Demencja starcza jak długo trwa, objawy i leczenie

Demencja starcza jest szerokim opisem, który obejmuje wiele różnych objawów, w tym utratę pamięci , trudności z określeniem tekstu, upośledzenie oceny i problemy z codziennymi czynnościami, które są spowodowane uszkodzeniem lub utratą komórek mózgowych (neuronów).

Co to jest demencja starcza?

Demencja starcza jest często jednym z najbardziej niezrozumiałych warunków w dzisiejszej medycynie. Niektórzy uważają, że starość lub starcza demencja są nieuniknionym skutkiem starzenia się. Inni uważają, że wszelkie dowody zapomnienia są dowodem na demencję. Żadne z tych wniosków nie są jednak dokładne.

Dodatkowo postawiono wiele pytań dotyczących demencji. Demencja starcza a alzheimer, czy też wszystkie formy otępienia to choroba Alzheimera ? Jeśli ktoś ma utratę pamięci związaną z innym stanem, czy to zmienia się w chorobę Alzheimera ? Czego można się spodziewać, jeśli u kogoś zdiagnozowano demencję?

Jak diagnozuje się demencję starczą?

W przypadku demencji rozpoznawczej lekarze przeprowadzają testy. Podczas gdy ocena przesiewowa jest czasami wystarczająca do potwierdzenia diagnozy, innym razem wymagana jest bardziej dogłębna ocena. Badania krwi i badania obrazowe są często wykonywane w celu potwierdzenia, że ​​nie występują odwracalne stany, takie jak choroba tarczycy lub pewne niedobory witamin.

Demencja starcza etapy choroby

Etapy demencji są luźno pogrupowane na łagodne, umiarkowane i ciężkie kategorie. Wydaje się, że pacjenci dzielą się na dwie różne fazy w tym samym czasie, w zależności od objawów, których doświadczają. Różne etapy demencji nie mogą być wykorzystywane do przewidywania, jak szybko może nastąpić czyjś stan, a pacjenci mogą pozostać w jednym stadium przez wiele lat lub tylko przez kilka miesięcy. Każdy pacjent ma inną progresję choroby.

Etapy obejmują:

  • Etap 1: Bez utraty wartości. Pacjent nie ma problemów.
  • Etap 2: Sporne upośledzenie. Pacjent zaczyna mieć pewne trudności, ale może nadal funkcjonować samodzielnie.
  • Etap 3: Łagodne upośledzenie. Pacjent ma oczywiste, ale nadal łagodne trudności z codziennymi czynnościami.
  • Etap 4: Umiarkowane upośledzenie. Pacjent potrzebuje pomocy w opiece nad sobą, jak również w wykonywaniu codziennych czynności.
  • Etap 5: Demencja starcza ostatnie stadium, etap: poważne upośledzenie: pacjenci nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.

Demencja starcza objawy

Wczesne objawy demencji mogą obejmować proste zapominanie i problemy z wykonywaniem zadań lub czynności, które wcześniej wykonywano bez wysiłku. Trudności z uczeniem się nowego materiału są często jednym z pierwszych objawów otępienia.

Wielu pacjentów z wczesną chorobą Alzheimera lub innymi demencjami nie ma świadomości, że ma jakiekolwiek problemy. Wraz z postępem choroby zmiany zachowania mogą stać się oczywiste. Pacjenci mają trudności z wykonywaniem podstawowych zadań, takich jak ubieranie się lub korzystanie z łazienki.

Niektórzy pacjenci zaczynają zapomnieć o sobie informacji, w tym adres zamieszkania lub numer telefonu, a nawet datę urodzenia. Mogą mieć trudności ze zrozumieniem tego, co dzieje się wokół nich. Niektórzy pacjenci zapominają o jedzeniu i mogą rozwinąć wyraźną utratę wagi.

Demencja starcza ostatni etap: pacjenci często nie mogą rozpoznać członków rodziny, a ich zdolność do skutecznego komunikowania się jest znacznie ograniczona. Nie są już w stanie skutecznie dbać o siebie i wymagają pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Z biegiem czasu pacjenci mogą zapomnieć, jak chodzić, a nawet jak siedzieć.

Jakie są czynniki ryzyka dla demencji?

Czynnikami ryzyka rozwoju demencji starczej są wiek i wywiad rodzinny. Wiek i rodzinna historia otępienia są niemodyfikowalnymi czynnikami ryzyka. Nieprawidłowe geny związane z chorobą Alzheimera zostały zidentyfikowane, ale rzadko są zaangażowane w rozwój choroby Alzheimera. Stany takie jak wysokie ciśnienie krwi , wysoki poziom cholesterolu lub cukrzyca zwiększają ryzyko rozwoju albo choroby Alzheimera albo otępienia wielozawałowego. Niektóre leki mogą prowadzić do problemów z pamięcią, które wyglądają na demencję.

Demencja starcza leczenie

Możliwości leczenia choroby Alzheimera i innych demencji są ograniczone. Chociaż dostępne są leki, które pozwalają poprawić objawy choroby Alzheimera, działanie tych leków jest ograniczone.

Wykazano, że wysiłek fizyczny przynosi pewne korzyści w utrzymaniu funkcji poznawczych. Również angażowanie się i uczestnictwo w wydarzeniach towarzyskich może być pomocne. Do chwili obecnej nie zidentyfikowano żadnego leczenia, które mogłoby odwrócić proces demencji starczej.

Czy można zapobiegać demencji starczej?

Podczas gdy nie ma sposobu, aby całkowicie zapobiec rozwojowi demencji, zidentyfikowano różne działania, które mogą zmniejszyć ryzyko. Obejmują one utrzymanie optymalnego zdrowia, w tym normalne ciśnienie krwi , prawidłowy poziom cholesterolu i prawidłowe stężenie cukru we krwi. Zaleca się także aktywność fizyczną, unikanie palenia tytoniu lub nadmiernego spożycia alkoholu, utrzymywanie prawidłowej wagi i zapobieganie urazom głowy.

Demencja starcza jak długo trwa?

Demencja starcza, a długość życia?  Chociaż demencja jest wymieniona jako szósta najczęstsza przyczyna śmierci, pacjenci z tą chorobą najczęściej umierają z powodu zakażeń spowodowanych brakiem mobilności.

Zapalenie płuc, infekcje pęcherza moczowego, odleżyny i inne przyczyny mogą prowadzić do szerszego rozprzestrzeniania się infekcji, a następnie śmierci. Pacjenci z demencją mają bardzo różne długości życia, w zależności od przyczyny ich otępienia. Demencja starcza, a śmierć? Średnia długość życia wynosi od 1 – 2 lat do nawet ponad 15 lat, średni czas trwania choroby wynosi od 4 do 8 lat po rozpoznaniu.

Demencja starcza opieka

Ważne jest, aby ktoś, kto jest głównym opiekunem pacjenta z demencją miał silną sieć wsparcia. Jest to potrzebne zarówno do pomocy w opiece nad pacjentem, jak i do udzielenia opiekunowi pewnej pomocy. We wczesnym stadium wielu opiekunów funkcjonuje bardziej jako pomocnik lub przewodnik, dostarczając przypomnienia o różnych zadaniach. W późniejszym okresie choroby opiekunowie będą musieli zapewnić pacjentowi podstawową opiekę, w tym pomoc w zakresie kąpieli, ubierania się i chodzenia do łazienki.

Uzyskanie pełnomocnictwa do spraw finansowych i medycznych oraz ustalenie, kiedy pacjent nie jest już w stanie wykonywać określonych czynności, takich jak prowadzenie pojazdu, jest trudnym, ale koniecznym działaniem. Zwrócenie się o pomoc do lekarza pacjenta lub zlecenie oceny prowadzenia pojazdu w terenie może być odpowiedzialne za ustalenie, kiedy pacjent nie jest już bezpieczny.