Czy wiesz, że niedobór tej witaminy może zwiększyć ryzyko udaru o 28%? Sprawdź szczegóły

Witamina D jest kluczowym czynnikiem nie tylko dla zdrowia kości, ale również dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Niedobór tej witaminy jest powszechny, zwłaszcza w Polsce, co z kolei może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, w tym zwiększone ryzyko udaru mózgu.

Rola witaminy D w organizmie

Witamina D, znana również jako „witamina słoneczna”, odgrywa istotną rolę w wielu procesach fizjologicznych. Jest niezbędna do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowia kości. Ponadto, jej wpływ na układ immunologiczny i funkcjonowanie układu nerwowego stawia ją w centrum uwagi badań naukowych.

Metaanaliza i związek z udarem mózgu

Badania naukowe przeprowadzone przez zespół badawczy przeglądający 27 różnych badań potwierdzają istotny związek między niedoborem witaminy D a ryzykiem udaru mózgu. Zestawienie wyników 20 badań skupiło się na ocenie poziomu witaminy D w organizmach uczestników i ich podatności na udar. Natomiast siedem badań analizowało wpływ poziomu witaminy D na powroty do zdrowia po przebytym udarze.

Szczegóły metaanalizy

Metaanaliza, opublikowana w czerwcu 2024 roku w czasopiśmie „Brain and Behavior”, uwzględniła dane 45 tys. 302 uczestników. Wyniki były jednoznaczne: osoby z niskim poziomem witaminy D wykazywały o 28% większe ryzyko udaru mózgu. Dodatkowo, prawie trzykrotnie częściej miały trudności w powrocie do zdrowia po udarze w porównaniu do tych z odpowiednim poziomem witaminy D.

Typy udarów a poziom witaminy D

Interesującym wnioskiem z badań było także potwierdzenie różnic w zależności od typu udaru. Niski poziom witaminy D wykazywał silniejszy związek z ryzykiem udaru niedokrwiennego niż krwotocznego. Wynika to z różnic w mechanizmach patofizjologicznych między tymi dwoma typami udaru.

Rola suplementacji i profilaktyki

Chociaż suplementacja witaminą D może być skuteczną metodą podnoszenia jej poziomu we krwi, należy pamiętać, że samo dostarczenie tej witaminy nie wystarczy, aby kompleksowo zmniejszyć ryzyko udaru. Kluczowe jest również prowadzenie zdrowego stylu życia, który obejmuje regularną aktywność fizyczną, odpowiednią dietę i kontrolę innych czynników ryzyka, takich jak ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

Podsumowanie

Niedobór witaminy D jest problemem zdrowotnym dotyczącym znacznej części populacji, zwłaszcza w krajach o umiarkowanej strefie klimatycznej, takich jak Polska. Wpływ tego niedoboru na zdrowie serca i układu krążenia jest dobrze udokumentowany, ale badania coraz częściej podkreślają również jego rolę w ryzyku udarowym. Dlatego też, regularna kontrola poziomu witaminy D i odpowiednie działania profilaktyczne mogą znacząco wpłynąć na poprawę zdrowia publicznego i zmniejszenie obciążenia systemów opieki zdrowotnej.