzt0ZGJNZW51SXRlbS5pc01lZ2FNZW51UGFyZW50UG9zPSEwO3RkYk1lbnVJdGVtLm1lZ2FNZW51TG9hZFR5cGU9Jyc7dGRiTWVudS5hZGRJdGVtKHRkYk1lbnVJdGVtKX0p" defer></script> <script src="data:text/javascript;base64,dmFyIHRkX3Jlc19jb250ZXh0X3JlZ2lzdGVyZWRfYXR0cz1bInN0eWxlX2dlbmVyYWxfbW9iaWxlX21lbnUiLCJzdHlsZV9nZW5lcmFsX2hlYWRlcl9hbGlnbiIsInN0eWxlX2dlbmVyYWxfaGVhZGVyX2xvZ28iLCJzdHlsZV9nZW5lcmFsX21vYmlsZV9zZWFyY2giLCJzdHlsZV9nZW5lcmFsX2hlYWRlcl9tZW51Iiwic3R5bGVfZ2VuZXJhbF9icmVhZGNydW1icyIsInN0eWxlX2dlbmVyYWxfc2luZ2xlX3RpdGxlIiwic3R5bGVfZ2VuZXJhbF90aXRsZV9zaW5nbGUiLCJzdHlsZV9iZ19zcGFjZSIsInN0eWxlX2dlbmVyYWxfc2VwYXJhdG9yIiwic3R5bGVfZ2VuZXJhbF9mZWF0dXJlZF9pbWFnZSIsInN0eWxlX2dlbmVyYWxfc2luZ2xlX2NvbnRlbnQiLCJzdHlsZV9nZW5lcmFsX2lubGluZV90ZXh0Il0=" defer></script> <script data-no-optimize="1">!function(t,e){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=e():"function"==typeof define&&define.amd?define(e):(t="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:t||self).LazyLoad=e()}(this,function(){"use strict";function e(){return(e=Object.assign||function(t){for(var e=1;e<arguments.length;e++){var n,a=arguments[e];for(n in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,n)&&(t[n]=a[n])}return t}).apply(this,arguments)}function i(t){return e({},it,t)}function o(t,e){var n,a="LazyLoad::Initialized",i=new t(e);try{n=new CustomEvent(a,{detail:{instance:i}})}catch(t){(n=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(a,!1,!1,{instance:i})}window.dispatchEvent(n)}function l(t,e){return t.getAttribute(gt+e)}function c(t){return l(t,bt)}function s(t,e){return function(t,e,n){e=gt+e;null!==n?t.setAttribute(e,n):t.removeAttribute(e)}(t,bt,e)}function r(t){return s(t,null),0}function u(t){return null===c(t)}function d(t){return c(t)===vt}function f(t,e,n,a){t&&(void 0===a?void 0===n?t(e):t(e,n):t(e,n,a))}function _(t,e){nt?t.classList.add(e):t.className+=(t.className?" ":"")+e}function v(t,e){nt?t.classList.remove(e):t.className=t.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+e+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")}function g(t){return t.llTempImage}function b(t,e){!e||(e=e._observer)&&e.unobserve(t)}function p(t,e){t&&(t.loadingCount+=e)}function h(t,e){t&&(t.toLoadCount=e)}function n(t){for(var e,n=[],a=0;e=t.children[a];a+=1)"SOURCE"===e.tagName&&n.push(e);return n}function m(t,e){(t=t.parentNode)&&"PICTURE"===t.tagName&&n(t).forEach(e)}function a(t,e){n(t).forEach(e)}function E(t){return!!t[st]}function I(t){return t[st]}function y(t){return delete t[st]}function A(e,t){var n;E(e)||(n={},t.forEach(function(t){n[t]=e.getAttribute(t)}),e[st]=n)}function k(a,t){var i;E(a)&&(i=I(a),t.forEach(function(t){var e,n;e=a,(t=i[n=t])?e.setAttribute(n,t):e.removeAttribute(n)}))}function L(t,e,n){_(t,e.class_loading),s(t,ut),n&&(p(n,1),f(e.callback_loading,t,n))}function w(t,e,n){n&&t.setAttribute(e,n)}function x(t,e){w(t,ct,l(t,e.data_sizes)),w(t,rt,l(t,e.data_srcset)),w(t,ot,l(t,e.data_src))}function O(t,e,n){var a=l(t,e.data_bg_multi),i=l(t,e.data_bg_multi_hidpi);(a=at&&i?i:a)&&(t.style.backgroundImage=a,n=n,_(t=t,(e=e).class_applied),s(t,ft),n&&(e.unobserve_completed&&b(t,e),f(e.callback_applied,t,n)))}function N(t,e){!e||0<e.loadingCount||0<e.toLoadCount||f(t.callback_finish,e)}function C(t,e,n){t.addEventListener(e,n),t.llEvLisnrs[e]=n}function M(t){return!!t.llEvLisnrs}function z(t){if(M(t)){var e,n,a=t.llEvLisnrs;for(e in a){var i=a[e];n=e,i=i,t.removeEventListener(n,i)}delete t.llEvLisnrs}}function R(t,e,n){var a;delete t.llTempImage,p(n,-1),(a=n)&&--a.toLoadCount,v(t,e.class_loading),e.unobserve_completed&&b(t,n)}function T(o,r,c){var l=g(o)||o;M(l)||function(t,e,n){M(t)||(t.llEvLisnrs={});var a="VIDEO"===t.tagName?"loadeddata":"load";C(t,a,e),C(t,"error",n)}(l,function(t){var e,n,a,i;n=r,a=c,i=d(e=o),R(e,n,a),_(e,n.class_loaded),s(e,dt),f(n.callback_loaded,e,a),i||N(n,a),z(l)},function(t){var e,n,a,i;n=r,a=c,i=d(e=o),R(e,n,a),_(e,n.class_error),s(e,_t),f(n.callback_error,e,a),i||N(n,a),z(l)})}function G(t,e,n){var a,i,o,r,c;t.llTempImage=document.createElement("IMG"),T(t,e,n),E(c=t)||(c[st]={backgroundImage:c.style.backgroundImage}),o=n,r=l(a=t,(i=e).data_bg),c=l(a,i.data_bg_hidpi),(r=at&&c?c:r)&&(a.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),g(a).setAttribute(ot,r),L(a,i,o)),O(t,e,n)}function D(t,e,n){var a;T(t,e,n),a=e,e=n,(t=It[(n=t).tagName])&&(t(n,a),L(n,a,e))}function V(t,e,n){var a;a=t,(-1<yt.indexOf(a.tagName)?D:G)(t,e,n)}function F(t,e,n){var a;t.setAttribute("loading","lazy"),T(t,e,n),a=e,(e=It[(n=t).tagName])&&e(n,a),s(t,vt)}function j(t){t.removeAttribute(ot),t.removeAttribute(rt),t.removeAttribute(ct)}function P(t){m(t,function(t){k(t,Et)}),k(t,Et)}function S(t){var e;(e=At[t.tagName])?e(t):E(e=t)&&(t=I(e),e.style.backgroundImage=t.backgroundImage)}function U(t,e){var n;S(t),n=e,u(e=t)||d(e)||(v(e,n.class_entered),v(e,n.class_exited),v(e,n.class_applied),v(e,n.class_loading),v(e,n.class_loaded),v(e,n.class_error)),r(t),y(t)}function $(t,e,n,a){var i;n.cancel_on_exit&&(c(t)!==ut||"IMG"===t.tagName&&(z(t),m(i=t,function(t){j(t)}),j(i),P(t),v(t,n.class_loading),p(a,-1),r(t),f(n.callback_cancel,t,e,a)))}function q(t,e,n,a){var i,o,r=(o=t,0<=pt.indexOf(c(o)));s(t,"entered"),_(t,n.class_entered),v(t,n.class_exited),i=t,o=a,n.unobserve_entered&&b(i,o),f(n.callback_enter,t,e,a),r||V(t,n,a)}function H(t){return t.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype}function B(t,i,o){t.forEach(function(t){return(a=t).isIntersecting||0<a.intersectionRatio?q(t.target,t,i,o):(e=t.target,n=t,a=i,t=o,void(u(e)||(_(e,a.class_exited),$(e,n,a,t),f(a.callback_exit,e,n,t))));var e,n,a})}function J(e,n){var t;et&&!H(e)&&(n._observer=new IntersectionObserver(function(t){B(t,e,n)},{root:(t=e).container===document?null:t.container,rootMargin:t.thresholds||t.threshold+"px"}))}function K(t){return Array.prototype.slice.call(t)}function Q(t){return t.container.querySelectorAll(t.elements_selector)}function W(t){return c(t)===_t}function X(t,e){return e=t||Q(e),K(e).filter(u)}function Y(e,t){var n;(n=Q(e),K(n).filter(W)).forEach(function(t){v(t,e.class_error),r(t)}),t.update()}function t(t,e){var n,a,t=i(t);this._settings=t,this.loadingCount=0,J(t,this),n=t,a=this,Z&&window.addEventListener("online",function(){Y(n,a)}),this.update(e)}var Z="undefined"!=typeof window,tt=Z&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),et=Z&&"IntersectionObserver"in window,nt=Z&&"classList"in document.createElement("p"),at=Z&&1<window.devicePixelRatio,it={elements_selector:".lazy",container:tt||Z?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"litespeed-loading",class_loaded:"litespeed-loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},ot="src",rt="srcset",ct="sizes",lt="poster",st="llOriginalAttrs",ut="loading",dt="loaded",ft="applied",_t="error",vt="native",gt="data-",bt="ll-status",pt=[ut,dt,ft,_t],ht=[ot],mt=[ot,lt],Et=[ot,rt,ct],It={IMG:function(t,e){m(t,function(t){A(t,Et),x(t,e)}),A(t,Et),x(t,e)},IFRAME:function(t,e){A(t,ht),w(t,ot,l(t,e.data_src))},VIDEO:function(t,e){a(t,function(t){A(t,ht),w(t,ot,l(t,e.data_src))}),A(t,mt),w(t,lt,l(t,e.data_poster)),w(t,ot,l(t,e.data_src)),t.load()}},yt=["IMG","IFRAME","VIDEO"],At={IMG:P,IFRAME:function(t){k(t,ht)},VIDEO:function(t){a(t,function(t){k(t,ht)}),k(t,mt),t.load()}},kt=["IMG","IFRAME","VIDEO"];return t.prototype={update:function(t){var e,n,a,i=this._settings,o=X(t,i);{if(h(this,o.length),!tt&&et)return H(i)?(e=i,n=this,o.forEach(function(t){-1!==kt.indexOf(t.tagName)&&F(t,e,n)}),void h(n,0)):(t=this._observer,i=o,t.disconnect(),a=t,void i.forEach(function(t){a.observe(t)}));this.loadAll(o)}},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),Q(this._settings).forEach(function(t){y(t)}),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(t){var e=this,n=this._settings;X(t,n).forEach(function(t){b(t,e),V(t,n,e)})},restoreAll:function(){var e=this._settings;Q(e).forEach(function(t){U(t,e)})}},t.load=function(t,e){e=i(e);V(t,e)},t.resetStatus=function(t){r(t)},Z&&function(t,e){if(e)if(e.length)for(var n,a=0;n=e[a];a+=1)o(t,n);else o(t,e)}(t,window.lazyLoadOptions),t});!function(e,t){"use strict";function a(){t.body.classList.add("litespeed_lazyloaded")}function n(){console.log("[LiteSpeed] Start Lazy Load Images"),d=new LazyLoad({elements_selector:"[data-lazyloaded]",callback_finish:a}),o=function(){d.update()},e.MutationObserver&&new MutationObserver(o).observe(t.documentElement,{childList:!0,subtree:!0,attributes:!0})}var d,o;e.addEventListener?e.addEventListener("load",n,!1):e.attachEvent("onload",n)}(window,document);</script></body></html> <!-- Page optimized by LiteSpeed Cache @2024-04-22 08:49:54 --> <!-- Page cached by LiteSpeed Cache 6.1 on 2024-04-22 08:49:54 --> <!-- QUIC.cloud CCSS in queue -->