Strona głównaZdrowieGlejak mózgu - przyczyny, objawy, sposoby leczenia i rokowania

Glejak mózgu – przyczyny, objawy, sposoby leczenia i rokowania

Glejak jest rodzajem guza, który występuje w mózgu i rdzeniu kręgowym. Glejaki powstają w kleistych komórkach wspomagających (komórkach glejowych), które otaczają komórki nerwowe i pomagają im funkcjonować.

[toc]

Co to jest glejak, rodzaje glejaka

- Advertisement -

Trzy typy komórek glejowych mogą wytwarzać nowotwory. Glejaki są klasyfikowane zgodnie z typem komórek glejowych biorących udział w nowotworze, a także cechami genetycznymi guza, co może pomóc przewidzieć, jak zachowywać się będzie guz w czasie i jakie zabiegi będą najprawdopodobniej działały.

Rodzaje glejaków obejmują:

 • Gwiaździaki, w tym gwiaździak anaplastyczny
 • Wyściółczaki, w tym wyściółczaki anaplastyczne, wyściółczaki mysoprostopochodne i podwzgórzak
 • Oligodendrogliomy, w tym oligodendroglem, anaplastyczny oligodendroglem i anaplastyczna oligoastrocytoma

Glejak może wpływać na funkcjonowanie mózgu i zagrażać życiu w zależności od jego lokalizacji i szybkości wzrostu.

Glejaki są jednym z najczęstszych typów pierwotnych guzów mózgu.

Rodzaj glejaka, który posiadasz pomaga określić twoje leczenie i szanse przeżycia. Ogólnie rzecz biorąc, opcje leczenia glejaka obejmują chirurgię, radioterapię, chemioterapię, terapię celowaną i eksperymentalne badania kliniczne.

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Glejak objawy

Objawy glejaka różnią się w zależności od typu guza, wielkości guza, umiejscowienia i szybkości wzrostu.

Typowe objawy glejaków to:

 • Ból głowy
 • Nudności lub wymioty
 • Zamieszanie lub spadek funkcji mózgu
 • Utrata pamięci
 • Zmiany osobowości lub drażliwość
 • Trudność z równowagą
 • Niemożność utrzymania moczu
 • Problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie, podwójne widzenie lub utrata widzenia peryferyjnego
 • Trudności z mową
 • Napady padaczki

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Glejak przyczyny

Podobnie jak większość pierwotnych guzów mózgu, dokładna przyczyna glejaków nie jest znana. Ale są pewne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia guza mózgu.

Czynniki ryzyka obejmują:

 • Twój wiek. Ryzyko guza mózgu wzrasta wraz z wiekiem. Glejaki występują najczęściej u osób w wieku od 45 do 65 lat. Guz mózgu może jednak występować w każdym wieku. Niektóre rodzaje glejaków, takie jak wyściółczaki i gwiaździaki pilocytowe, występują częściej u dzieci i młodych dorosłych.
 • Narażenie na promieniowanie. Ludzie narażeni na promieniowanie jonizujące mają zwiększone ryzyko wystąpienia guza mózgu. Przykłady promieniowania jonizującego obejmują radioterapię stosowaną w leczeniu raka i ekspozycji na promieniowanie powodowane przez bomby atomowe.Nie wykazano, że częstsze formy promieniowania, takie jak pola elektromagnetyczne z linii energetycznych i promieniowanie o częstotliwości radiowej z mikrofalówek, nie zwiększają ryzyka glejaka.Nie jest jasne, czy korzystanie z telefonu komórkowego zwiększa ryzyko raka mózgu. Niektóre badania wykazały możliwy związek między używaniem telefonu komórkowego, a rodzajem raka mózgu zwanego nerwiakiem akustycznym. Wiele innych badań nie znalazło związku. Ponieważ telefony komórkowe są względnie nowym czynnikiem, potrzeba więcej długoterminowych badań, aby zrozumieć potencjalny wpływ na ryzyko zachorowania na raka. Na razie, jeśli obawiasz się o możliwy związek między telefonami komórkowymi i rakiem, eksperci zalecają ograniczenie ekspozycji za pomocą głośnika lub zestawu głośnomówiącego, który utrzymuje telefon komórkowy z dala od głowy.
 • Historia rodzinna glejaka. Rzadko zdarza się, że glejak jest dziedziczony. Ale posiadanie rodzinnej historii glejaka może podwoić ryzyko rozwoju. Niektóre geny są słabo związane z glejakiem, ale potrzeba więcej badań, aby potwierdzić związek między tymi zmiennościami genetycznymi, a nowotworami mózgu.

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Jak diagnozuje się glejaka?

Jeśli twój lekarz pierwszego kontaktu podejrzewa, że ​​masz guza mózgu możesz zostać skierowany do specjalisty, który jest przeszkolony w leczeniu chorób mózgu i układu nerwowego (neurolog). Twój lekarz może zalecić szereg testów i procedur, w tym:

 • Badanie neurologiczne. Podczas badania neurologicznego lekarz może sprawdzić wzrok, słuch, równowagę, koordynację, siłę i refleks. Problemy w jednym lub więcej z tych obszarów mogą dostarczyć wskazówek na temat części mózgu, na którą może wpływać nowotwór mózgu.
 • Testy obrazowania. Rezonans magnetyczny (MRI) często służy do diagnozowania guzów mózgu. W niektórych przypadkach barwnik (materiał kontrastowy) można wstrzyknąć przez żyłę w ramię podczas badania MRI, aby pomóc wykazać różnice w tkance mózgowej.Szereg specjalistycznych elementów skanowania MRI – w tym funkcjonalny MRI, perfuzja MRI i spektroskopia rezonansu magnetycznego – może pomóc lekarzowi w ocenie guza i planowaniu leczenia.

Inne badania obrazowe mogą obejmować tomografię komputerową (CT) i pozytonową tomografię emisyjną (PET).

 • Testy na znalezienie raka w innych częściach ciała. Aby wykluczyć inne typy guzów mózgu, które mogły rozprzestrzenić się z innych części ciała, lekarz może zalecić testy i procedury w celu ustalenia pochodzenia nowotworu. Glejaki pochodzą z mózgu i nie są wynikiem raka, który rozprzestrzenił się (przerzuty) z innych źródeł.
 • Zbieranie i testowanie próbki nieprawidłowej tkanki (biopsja). W zależności od umiejscowienia glejaka można wykonać biopsję za pomocą igły przed leczeniem lub jako część operacji usunięcia guza mózgu.W przypadku glejaków w trudnodostępnych obszarach lub bardzo wrażliwych obszarach mózgu można wykonać biopsję stereotaktyczną. W trakcie stereotaktycznej biopsji igłowej twój neurochirurg wywierca niewielką dziurę w czaszce. Przez otwór zostaje włożona cienka igła. Tkanka jest usuwana przez igłę, która często jest prowadzona za pomocą skanowania CT lub MRI.

  Próbka z biopsji jest następnie analizowana pod mikroskopem, aby określić, czy jest rakowata czy łagodna.

  Biopsja jest jedynym sposobem na definitywne zdiagnozowanie guza mózgu i prognozy, które pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia. Na podstawie tych informacji lekarz, który specjalizuje się w diagnozowaniu nowotworów i innych nieprawidłowości tkanek (patolog), może określić stopień lub stadium guza mózgu.

  Patolog przyjrzy się również fizycznemu wyglądowi i szybkości wzrostu twojej próbki biopsyjnej (diagnostyka molekularna). Twój lekarz wyjaśni ci ustalenia patologa. Informacje te pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących planu leczenia.

 • [su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Czy glejaka można wyleczyć?

Leczenie glejaka zależy od rodzaju, wielkości, stopnia i lokalizacji guza, a także od wieku, ogólnego stanu zdrowia i preferencji.

Oprócz działań mających na celu usunięcie samego guza, leczenie glejaka może również wymagać stosowania leków w celu zmniejszenia objawów przedmiotowych i podmiotowych guza.

Twój lekarz może przepisać sterydy, aby zmniejszyć obrzęk i zmniejszyć nacisk na dotknięte obszary mózgu. Leki przeciwpadaczkowe mogą być stosowane w celu kontrolowania napadów padaczkowych.

Chirurgia

Zabieg usunięcia tak dużej części guza jest zwykle pierwszym krokiem w leczeniu większości typów glejaków.

W niektórych przypadkach glejaki są małe i łatwe do oddzielenia od otaczającej zdrowej tkanki mózgowej, co umożliwia całkowite usunięcie chirurgiczne. W innych przypadkach guzów nie można oddzielić od otaczającej tkanki lub znajdują się one w pobliżu obszarów wrażliwych w mózgu i powodują, że operacja jest ryzykowna. W takich sytuacjach lekarz usuwa tyle guza, ile jest bezpieczne.

Nawet usunięcie części guza może pomóc zmniejszyć objawy przedmiotowe i podmiotowe.

W niektórych przypadkach neuropatolodzy mogą analizować próbki tkanek usunięte przez chirurga i informować o wynikach, podczas gdy operacja jest w toku. Ta informacja pomaga chirurgowi zdecydować, ile tkanek usunąć.

Różnorodne chirurgiczne technologie i techniki mogą być użyte, by pomóc neurochirurgowi w ochronie jak największej ilości zdrowej tkanki mózgowej podczas usuwania guza, w tym wspomaganej komputerowo operacji mózgu.

Operacja usunięcia glejaka niesie ze sobą ryzyko, takie jak infekcja i krwawienie. Inne zagrożenia mogą zależeć od części mózgu, w której znajduje się twój guz. Na przykład operacja guza w pobliżu nerwów, które łączą się z twoimi oczami, może wiązać się z ryzykiem utraty wzroku.

Radioterapia

Radioterapia zwykle następuje po zabiegu chirurgicznym w leczeniu glejaka, zwłaszcza glejaka o wysokim stopniu złośliwości. Promieniowanie wykorzystuje wysokoenergetyczne wiązki, takie jak promienie rentgenowskie lub protony, w celu zabicia komórek nowotworowych. Radioterapia glejaka pochodzi z maszyny znajdującej się poza twoim ciałem (promieniowanie wiązki zewnętrznej).

Istnieje kilka rodzajów promieniowania zewnętrznego, które są obecnie stosowane i badane w leczeniu glejaka. Rodzaj glejaka, który posiadasz, jego stopień i inne czynniki prognostyczne są brane pod uwagę przy określaniu czasu i rodzaju terapii napromienianiem, jakie możesz otrzymać. Lekarz specjalizujący się w radioterapii raka (onkolog radiologiczny) będzie ściśle współpracować z innymi lekarzami, aby zaplanować i koordynować najbardziej odpowiednie leczenie radiologiczne.

Skutki uboczne radioterapii zależą od rodzaju i dawki promieniowania, które otrzymujesz. Częstymi działaniami niepożądanymi podczas lub bezpośrednio po napromienianiu są zmęczenie, bóle głowy i podrażnienie skóry głowy.

Chemoterapia

Chemioterapia wykorzystuje leki do zabijania komórek nowotworowych. Chemioterapeutyki można przyjmować w postaci tabletek (doustnie) lub wstrzykiwać dożylnie.

Chemioterapia jest zwykle stosowana w połączeniu z radioterapią w leczeniu glejaków. Najczęściej stosowanym chemioterapią w leczeniu glejaków jest temozolomid (Temodar), który przyjmuje się jako pigułkę.

Skutki uboczne chemioterapii zależą od rodzaju i dawki przyjmowanych leków. Do częstych działań niepożądanych należą: nudności i wymioty, ból głowy, utrata włosów, gorączka i osłabienie. Niektóre działania niepożądane mogą być leczone lekami.

Ukierunkowana terapia lekowa

Ukierunkowane leczenie lekami koncentruje się na określonych nieprawidłowościach występujących w komórkach nowotworowych. Blokując te nieprawidłowości, ukierunkowane leczenie lekami może spowodować śmierć komórek nowotworowych.

Jedną z celowanych terapii lekowych stosowanych w leczeniu raka mózgu zwanego glejakiem jest bewacizumab (Avastin). Lek ten, podawany przez żyłę (dożylnie), zatrzymuje tworzenie nowych naczyń krwionośnych, odcinając dopływ krwi do guza i zabijając komórki nowotworowe.

Innowacje w leczeniu

Badania nad rakiem mózgu są bardzo aktywnym kierunkiem studiów. Naukowcy badają nowe sposoby dostarczania leków do guzów mózgu, w tym pomp, które uwalniają ciągły, powolny przepływ chemioterapii lub ukierunkowanych terapii lekowych na nowotwór.

Inny typ terapii wykorzystuje technologię zwaną polami leczenia nowotworu, która dostarcza pola elektryczne do mózgu, co może pomóc w powstrzymaniu proliferacji komórek rakowych. To przenośne urządzenie do noszenia jest używane w połączeniu z temozolomidem do leczenia nowo zdiagnozowanego glioblastoma u dorosłych.

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Rehabilitacja po leczeniu

Ponieważ guzy mózgu mogą się rozwijać w częściach mózgu kontrolujących zdolności motoryczne, mowę, wzrok i myślenie, rehabilitacja może być niezbędną częścią procesu zdrowienia. Twój lekarz może skierować Cię do specjalistów, takich jak:

 • Fizjoterapia może pomóc Ci odzyskać utracone zdolności motoryczne lub siłę mięśni
 • Terapia zajęciowa, która może pomóc w powrocie do normalnych codziennych czynności, w tym pracy, po guzie mózgu lub innej chorobie
 • Terapia logopedyczna ze specjalistami w zakresie zaburzeń mowy (patologowie mowy), które mogą pomóc w przypadku trudności z mówieniem
 • Korepetycje dla dzieci w wieku szkolnym, które mogą pomóc dzieciom radzić sobie ze zmianami w pamięci i myśleniem po guzie mózgu

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Glejak, a medycyna alternatywna

Przeprowadzono niewiele badań dotyczących uzupełniających i alternatywnych metod leczenia nowotworów mózgu. Nie udowodniono, aby inne metody leczenia leczyły glejaki. Jednak terapie uzupełniające mogą pomóc w radzeniu sobie z nowotworem mózgu i jego leczeniem. Porozmawiaj z lekarzem o swoich opcjach.

Niektóre uzupełniające metody leczenia, które mogą Ci pomóc, obejmują:

 • Akupunktura
 • Hipnoza
 • Medytacja
 • Terapia muzyczna
 • Ćwiczenia relaksacyjne

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Glejak mózgu szanse przeżycia

Aktualne dane pokazują, że osoby mają 30% szans na przeżycie ponad 2 lat. Jednak wiele osób żyje dłużej niż dwa lata po rozpoznaniu i wskaźniki się poprawiają. Można to przypisać aktualizacjom technologicznym, a także możliwościom leczenia. Dzięki poświęceniu naukowców i lekarzy zrozumienie glejaka i sposobów jego leczenia poprawia się z roku na rok.

Ponadto oczekuje się, że tendencje te ulegną dalszej poprawie z powodu nowych innowacyjnych terapii, które są obecnie testowane i obiecujące. Należą do nich szczepionki, nowe środki chemioterapeutyczne i zastosowanie fal magnetycznych w celu przerwania wzrostu guza. Gdy nowe opcje leczenia zostaną zatwierdzone i dostępne, lekarze będą mieli więcej możliwości leczenia glejaka, co z czasem doprowadzi do jeszcze większej poprawy przeżywalności.


Domowej roboty Vapor Rub, idealna maść na pozbycie się problemów z zatokami

Kiedy mamy infekcję zatok lub jesteśmy przeziębieni największą irytującą sytuacja jest zatkany nos, przez co nie możemy swobodnie oddychać. Stan ten pogarsza się z dnia na dzień...

Spryskaj pleśń tą mieszanką, a już nigdy się ona nie pojawi

Pleśń ma zazwyczaj wiele negatywnych skutków dla zdrowia. Jeśli masz pleśń w domu, konieczne jest, abyś się jej pozbył jak najszybciej. W tym artykule znajdziesz rozwiązanie, które skutecznie...

Obniż poziom złego cholesterolu i pozbądź się nadmiaru kilogramów

Nawet lekarze zalecają ten napój swoim pacjentom, ponieważ spożywając go systematycznie dzięki niemu mogą obniżyć poziom złego cholesterolu, a dodatkowo spalić tłuszcz w okolicach brzucha w bardzo...

Prosty, naturalny środek na ból kręgosłupa

Spróbuj tej naturalnej receptury dzięki, której Twój kręgosłup uwolni się od bólu. Przepis ten jest rzeczywiście bardzo prosty i dosłownie na wyciągnięcie ręki, dzięki niemu będziecie...

Czosnek w mleku – leczy astmę, zapalenie płuc, bezsenność, zapalenie stawów i kaszel

W kuchni znajdują się różne owoce, warzywa i przyprawy, które oprócz przygotowywania smacznych i zdrowych potraw mogą być również wykorzystywane do leczenia wielu problemów...

Ogórki – eliminują toksyny i poprawiają zdrowie włosów i skóry

Badania naukowe wykazały, że składniki występujące w ogórka są przydatne w walce z różnego rodzaju nowotworami. Inne korzyści to piękniejsze włosy i skóra oraz przyczyniają się do...

Zobacz co się stanie, jeśli myjesz twarz octem jabłkowym

Ocet jabłkowy jest jednym z najbardziej atrakcyjnych produktów naturalnych, które są powszechnie stosowane do pielęgnacji skóry. Zabiegi z octu jabłkowego stają się coraz bardziej popularne,...

Właściwości lecznicze skórki pomarańczowej, o których nie wiesz

Pomarańcze są jednym z najczęstszych owoców spożywanych na całym świecie. Podczas, gdy wiele osób nie wie o tym, że ich skórka jest źródłem szerokiej gamy składników odżywczych,...

Dlaczego warto dodać masło do kawy

Wiele osób pijąc kawę dodaje do niej jakiś krem lub cukier dla lepszego smaku. Najnowszy trend, który zyskuje coraz to większe grono odbiorców i cieszy się coraz...

Starożytna receptura na choroby płuc, impotencję

Ta starożytna receptura powstała w klasztorze w Tybecie i jest bardzo korzystna w leczeniu wielu chorób. Jednakże, że jest ona bardzo silna, zalecane jest stosować ją raz...

To się stanie z twoim ciałem kiedy będziesz jeść 3 jajka dziennie

W dzisiejszych czasach wiele osób usuwa produkty pochodzenia zwierzęcego i nabiał ze swojej diety. Gdyż pragną ściśle przestrzegać diety wegańskiej, a nie zdają sobie sprawy z faktu, że...

Padaczka (epilepsja) – przyczyny, objawy i sposoby leczenia

Padaczka znana również jako epilepsja jest przewlekłą chorobą, która powoduje napady niesprowokowane i nawracające. W tym artykule dowiesz się co ją powoduje, kto jest zagrożony, w...

Stracił 16 kilogramów pijąc ten prosty w przygotowaniu napój

Dieta, którą mamy zamiar Wam zaprezentować została wymyślona przez farmaceutkę Sumiko i jej męża Hitoshi, który schudł 16 kilogramów. Najważniejszą rzeczą jaką trzeba robić to jeść...

Wypij ten napój zanim pójdziesz spać, a usuniesz wszystkie toksyny

Prezentujemy Wam domowy naturalny napój, który pozytywnie wpłynie na ogólny stan Twojego zdrowia. Pijąc go przyśpieszysz swój metabolizm, oczyścisz organizm z toksyn i pozbędziesz się tłuszcz z brzucha! Tkanka...

5 porannych rytuałów, które pozytywnie wpłyną na metabolizm!

Każdy z nas chce rozpocząć dzień pełen energii i z uśmiechem na twarzy. Warto więc stworzyć rutynę, która sprawi, że nasze ciało będzie szczupłe, szczęśliwe i...

Lek na przeziębienie wycofany z obrotu! Koniecznie przeczytaj!

GIF wydał dziś decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie kraju serii leku Febrisan - lek na przeziębienia i grypy. Febrisan to nowoczesny lek bez...

Jak zasnąć w czasie krótszym niż 1 minuta? Oto magiczna sztuczka!

Lekarz Andrew Weil znalazł odpowiednie rozwiązanie dla Twoich niezliczonych nieprzespanych nocy! Pomoże Ci on zasnąć w czasie poniżej 1 minuty! Co zainspirowało Dr Weil to joga i...

Najlepsze lekarstwo na cholesterol i wysokie ciśnienie krwi

Amisze korzystają z tego wspaniałego, tradycyjnego lekarstwa do dnia dzisiejszego. Twierdzą, że ten lek jest stosowany przeciwko wielu chorobom, a także w celu poprawy...

Lek na oczyszczenie tętnic i obniżenie cholesterolu

Wiele osób ma problemy z układem sercowo-naczyniowym w pewnym wieku, które wymagają od nich leczenia medycznego. Jednak zawsze możesz użyć tego środka, aby zapobiec tym...

Wspaniały napój przyśpieszający odchudzanie i dodający energii

Kapusta jest jednym z najpotężniejszych produktów , który z pewnością powinnaś dodać do swojej diety. Ma silne działanie przeciwutleniające, przeciwrakowe i przeciwbakteryjne, zwłaszcza jeśli jest spożywana...

Oczyść swoje nerki, trzustkę wykorzystując naturalny składnik!

Tym magicznym składnikiem jest przyprawa, a dokładniej mówiąc chodzi o kolendrę.  Ma ona wiele właściwości zdrowotnych, które są wykorzystywane do leczenia różnych rodzajów chorób w naszym...

Jak leczyć przewlekłą migrenę? Sposoby radzenia sobie z bólem.

Oprócz silnego pulsującego bólu po jednej lub obu stronach głowy, osoby cierpiące na migrenę mogą również odczuwać nudności, wymioty, zawroty głowy, aury wzrokowe (migające...

10 oznak, że w Twoim ciele może rozwijać się rak!

Rak jest jedną z najgroźniejszych i najbardziej rozprzestrzenionych chorób w dzisiejszych czasach. Mimo, że zdrowa dieta może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka, geny mogą...

Dla tych, którzy są zbyt leniwi, aby ćwiczyć, a chcą mieć płaski brzuch!

Jeśli chcesz do lata stracić kilka kilogramów, nie ma lepszego rozwiązania niż wypicie tego wspaniałego napoju. Jest niezwykle potężny i może zastąpić 100 ćwiczeń abs. Przygotuj...

Jak pozbyć się 2 kg w zaledwie 7 dni! SUPER ROZWIĄZANIE

Imbir ma potężne korzyści, które pomagają nam schudnąć przez jego termogeniczny efekt, ale również działa jako przyspieszacz metabolizmu i spalacz tłuszczu. Dlatego spożywając każdego dnia imbir...

10 korzyści zdrowotnych octu jabłkowego

Jedno jabłko dziennie nie dopuszcza do ciebie lekarza, podobnie jak dzienna dawka octu jabłkowego. Ocet jabłkowy to rodzaj octu wytwarzanego z jabłek o charakterystycznym bursztynowym...

Perfekcyjna formuła na długie życie. Sok z marchwi

Dzisiaj mamy zamiar skupić się na zadaniu przygotowania soku z marchwi, która będzie przedłużał Twoje życie i bezpośrednio wpływał na jakość zdrowia. Składniki, które zostaną wykorzystane...

Najlepsze i najgorsze pokarmy jeżeli chodzi o zdrowie stawów

Zdrowe odżywianie jest niezbędne, aby zapobiegać chorobom stawów lub je wręcz poprawić. Czytaj dalej, aby odkryć najlepsze i najgorsze pokarmy dla twoich stawów! Przestrzeganie zdrowej...

Glukoza: jaki jest bezpieczny poziom glukozy we krwi, normy

Glukoza znana jest też pod inną nazwą: cukier we krwi. Glukoza jest kluczem do utrzymania mechanizmów ciała w najwyższej sprawności. Kiedy poziom glukozy jest optymalny, często...

Zobacz jak uzdrowić swoje kolana, odbudować kości i stawy

Z biegiem czasu niektóre części naszego ciała stają się coraz słabsze przez co mogą pojawić się nieodwracalne uszkodzenia.  Nasze kolana zwykle cierpią najbardziej w porównaniu z innymi...

Tylko 3 łyżki dziennie obniżą poziom cholesterolu

Przedstawiamy wam receptę, którą powinieneś zawsze mieć w domu. Uważa się ją za jeden z najlepszych naturalnych środków zaradczych i może naprawdę czynić cuda dla...

Przestań wyrzucać skórki od banana. 7 sposobów jak można je wykorzystać.

Banany są najczęściej spożywanymi owocami na świecie. Nie tylko są smaczne, ale są one również bogate w witaminę B6, pektyny i potas. Jedzenie bananów...

Jak rozpoznać zapalenie oskrzeli? Poznaj przyczyny i sposoby leczenia.

Zapalenie oskrzeli jest stanem, w którym drogi oddechowe w płucach ulegają zapaleniu i powodują kaszel, często ze śluzem lub świszczącym oddechem. Co to jest zapalenie oskrzeli? Zapalenie...

Czy wiesz, dlaczego dobrze jest włożyć cebulę do herbaty? Tą sztuczkę stosował mój dziadek!

Ludzie, którzy cierpią na bóle brzucha i jelit, wiedzą jak niewygodne są te dolegliwości i często dochodzi do tego, że żaden lek nie uśmierza...

10 niesamowitych herbat, które pomogą Ci schudnąć

Otyłość stała się światowym problemem zdrowotnym. Nadwaga lub otyłość jest poważnym problemem, ponieważ naraża ludzi na większe ryzyko poważnych chorób, takich jak cukrzyca typu 2,...

Czerniak: przyczyny, typy, objawy i leczenie

Czerniak to najpoważniejszy typ raka skóry, rozwija się w komórkach (melanocytach), które produkują melaninę - pigment, który nadaje skórze kolor. Czerniak może również tworzyć się...

Zobacz jak złagodzić zgagę dzięki tym naturalnym lekom

Zgaga jest niewygodnym objawem, który wynika z nadmiernej produkcji kwasu żołądkowego, pojawia się po zjedzeniu pewnych pokarmów lub dużym wysiłku. Obejmuje uczucie pieczenia, które przechodzi od brzucha...

Dotknij dłońmi swoich palców u stóp, a dowiesz się czy masz

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się w jakim stanie jest Wasze serce to wystarczy użyć tej prostej metody, aby o tym się przekonać. W każdym razie to jest...

Sok z imbiru – pozbądź się zapalenia stawów i ścięgien oraz choroby zwyrodnieniowej stawów

Imbir jest zwykle używany jako przyprawa w różnych potrawach i posiłkach. Jednak w wielu krajach na świecie ludzie również używają w celu wyeliminowania różnych stanów...

Usuń nadmiar cukru z organizmu w ciągu zaledwie 3 dni i schudnij

Cukier jest zdecydowanie głównym powodem, który wpływa na nasza wagę. Często nie wiemy jak dużo cukru dostaje się do naszego organizmu, ponieważ znajduje się on w...

12 zdrowotnych korzyści soku z imbiru i jak go przygotować

Sok z imbiru jest stosowany w leczeniu nudności, jest wyjątkowo bezpieczny i nie powoduje skutków ubocznych. Niektórzy położnicy polecają imbir, aby złagodzić poranne mdłości...

Korzyści zdrowotne płynące z picia wody

Woda jest głównym składnikiem ludzkiego ciała. W rzeczywistości ciało składa się z 55 - 78 procent wody. Odpowiednie i regularne spożycie wody ma wiele zalet zdrowotnych. Jako dodatkowy...

Poznaj popularne objawy niedoczynności tarczycy

Objawy niedoczynności tarczycy są często podobne do innych schorzeń, ale warto im się przyjrzeć. W rzeczywistości około 12% ludzi doświadcza nieprawidłowej czynności tarczycy w pewnym...

Imponujące korzyści mrożenia aloesu

Aloes to idealne rozwiązanie do pielęgnacji naszej skóry, ale może również być dobrym środkiem czyszczącym dla naszego układu trawiennego. Czasami jednak, aby uzyskać jak najwięcej...

Oznaki i zagrożenia związane z niedoborem wapnia

Wapń jest niezbędnym minerałem dla mocnych kości i zębów. Jako dzieci uczono nas pić więcej mleka, ponieważ odgrywa ono kluczową rolę w zdrowiu kości....

Ssanie oleju – wzmocnij organizm i wyczyść zęby naturalnie

Ssanie oleju kokosowego jest jednym z najlepszych sposobów usuwania bakterii i promowania zdrowych zębów i dziąseł. W rzeczywistości okazało się, że jest jeszcze bardziej skuteczne...

To się dzieje z Twoim ciałem, jeśli jesz 1 łyżeczkę kurkumy każdego dnia

Dzięki długoletniej tradycji kurkuma od dawna uważana jest za królową przypraw w Indiach, gdyż jest naturalnym lekiem na wiele problemów zdrowotnych. Początkowo była używana...

Wczesne sygnały torbieli jajników. Większość kobiet ignoruje je każdego dnia

Jednym z najczęstszych warunków reprodukcyjnych, które dotykają kobiety w każdym wieku są torbiele jajników. Torbiele jajników są wypełnionymi płynem woreczkami lub kieszeniami wewnątrz lub na...

Nie chcesz chorować, pij ten napój codziennie rano

Naukowcy udowodnili, że szklanka letniej wody z sokiem z połowy cytryny czyni cuda dla ciała i zdrowia naszego organizmu. Ten zdrowy napój odmłodzi Twoje ciało...

Ten domowy przepis niszczy dnę. Wystarczy tylko kilka składników.

Dna moczanowa jest bardzo częstym problemem, który może dotknąć osoby w każdym wieku i różnej płci, choć zwykle dzieje się tak u osób w...

Oczyść ciało z toksyn w domu dzięki tym 5 pokarmom

Życie w świecie pełnym chemikaliów naraża nasze ciała na gromadzenie się toksyn, które z kolei powodują wiele różnych chorób. Możesz jednak wrócić na właściwe...

Wspaniałe napoje do walki z infekcjami dróg moczowych

Infekcje dróg moczowych występują, gdy szkodliwe mikroorganizmy kolonizują drogi moczowe, w tym nerki i pęcherz. W większości przypadków jest to spowodowane przez bakterie, które docierają do...

Produkty żywnościowe, które walczą z wyczerpaniem, zmęczeniem

Czasami czujemy się wyczerpani z powodu dużego obciążenia pracą, stresu, problemów emocjonalnych lub braku odpoczynku w nocy. Jednak wyczerpanie jest czasami niewytłumaczalne i może być...

To lekarstwo zapewnia lepszy sen, usuwa nadmiar tłuszczu

W tym artykule chcemy zaprezentować Wam najlepszy naturalny składnik jakim jest miód. Zawiera ona około 80% cukru naturalnego, 18% wody i 2% minerałów, witamin, białek i pyłku. 8...

Czy cukrzycę można kontrolować za pomocą naturalnych składników?

Po zdiagnozowaniu cukrzycy i nadciśnienia 4 lata temu jeden mężczyzna postanowił skorzystać z naturalnych środków w celu poprawy swojego zdrowia. Początkowo odczuwał nienormalne pragnienie, a...

Nie uwierzysz w to, co ta herbata może zrobić dla twojego ciśnienia krwi

Udowodniono, że herbata hibiskusowa jest skuteczna w obniżaniu ciśnienia krwi, więc działa jak lek na nadciśnienie. A najlepsze jest to, że nie ma skutków ubocznych,...

Przepis na sok pomagający w leczeniu zapalenia stawów i ścięgien, raka, wysokiego ciśnienia krwi

Malunggay, znany również jako drzewo chrzanowe lub Moringa pochodzi z podnóża Himalajów w północno-zachodnich Indiach. Dzięki wysokiej zawartości witamin i minerałów oraz niesamowitym korzyściom...

Rwa kulszowa: objawy, przyczyny, leczenie, ćwiczenia

Rwa kulszowa - Fakty Rwa kulszowa jest bólem nerwu spowodowanym podrażnieniem nerwu kulszowego. Nerw kulszowy jest największym nerwem w ciele. Nerw kulszowy zaczyna się od korzeni nerwowych...

Co 15 migdałów każdego dnia może zrobić dla twojego zdrowia?

Jedną z pierwszych rzeczy, która przyjdzie ci do głowy, gdy mówisz o zdrowej żywności, zwłaszcza nasionach i orzechach są prawdopodobnie migdały. I się nie...

Oczyść płuca, usuń bakterie, toksyny i pozbądź się alergii

Problemy z oddychaniem można przypisać wielu czynnikom, takim jak astma, alergie, organizmy szkodliwe, a także wdychanie różnych substancji szkodliwych z powietrza.  Najczęstsze objawy powikłań oddechowych to te...

Śliwka – potężna multiwitamina wspomagająca zdrowie serca

Śliwka jest uważana za prawdziwą naturalną multiwitaminę. Ten owoc jest bogaty w witaminy o niskiej wartości energetycznej, a ich stosunek jest optymalny dla ogólnego stanu...

Rak jajnika – poznaj 10 wczesnych objawów „cichego zabójcy”

Rak jajnika wymaga więcej czasu, żeby został zdiagnozowany niż jakikolwiek inny rak żeńskiego układu rozrodczego. Do najczęstszych czynników ryzyka należą wiek, predyspozycje genetyczne i...