Powszechny minerał, którego skuteczność w walce z lękiem, stresem i depresją zawstydza leki farmaceutyczne

Depresja jest obecnie jedną z najczęściej diagnozowanych chorób. W samych Stanach Zjednoczonych odnotowuje się co roku ponad 3 miliony przypadków i najwyraźniej dotyka to 350 milionów ludzi na całym świecie.

Medycyna konwencjonalna uważa, że ​​leki przeciwdepresyjne są najważniejszą metodą leczenia. Obejmują one również nowo zatwierdzony lek poporodowy do wstrzykiwań, którego leczenie kosztuje 34 000 dolarów, a całkowita sprzedaż ma osiągnąć 16 miliardów dolarów do końca 2023 roku.

Poważne ryzyko związane z chemicznymi środkami farmaceutycznymi

Pomimo ich powszechnego stosowania, leki te powodują szereg poważnych skutków ubocznych, w tym myśli samobójcze i samobójstwa – dwie ostatnie rzeczy, których można spodziewać się w przypadku choroby współistniejącej z myślami samobójczymi.

Tylko z tego powodu bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są naturalne, bezpieczne i skuteczne alternatywy.

Chociaż badania nad naturalnymi alternatywami dla lęku i depresji rosną z każdym dniem, rzadko zdarza się znaleźć wysokiej jakości badania kliniczne na ludziach na ten temat opublikowane w renomowanych czasopismach. Dlatego też badanie opublikowane w czasopiśmie PLOS One pod tytułem „Rola suplementacji magnezem w leczeniu depresji: randomizowane badanie kliniczne” wydaje się obiecujące .

Jak wynika z niedawnego badania, magnez jest nie tylko bezpieczny, tani i łatwo dostępny, ale także skuteczny w leczeniu łagodnych i umiarkowanych objawów stresu i depresji.

Podczas gdy poprzednie badania koncentrowały się na związku między magnezem a depresją, jest to pierwsze badanie kliniczne kontrolowane placebo, mające na celu ocenę, czy stosowanie chlorku magnezu dostępnego bez recepty (248 mg magnezu dziennie przez 6 tygodni) łagodzi objawy depresji .

(Uwaga: Oprócz chlorku magnezu innymi dobrze wchłanianymi formami magnezu są cytryniany, jabłczany, glicyniany, siarczany i orotany. Tlenki magnezu są trudniej wchłaniane).

Co wykazało badanie

Plan nauki był następujący:

Otwarte, blokowane, randomizowane badanie krzyżowe przeprowadzono w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej z udziałem 126 dorosłych (średni wiek 52 lata; 38% mężczyzn), u których zdiagnozowano łagodne do umiarkowanych objawy i doświadczali ich za pomocą Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta (PHQ-9).

Interwencja obejmowała 6 tygodni aktywnego leczenia (248 mg pierwiastkowego magnezu dziennie) w porównaniu z 6 tygodniami kontroli (brak leczenia). Ocenę objawów depresyjnych przeprowadzano telefonicznie co dwa tygodnie.

Pierwszorzędowym wynikiem była różnica netto w zmianie objawów depresji od wartości początkowej do końca każdego okresu leczenia.

Drugorzędne wyniki obejmowały zmiany w objawach lękowych, a także przestrzeganie schematu suplementacji, występowanie działań niepożądanych i zamiar stosowania suplementów magnezu w przyszłości.

W okresie od czerwca 2015 r. do maja 2016 r. swoje dane przekazało 112 uczestników.

Wyniki badania były następujące:

Przyjmowanie chlorku magnezu przez 6 tygodni spowodowało klinicznie istotną poprawę wyniku netto w wynikach PHQ-9 o -6,0 punktów (CI -7,9, -4,2; P <0,001). Średnia zgodność, obliczona dla pigułki, wyniosła 83%.

Suplementy były dobrze tolerowane i 61% uczestników stwierdziło, że będzie nadal stosować magnez w przyszłości. Podobne efekty zaobserwowano niezależnie od wieku, płci, początkowego nasilenia depresji, początkowego poziomu magnezu czy stosowania leków przeciwdepresyjnych.

Efekty były widoczne w ciągu dwóch tygodni. Magnez jest skuteczny w leczeniu łagodnej i umiarkowanej depresji u dorosłych. Działa szybko i jest dobrze tolerowany, bez konieczności ścisłego monitorowania pod kątem toksyczności.”

Potencjalne konwencjonalne leki przeciwdepresyjne to takie, które powodują „dostateczną lub pełną odpowiedź na leczenie wynoszącą 5 lub więcej punktów w skali PHQ-9 w porównaniu z wartością wyjściową.

Na tym poziomie skuteczności zalecanym działaniem jest: „Nie zmieniać leczenia; przeprowadzaj okresowe kontrole.” Dlatego wynik magnezu wynoszący 6,0 w ramach konwencjonalnych oczekiwań pełnej odpowiedzi oznacza duży sukces, czasami nazywany „remisją” choroby.

Z kolei konwencjonalne leki przeciwdepresyjne prowadzą do przerwania ich stosowania u prawie połowy pacjentów, zwykle ze względu na ich ciężkie, a czasem wyniszczające skutki uboczne.

Podsumujmy więc główne wyniki badania:

 • Nastąpiła klinicznie znacząca poprawa zarówno w zakresie depresji, jak i lęku.
 • 61% pacjentów stwierdziło, że będzie nadal stosować magnez w przyszłości.
 • Podobne efekty pojawiały się niezależnie od wieku, płci, nasilenia depresji, początkowego poziomu magnezu czy stosowania leków antystresowych i przeciwdepresyjnych.
 • Efekty były zauważalne w ciągu dwóch tygodni.

Autorzy badania doszli do wniosku:

„Magnez jest skuteczny w leczeniu łagodnej i umiarkowanej depresji u dorosłych. Działa szybko i jest dobrze tolerowany, bez konieczności ścisłego monitorowania pod kątem toksyczności.”

Nie tylko na depresję: wiele innych korzyści zdrowotnych magnezu

Magnez odgrywa główną rolę w wytwarzaniu energii w organizmie, ponieważ występuje w 300 enzymach ludzkiego organizmu, w tym w biologicznie aktywnej formie ATP, znanej jako MG-ATP. W rzeczywistości w białkach ludzkich zidentyfikowano ponad 3751 miejsc wiązania magnezu, co sugeruje, że jego główne znaczenie odżywcze jest znacznie niedoceniane.

W ciągu ostatnich 40 lat badania nad magnezem gromadziły się w stałym tempie około 2000 nowych badań rocznie.

W naszym projekcie bazy danych odnotowaliśmy dotychczas ponad 100 korzyści zdrowotnych magnezu. Dla zwięzłości skupimy się na siedmiu kluczowych zastosowaniach terapeutycznych:

1. Fibromialgia: niedobór magnezu jest powszechny nie tylko u osób, u których zdiagnozowano fibromialgię, ale wykazano klinicznie, że stosunkowo niskie dawki magnezu (50 mg) w połączeniu z kwasem jabłkowym w postaci jabłczanu magnezu łagodzą ból i tkliwość.

2. Migotanie przedsionków: obecnie istnieje wiele badań wykazujących, że suplementacja magnezem zmniejsza migotanie przedsionków, sama lub w połączeniu z konwencjonalnymi metodami leczenia.

3. Cukrzyca typu 2: niedobór magnezu jest powszechny u chorych na cukrzycę typu 2 i według badania z 2007 roku występuje u 13,5 do 47,7%.

Badania wykazały również, że u chorych na cukrzycę typu 2 z neuropatią obwodową i chorobą wieńcową serca poziom wewnątrzkomórkowego magnezu jest niższy.

Wykazano, że doustna suplementacja magnezu obniża poziom glukozy w osoczu i zwiększa poziom cholesterolu HDL (dobrego) u pacjentów z cukrzycą typu 2. Wykazano również, że poprawia wrażliwość na insulinę i kontrolę metaboliczną u osób chorych na cukrzycę typu 2.

4. Zespół napięcia przedmiesiączkowego : niedobór magnezu obserwowano także u kobiet dotkniętych zespołem napięcia przedmiesiączkowego.

Nie jest więc zaskakujące, że stwierdzono, że łagodzi objawy napięcia przedmiesiączkowego polegające na zatrzymywaniu płynów, a także znacznie zmniejsza objawy towarzyszące u około 34% kobiet w wieku 18–45 lat, które otrzymywały tabletki 250 mg w ciągu 3-miesięcznego okresu badania.

Stwierdzono, że magnez w połączeniu z witaminą B6 łagodzi objawy napięcia przedmiesiączkowego związane z lękiem.

5. Choroby układu krążenia i śmiertelność : niskie stężenie magnezu w surowicy przewiduje śmierć z powodu chorób układu krążenia i wszystkich innych przyczyn.

Istnieje wiele sposobów, w jakie magnez może nadać swoje właściwości ochronne. Może działać jako bloker kanału wapniowego, hipotensyjny (obniża ciśnienie krwi), przeciwskurczowy (który może chronić przed skurczem tętnic wieńcowych) i przeciwzakrzepowy.

Komórki mięśnia sercowego są również bardzo bogate w mitochondria („komórki będące elektrowniami”) – do 100 razy więcej na komórkę niż w mięśniach szkieletowych, które wymagają odpowiedniej ilości magnezu do wytworzenia ATP w cyklu kwasu cytrynowego.

6. Zaburzenia migrenowe : u pacjentów cierpiących na napady migreny we krwi wykryto znacznie niższy poziom magnezu.

Niedawny artykuł w czasopiśmie Journal of Neural Transmission zatytułowany „Dlaczego wszystkich pacjentów z migreną powinien być leczony magnezem” wskazano, że powszechne badania krwi nie odzwierciedlają dokładnie rzeczywistych zapasów magnezu w organizmie, ponieważ tylko 2% znajduje się w mierzalnej przestrzeni zewnątrzkomórkowej, „67% znajduje się w kościach, a 31% w komórkach”.

Autorzy stwierdzają, że skoro „rutynowe badania krwi nie wskazują na poziom magnezu, przynajmniej doustna dawka magnezu jest uzasadniona w leczeniu empirycznym wszystkich osób cierpiących na migrenę” .

W rzeczywistości stwierdzono, że doustna suplementacja magnezu zmniejsza liczbę dni z bólem głowy u dzieci doświadczających częstych bólów migrenowych, a w połączeniu z L-karnityną skutecznie zmniejsza częstotliwość migreny również u dorosłych .

7. Starzenie się : choć naturalne starzenie się jest procesem zdrowym, zaobserwowano, że przyspieszone starzenie się jest oznaką niedoboru magnezu, szczególnie widocznego w kontekście długich lotów kosmicznych, gdzie niski poziom magnezu wiąże się z ponad 10-krotnie szybszym starzeniem się układu sercowo-naczyniowego systemie niż na ziemi.

Wykazano, że suplementy magnezu odwracają związane z wiekiem zmiany w układzie neuroendokrynnym i EEG snu u ludzi.

Jednym z możliwych mechanizmów niedoboru magnezu związanego z wiekiem jest to, że magnez jest niezbędny do stabilizacji DNA i wspiera jego reprodukcję. Bierze także udział w gojeniu końcówek chromosomów po ich podziale w procesie mitozy.

Dość zaskakujące jest myślenie o wyżej wymienionych korzyściach ubocznych przyjmowania magnezu lub jego suplementów w kontekście znanych skutków ubocznych farmaceutycznych podejść do radzenia sobie z objawami choroby.

Ze stosowaniem leków konwencjonalnych wiąże się średnio 75 skutków ubocznych, w tym śmiertelnych (aczkolwiek rzadkich). Biorąc pod uwagę liczne zalety magnezu i jego wyjątkowo niską toksyczność, ten typowo mineralny środek leczniczy (i składnik żywności) całkowicie zawstydza farmaceutyczne podejście do stresu, lęku i depresji.

Najlepsze dietetyczne źródła magnezu

Najlepszym źródłem magnezu jest żywność, a jednym ze sposobów rozpoznania żywności zawierającej magnez jest jej kolor – są to te zielone, czyli bogate w chlorofil.

Chlorofil, który pozwala roślinom wychwytywać energię słoneczną i przekształcać ją w energię metaboliczną, ma w swoim centrum atom magnezu. Bez magnezu rośliny nie byłyby w stanie wykorzystywać energii światła słonecznego.

Jednakże magnez w swojej podstawowej postaci jest bezbarwny i występuje także w wielu roślinach, które nie są zielone.

Żart jest taki, że skompleksowany z kofaktorami spożywczymi jest wchłaniany i wykorzystywany efektywniej niż w swojej podstawowej formie, ekstrahowanej np. z wapienia w postaci tlenku magnezu.

Następujące produkty spożywcze zawierają szczególnie duże ilości magnezu. Podane proporcje podano na 100 gramów.

 • otręby ryżowe, surowe (781 mg)
 • wodorosty, agar, suszony (770 mg)
 • szczypiorek liofilizowany (640 mg)
 • pieprz, liść kolendry, suszony (694 mg)
 • pestki dyni, suszone (535 mg)
 • kakao w proszku, niesłodzone (499 mg)
 • pieprz, bazylia, suszona (422 mg)
 • nasiona, len (392 mg)
 • pieprz, kminek (366 mg)
 • Orzechy, orzechy brazylijskie (376 mg)
 • pietruszka liofilizowana (372 mg)
 • nasiona, sezam (346 mg)
 • orzechy włoskie, masło migdałowe (303 mg)
 • Orzechy nerkowca, prażone (273 mg)
 • serwatka słodka suszona (176 mg)
 • banany, suszone (108 mg)
 • proso dmuchane (106 mg)
 • szalotka liofilizowana (104 mg)
 • por, liofilizowany (156 mg)
 • ryba, łosoś, surowy (95 mg)
 • cebula, suszone plastry (92 mg)
 • Jarmuż, siekany, surowy (88 mg)

Na szczęście dla osób, które potrzebują większych dawek lub nie są przyzwyczajone do spożywania pokarmów bogatych w magnez, jest on powszechnie dostępny na rynku w formie suplementów.

Ci, którzy chcą skorzystać z ubocznych korzyści terapii magnezem, a mianowicie jego właściwości przeczyszczających i zmiękczających stolec, powinni pamiętać, że cytrynian magnezu lub tlenek magnezu zapewnią tę dodatkową właściwość.

Dla tych, którzy chcą zmaksymalizować jego wchłanianie i biodostępność, glicynian magnezu jest idealny, ponieważ glicyna jest najmniejszym aminokwasem, z którym normalnie wiąże się magnez i dzięki temu jest wysoce wchłanialny. Orotaty są również dobrą formą.

👇Udostępnij znajomym👇

Zobacz Też: