Znaleźli sposób komunikowania się z pacjentami po udarze mózgu

Powoduje to również duże trudności w opiece nad pacjentem dla lekarzy i pielęgniarek, które nie są w stanie ocenić stanu swoich pacjentów z powodu braku kanałów komunikacji. 

Komunikowali się za pomocą piktogramów

Jednym emotikonem możemy opisać najróżniejsze przejawy palety emocjonalnej i niezliczone potrzeby.

Do tej pory maleńkie sygnały używane w komunikacji mobilnej były głównie wykorzystywane online, ale naukowcy z Wydziału Neuronauki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside włączyli je do praktyki opieki szpitalnej w ciągu ostatnich dwóch i pół roku.

Eksperyment zadziałał, a jego wyniki opublikowano wczoraj w Journal of the American Medical Association . 

Emoji mają uniwersalny urok. Ich użycie może ominąć wykształcenie, język i wiek. Otwierają most dla komunikacji.

– powiedział główny badacz eksperymentu , Kendrick Davies.

Kwestionariusze zdrowotne są często przygotowywane językiem niezrozumiałym dla pacjentów, co może być dla nich niepokojące i może pogłębiać przepaść między personelem opiekuńczym, a pacjentami i członkami ich rodzin.

Mają nadzieję, że ten nowatorski pomysł rozwiąże również i ten problem.

Zachęceni pomyślną praktyką, celem jest teraz opracowanie kompleksowego systemu raportowania, który mógłby działać w skoordynowany i jednolity sposób w szpitalach – nawet na całym świecie.

Znaki wyrażające różne uczucia mogą być przydatne nie tylko dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą mówić, ale także w przypadku barier kulturowych czy językowych.