Co to jest autyzm dziecięcy. Jakie są przyczyny i objawy autyzmu?

Autyzm jest stanem związanym z rozwojem mózgu, który wpływa na to, jak osoba postrzega świat, powoduje problemy w interakcji społecznej i komunikacji.

[toc]

Co to jest autyzm?

Zaburzenie obejmuje ograniczone i powtarzalne wzorce zachowań. Termin „widmo” w zaburzeniu ze spektrum autyzmu odnosi się do szerokiego zakresu objawów i nasilenia.

Autyzm zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i ostatecznie powoduje problemy funkcjonujące w społeczeństwie – społecznie, w szkole i w pracy. Często dzieci wykazują objawy autyzmu w ciągu pierwszego roku. Niewielka liczba dzieci wydaje się rozwijać normalnie w pierwszym roku, a następnie przechodzi okres regresji między 18 a 24 miesiącem życia, kiedy rozwijają się objawy autyzmu.

Chociaż nie ma lekarstwa na zaburzenia ze spektrum autyzmu, intensywne, wczesne leczenie może mieć duży wpływ na życie wielu dzieci.

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Autyzm objawy

Niektóre dzieci wykazują oznaki autyzmu we wczesnym dzieciństwie, takie jak zmniejszony kontakt wzrokowy, brak reakcji na ich imię lub obojętność wobec opiekunów. Inne dzieci mogą rozwijać się normalnie przez pierwsze kilka miesięcy lub lat życia, ale nagle stają się wycofane lub agresywne lub tracą umiejętności językowe, które już nabyły. Znaki są zwykle widoczne w wieku 2 lat.

Każde dziecko z autyzmem może mieć unikalny wzorzec zachowań i poziom ciężkości – od niskiego do sprawnego funkcjonowania.

Niektóre dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają trudności w uczeniu się, a niektóre mają oznaki niższej niż normalna inteligencji. Inne dzieci z zaburzeniami mają normalną do wysokiej inteligencji – uczą się szybko, ale mają problemy z komunikowaniem się i stosowaniem tego, co wiedzą w życiu codziennym i dostosowywaniu się do sytuacji społecznych.

Ze względu na unikalną mieszankę objawów u każdego dziecka, ciężkość może być czasami trudna do ustalenia. Zwykle opiera się na poziomie upośledzeń i ich wpływie na zdolność do funkcjonowania.

Poniżej znajdują się niektóre typowe objawy u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Komunikacja społeczna i interakcja

Dziecko lub osoba dorosła cierpiąca na zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą mieć problemy z interakcją społeczną i umiejętnościami komunikacyjnymi, w tym dowolne z tych znaków:

 • Nie odpowiada na jego imię lub wydaje się, że cię nie słyszy
 • Odporny na przytulanie, wydaje się, że woli grać sam, wycofując się do swojego własnego świata
 • Ma słaby kontakt wzrokowy i brak wyrazu twarzy
 • Nie mówi lub traci wcześniejszą zdolność do wypowiadania słów lub zdań
 • Mówi nienaturalnym tonem lub rytmem i może używać głosu lub mowy podobnej do robota
 • Powtarza słowa lub wyrażenia dosłownie, ale nie rozumie, jak z nich korzystać
 • Wygląda na to, że nie rozumie prostych pytań ani wskazówek
 • Nie wyraża emocji ani uczuć i wydaje się nieświadomy uczuć innych
 • Nie wskazuje ani nie przynosi przedmiotów
 • Nieadekwatnie zbliża się do interakcji społecznej, ponieważ jest bierny, agresywny lub destrukcyjny
 • Ma trudności z rozpoznawaniem sygnałów niewerbalnych, takich jak interpretacja wyrazów twarzy innych osób, postawy ciała lub ton głosu

Wzorce zachowania

Dziecko lub dorosły z autyzmem może mieć ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań lub działań, w tym dowolne z tych znaków:

 • Wykonuje powtarzające się ruchy, takie jak kołysanie, wirowanie lub trzepotanie ręką
 • Wykonuje czynności, które mogą spowodować samookaleczenia, takie jak gryzienie lub uderzenia głową
 • Rozwija określone rutyny i rytuały, które zostają zakłócone przy najmniejszych zmianach
 • Ma problemy z koordynacją lub ma dziwne wzorce ruchowe, takie jak niezdarność lub chodzenie na palcach i ma dziwny, sztywny lub przesadny język ciała
 • Fascynują go szczegóły obiektu, takie jak obracające się koła autka, ale nie rozumie ogólnego celu lub funkcji obiektu
 • Jest niezwykle wrażliwy na światło, dźwięk lub dotyk, ale może być obojętny na ból lub temperaturę
 • Nie angażuje się w grę naśladowczą
 • Ma określone preferencje żywieniowe, takie jak jedzenie tylko kilku pokarmów lub odmawianie jedzenia o określonej teksturze

W miarę dojrzewania niektóre dzieci z autyzmem stają się bardziej zaangażowane w interakcje z innymi i wykazują mniej zakłóceń w zachowaniu. Niektórzy, zwykle ci z najmniej poważnymi problemami mogą w końcu prowadzić normalne lub prawie normalne życie. Inni jednak nadal mają trudności z umiejętnościami językowymi lub społecznymi, a nastolatki mogą przynieść gorsze problemy behawioralne i emocjonalne.

Kiedy iść do lekarza?

Niemowlęta rozwijają się we własnym tempie, ale dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zwykle wykazują pewne oznaki opóźnionego rozwoju przed ukończeniem 2 lat.

Jeśli martwisz się o rozwój swojego dziecka lub podejrzewasz, że twoje dziecko może mieć zaburzenie ze spektrum autyzmu, porozmawiaj o swoich obawach z lekarzem. Objawy związane z zaburzeniem mogą być również powiązane z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Objawy autyzmu często pojawiają się na wczesnym etapie rozwoju, gdy istnieją oczywiste opóźnienia w umiejętnościach językowych i interakcjach społecznych. Twój lekarz może zalecić testy rozwojowe, aby określić, czy dziecko ma opóźnienia w poznawaniu, języku i umiejętnościach społecznych, jeśli Twoje dziecko:

 • Nie odpowiada uśmiechem lub radosnym wyrażeniem przez 6 miesięcy
 • Nie naśladuje dźwięków ani mimiki twarzy przez 9 miesięcy
 • Nie wykonuje gestów – takich jak punkt czy fala – do 14 miesięcy
 • Nie mówi pojedynczych słów przez 16 miesięcy
 • Nie podaje fraz dwuskładnikowych przez 24 miesiące
 • Traci umiejętności językowe i umiejętności społeczne w każdym wieku

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Autyzm przyczyny

Autyzm nie ma jednej znanej przyczyny. Biorąc pod uwagę złożoność tego zaburzenia oraz fakt, że objawy i nasilenie są różne, prawdopodobnie istnieje wiele przyczyn. Zarówno genetyka, jak i środowisko mogą odgrywać pewną rolę.

 • Genetyka. Wydaje się, że kilka różnych genów bierze udział w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. U niektórych dzieci zaburzenie ze spektrum autyzmu może być związane z zaburzeniem genetycznym, takim jak zespół Retta lub zespół łamliwego chromosomu X. W przypadku innych dzieci zmiany genetyczne (mutacje) mogą zwiększać ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jeszcze inne geny mogą wpływać na rozwój mózgu lub sposób, w jaki komunikują się komórki mózgowe lub mogą one determinować nasilenie objawów. Niektóre mutacje genetyczne wydają się być dziedziczne, podczas gdy inne pojawiają się spontanicznie.
 • Czynniki środowiskowe. Naukowcy badają obecnie, czy czynniki takie jak infekcje wirusowe, leki lub powikłania podczas ciąży czy zanieczyszczenia powietrza odgrywają rolę w wywoływaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Brak związku między szczepionkami, a autyzmem

Jedna z największych kontrowersji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu dotyczy tego, czy istnieje powiązanie pomiędzy szczepionką, a autyzmem. Pomimo rozległych badań żadne wiarygodne badanie nie wykazało związku między zaburzeniem ze spektrum autyzmu, a jakimikolwiek szczepionkami.

Unikanie szczepień dziecięcych może narazić dziecko i inne osoby na niebezpieczeństwo schwytania i rozprzestrzenienia się poważnych chorób, w tym krztuścowi, odrze lub śwince.

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Czynniki ryzyka

Zwiększa się liczba dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. Nie jest jasne, czy wynika to z lepszego wykrywania i zgłaszania, czy też z rzeczywistego wzrostu liczby przypadków.

Zaburzenie dotyka dzieci wszystkich ras i narodowości, ale pewne czynniki zwiększają ryzyko dziecka. Mogą to być:

 • Płeć dziecka. Chłopcy są około cztery razy bardziej narażeni na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu niż dziewczęta.
 • Historia rodzinna. Rodziny, które mają jedno dziecko z zaburzeniami mają zwiększone ryzyko posiadania kolejnego dziecka z zaburzeniem. Nierzadko zdarza się, że rodzice lub krewni dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają niewielkie problemy z umiejętnościami społecznymi lub komunikacyjnymi lub angażują się w pewne zachowania typowe dla tego zaburzenia.
 • Inne zaburzenia. Dzieci z pewnymi schorzeniami mają wyższe niż normalnie ryzyko autyzmu lub objawy podobne do autyzmu. Przykłady obejmują zespół łamliwego chromosomu X, dziedziczne zaburzenie, które powoduje problemy intelektualne, stwardnienie guzowate (stan, w którym guzy łagodne rozwijają się w mózgu) i zespół Retta, stan genetyczny występujący prawie wyłącznie u dziewcząt, który powoduje spowolnienie wzrostu głowy, niepełnosprawność intelektualną i utratę celowego używania rąk.
 • Wcześniaki. Dzieci urodzone przed 26 tygodniem ciąży mogą mieć większe ryzyko autyzmu.
 • Wiek rodziców. Może istnieć związek między dziećmi urodzonymi przez starszych rodziców, a zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu ustalenia tego związku.

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Komplikacje związane z autyzmem

Problemy z interakcjami społecznymi, komunikacją i zachowaniem mogą prowadzić do:

 • Problemy w szkole i nauce
 • Problemy z zatrudnieniem
 • Niezdolność do samodzielnego życia
 • Izolacja społeczna
 • Stres w rodzinie
 • Bycie prześladowanym

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Czy można zapobiec autyzmowi?

Nie ma sposobu, aby zapobiec autyzmowi, ale istnieją opcje leczenia. Wczesna diagnoza i interwencja są najbardziej pomocne i mogą poprawić zachowanie, umiejętności i rozwój języka. Jednak interwencja jest pomocna w każdym wieku. Chociaż dzieci zwykle nie wyrastają z objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu mogą nauczyć się dobrze funkcjonować.

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Jak zdiagnozować autyzm u dzieci?

Lekarz Twojego dziecka będzie szukał oznak opóźnień rozwojowych podczas regularnych badań kontrolnych. Jeśli Twoje dziecko wykazuje objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, prawdopodobnie zostaniesz skierowany do specjalisty, który leczy dzieci z autyzmem, takimi jak psychiatra dziecięcy lub psycholog, neurolog dziecięcy lub pediatra rozwojowy.

Ponieważ zaburzenie ze spektrum autyzmu różni się znacznie w zakresie objawów i nasilenia, postawienie diagnozy może być trudne. Nie ma konkretnego testu medycznego, aby określić zaburzenie. Zamiast tego specjalista może:

 • Obserwuj swoje dziecko i spytaj, w jaki sposób jego interakcje społeczne, umiejętności komunikacyjne i zachowania rozwijały się i zmieniały z czasem
 • Test na autyzm sprawdzający słuch, mowę, język, poziom rozwoju oraz kwestie społeczne i behawioralne
 • Przedstaw swoje strukturalne interakcje społeczne i komunikacyjne swojemu dziecku i oceń wydajność
 • Uwzględnij innych specjalistów w ustalaniu diagnozy
 • Testy genetyczne, aby określić czy Twoje dziecko cierpi na zaburzenie genetyczne, takie jak zespół Retta lub zespół łamliwego chromosomu X.

[su_divider divider_color=”#00bbff” link_color=”#00bbff”]

Autyzm leczenie

Nie ma lekarstwa na zaburzenie ze spektrum autyzmu i nie ma jednego uniwersalnego leczenia. Celem leczenia jest maksymalizacja zdolności Twojego dziecka do funkcjonowania poprzez zmniejszenie objawów autyzmu oraz wspieranie rozwoju i uczenia się. Wczesna interwencja w okresie przedszkolnym może pomóc dziecku w nauce podstawowych umiejętności społecznych, komunikacyjnych, funkcjonalnych i behawioralnych.

Zakres domowych i szkolnych metod leczenia i interwencji związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu może być przytłaczający, a potrzeby dziecka mogą się zmieniać z biegiem czasu.

Jeśli Twoje dziecko ma zdiagnozowane zaburzenie ze spektrum autyzmu, porozmawiaj z ekspertami o stworzeniu strategii leczenia i zbuduj zespół specjalistów, aby zaspokoić potrzeby Twojego dziecka.

Opcje leczenia mogą obejmować:

 • Zachowanie i terapia komunikacyjna. Wiele programów dotyczy zakresu problemów społecznych, językowych i behawioralnych związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Niektóre programy koncentrują się na ograniczaniu zachowań problemowych i nauczaniu nowych umiejętności. Inne programy koncentrują się na uczeniu dzieci, jak działać w sytuacjach społecznych lub komunikować się lepiej z innymi.
 • Terapie edukacyjne. Dzieci z autyzmem często dobrze reagują na wysoce ustrukturyzowane programy edukacyjne. Skuteczne programy zazwyczaj obejmują zespół specjalistów i różnorodne działania mające na celu poprawę umiejętności społecznych, komunikacji i zachowań. Dzieci w wieku przedszkolnym, które otrzymują intensywne, zindywidualizowane interwencje behawioralne często wykazują dobry postęp.
 • Terapie rodzinne. Rodzice i inni członkowie rodziny mogą nauczyć się grać i współdziałać ze swoimi dziećmi w sposób, który promuje umiejętności interakcji społecznych, radzić sobie z problemowymi zachowaniami oraz uczy umiejętności codziennego życia i komunikacji.
 • Inne terapie. W zależności od potrzeb dziecka, korzystna może być terapia logopedyczna w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych, terapii zajęciowej do nauczania czynności dnia codziennego i fizjoterapii w celu poprawy ruchu i równowagi. Psycholog może zalecić sposoby radzenia sobie z problemami.

Autyzm, a inne choroby medyczne i psychiczne?

Oprócz zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci, nastolatki i dorośli mogą również doświadczyć:

 • Problemy zdrowotne w medycynie. Dzieci z autyzmem mogą również mieć problemy medyczne, takie jak epilepsja, zaburzenia snu, ograniczone preferencje pokarmowe lub problemy żołądkowe. Zapytaj lekarza swojego dziecka, jak najlepiej zarządzać tymi stanami.
 • Problemy z przejściem do dorosłości. Nastolatki i młodzi dorośli z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą mieć trudności w zrozumieniu zmian ciała. Również sytuacje społeczne stają się coraz bardziej złożone w okresie dojrzewania i może istnieć mniejsza tolerancja dla różnic indywidualnych. Problemy z zachowaniem mogą być wyzwaniem podczas dorastania, dojrzewania.
 • Inne zaburzenia zdrowia psychicznego. Nastolatkowie i dorośli z  autyzmem często doświadczają innych zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak lęk i depresja. Twój lekarz, specjalista ds. zdrowia psychicznego oraz organizacje wspierające społeczność mogą zaoferować pomoc.
👇Udostępnij znajomym👇

Zobacz Też: