Przełomowy Lek na Stan Przedcukrzycowy: Nowa Nadzieja w Walce z Cukrzycą Typu 2

Lek doustny przyjmowany raz dziennie na stan przedcukrzycowy wykazuje znaczną skuteczność w obniżaniu poziomu glukozy we krwi w badaniach na ludziach. Naukowcy przewidują, że może także hamować rozwój cukrzycy typu 2.

Stan Przedcukrzycowy – Cichy Przeciwnik

Ponad 2 mln Polaków cierpi na stan przedcukrzycowy, charakteryzujący się podwyższonym poziomem glukozy we krwi, który jest wyższy niż normalnie, ale nie na tyle wysoki, by zdiagnozować cukrzycę typu 2. Granica między tymi zaburzeniami jest płynna, choć nie u każdej osoby z tym stanem rozwinie się cukrzyca. Wczesne wykrycie i leczenie mogą zapobiegać lub opóźniać progresję choroby.

Nowy Lek APHD-012 – Przełom w Terapii

Nowy lek na stan przedcukrzycowy, APHD-012, opracowany przez firmę biofarmaceutyczną Aphaia Pharma, przeszedł badanie kliniczne fazy 2 w celu oceny jego skuteczności. Wyniki są bardzo obiecujące, także w kontekście walki z cukrzycą typu 2.

Wypowiedź Eksperta

Dr Steffen-Sebastian Bolz, dyrektor naukowy Aphaia Pharma, stwierdził:
„Jesteśmy podekscytowani, że możemy po raz pierwszy wykazać, że mechanizm działania APHD-012 przekłada się na skuteczność kliniczną. Oprócz zaprezentowania potencjału naszych doustnych globulek glukozy w leczeniu postępu stanu przedcukrzycowego, podkreśla ona również swoją obietnicę dostarczenia korzyści klinicznych w różnych wskazaniach (np. cukrzycy, otyłości i innych), biorąc pod uwagę jej mechanizm działania w przywracaniu naturalnych wzorców uwalniania hormonów w jelitach.”

Jak Działa APHD-012?

U zdrowych osób składniki odżywcze są wchłaniane równomiernie wzdłuż jelita cienkiego. Składniki, które nie są wchłaniane przez górną część jelita cienkiego, wędrują do dolnej jego części. Tam stymulują komórki wyczuwające składniki odżywcze, wyzwalając hormony zwane inkretynami, które regulują funkcje takie jak apetyt i aktywność metaboliczna, w tym wydzielanie insuliny przez trzustkę.

U osób ze stanem przedcukrzycowym niemal całe wchłanianie składników odżywczych zachodzi w górnej części jelita cienkiego, co zmniejsza odpowiedź hormonalną. Lek APHD-012 został opracowany w celu uwalniania glukozy w dolnym odcinku jelita cienkiego, aby przywrócić i zmaksymalizować odpowiedź hormonalną.

Wyniki Badania Klinicznego

W randomizowanym badaniu klinicznym, około 30 uczestników ze stanem przedcukrzycowym, cukrzycą i zdrowych otrzymywało raz dziennie dawkę APHD-012 lub placebo przez 6 tygodni. Głównym celem badania była poprawa tolerancji glukozy, mierzona testem doustnego obciążenia glukozą (OGTT).

Test OGTT

OGTT, czyli tzw. krzywa cukrowa, pokazuje, jak organizm radzi sobie ze spożyciem cukru i jest stosowany jako test przesiewowy w kierunku stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2. Osoba, która pościła przez co najmniej 8 godzin, wypija roztwór glukozy zawierający 75 g cukru, a jej poziom glukozy jest sprawdzany dwie godziny później. Osoba z stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą będzie miała podwyższony poziom cukru we krwi po OGTT.

Normy Poziomu Cukru

Normalny poziom cukru we krwi u osoby zdrowej wynosi 70–99 mg/dL (3,9 do 5,5 mmol/l), podczas gdy stan przedcukrzycowy charakteryzuje się wartościami 100–125 mg/dL (5,6 do 6,9 mmol/l). Wartości 126 mg/dL (7,0 mmol/l) i wyższe (w dwóch pomiarach) oznaczają cukrzycę.

Rezultaty Leczenia APHD-012

Dwie godziny po OGTT APHD-012 obniżył poziom glukozy u wszystkich osób biorących udział w badaniu z 162 mg/dL do 142 mg/dL (z 9,0 mmol/l do 7,9 mmol/l), co stanowi statystycznie istotną poprawę. Efekt był większy u osób ze stanem przedcukrzycowym, u których poziom glukozy we krwi spadł z 157 mg/dL do 122 mg/dL (8,7 mmol/l do 6,8 mmol/l). U osób z cukrzycą APHD-012 spowodował spadek z 238 mg/dL do 209 mg/dL (13,2 mmol/l do 11,6 mmol/l). Leczenie placebo nie przyniosło znaczącego efektu.

Bezpieczeństwo i Efekty Uboczne

Podczas badania nie wystąpiły żadne poważne zdarzenia niepożądane. Lekkie zdarzenia niepożądane zgłoszono u ośmiu osób (27 proc.), którym podano APHD-012, i u pięciu osób (17 proc.), którym podano placebo. Rodzaje zgłoszonych zdarzeń niepożądanych nie zostały wymienione.

Perspektywy na Przyszłość

Aphaia Pharma prowadzi również badania kliniczne fazy 2, aby przetestować skuteczność swojego doustnego preparatu glukozy jako środka przewlekłej kontroli masy ciała u osób z otyłością. Jeśli dalsze badania potwierdzą skuteczność APHD-012, może to oznaczać rewolucję w leczeniu stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2, a także w zarządzaniu wagą u osób z otyłością.

Podsumowanie

Nowy lek APHD-012 to przełom w terapii stanu przedcukrzycowego, który może również hamować rozwój cukrzycy typu 2. Jego innowacyjny mechanizm działania, polegający na przywracaniu naturalnych wzorców uwalniania hormonów w jelitach, daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie tych poważnych schorzeń. Wczesne wyniki badań klinicznych są obiecujące, a dalsze badania mogą otworzyć nowe możliwości terapeutyczne.