Jeśli masz grupę krwi „0” musisz być ostrożnym

Osoby z  grupą krwi ZERO są wyjątkowe ze względu, że mogą one oferować swoją krew wszystkim innym osobą bez względu jaką grupę krwi mają te osoby (w erytrocytach krwi ZERO nie ma elementów, które mogą kolidować z krwią innej osoby). 

[quads id=8]

To co wyżej jest wielkim plusem tego typu krwi, ale z drugiej strony osoby, które posiadają ten typ krwi są bardziej narażone na takie choroby jak: wrzody, problemy z tarczycą, niski poziom hormonów tarczycy i niewydolność jodu.

Zaburzenia te mogą doprowadzić do niepożądanych skutków: nadwaga i zatrzymanie wody.

[quads id=10]

W Japonii potencjalny pracownik musi zaznaczyć jaka grupę krwi posiada. Osoby z grupą krwi ZERO są uznawane za niezawodne, lubią pracować w grupie, angażują się w powierzany projekt i są pragmatyczne.

Zawsze racjonalnie myślą i większość wielkich przywódców miało właśnie ten typ krwi.

[quads id=9]

Osoby te też mają swoje negatywy często są nadpobudliwe, co może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych takich jak: stres, odporność na insulinę, nadwaga, wrzody, często też mogą mieć zgagę.

Osoby z tą grupą krwi powinny trzymać się z dala od kofeiny i alkoholu. Kofeina może być szczególnie niebezpieczna, ponieważ podnosi poziom adrenaliny, która jest i tak na wysokim poziomie u tych osób.

Badania

Według badania opublikowanego w ogólnodostępnym czasopiśmie Critical Care , w którym udział wzięło 901 japońskich pacjentów pogotowia ratunkowego , grupa krwi O wiąże się z wysoką śmiertelnością u pacjentów z ciężkimi urazami .

[quads id=5]

Naukowcy z Tokyo Medical and Dental University Hospital w Japonii stwierdzili, że u pacjentów z ciężkimi urazami (ci z urazem mogącym spowodować długotrwałą niepełnosprawność lub śmierć) z grupą krwi O śmiertelność wyniosła 28% w porównaniu z 11% u pacjentów z innymi grupami krwi.

Dr Wataru Takayama, autor korespondencyjny, powiedział: „Ostatnie badania sugerują, że grupa krwi O może być potencjalnym czynnikiem ryzyka krwotoku (krwawienia w dużych ilościach). Utrata krwi jest główną przyczyną zgonów u pacjentów z ciężkimi urazami, ale badania nad związkiem między różnymi grupami krwi i ryzykiem zgonu z powodu urazu są skąpe. Chcieliśmy przetestować hipotezę, że na przeżycie traumy wpływają różnice w grupach krwi”.

[quads id=4]

Wykazano, że pacjenci z grupą krwi O mają niższy poziom czynnika von Willebranda, czynnika krzepnięcia krwi, niż pacjenci z innymi grupami krwi. Niższe poziomy czynnika von Willebranda mogą być związane z wyższymi poziomami krwotoku. Autorzy sugerują, że niższy poziom tego czynnika jest możliwym wyjaśnieniem większej śmiertelności wśród pacjentów urazowych z grupą krwi O.

[quads id=3]

Wataru Takayama powiedział: „Nasze wyniki rodzą również pytania o to, w jaki sposób przetoczenie czerwonych krwinek typu O pacjentowi z ciężkim urazem może wpłynąć na homeostazę, proces, który powoduje zatrzymanie krwawienia, i czy różni się on od innych grup krwi. Konieczne są dalsze badania, aby przeanalizować wyniki naszego badania i opracować najlepszą strategię leczenia pacjentów z ciężkimi urazami”.

Autorzy wykorzystali dane z dokumentacji medycznej 901 pacjentów z ciężkim urazem, którzy zostali przewiezieni do jednego z dwóch ośrodków intensywnej opieki medycznej trzeciego stopnia w Japonii w latach 2013-2016.

[quads id=7]

Autorzy ostrzegają, że wszyscy pacjenci, których dane zostały przeanalizowane w tym badaniu, byli Japończykami i dlatego istnieje potrzeba dalszych badań, aby zrozumieć, czy wyniki dotyczą innych grup etnicznych. Ponadto nie przeprowadzono oceny wpływu poszczególnych grup krwi A, AB lub B na śmiertelność z powodu ciężkich urazów.