15 Lat Wysiłku = Wcześniejsza Emerytura! Nowelizacja Ustawy Rewolucjonizuje Świat Pracy!

Z dniem 2024 roku zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone przez nowelizację Ustawy o Emeryturach Pomostowych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda w sierpniu ubiegłego roku. Nowe regulacje umożliwiają wcześniejsze przejście na emeryturę, nawet o pięć lat przed ustawowym wiekiem. Jednakże, istnieją konkretne warunki, jakie należy spełnić.

Dotychczasowe Warunki a Nowe Możliwości


Do końca roku poprzedzającego wprowadzenie zmian, emerytury pomostowe przysługiwały jedynie osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. Nowa nowelizacja poszerza grupę osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury. To zmiana, na którą związki zawodowe zabiegały od długiego czasu.

„Ustawa o Emeryturach Pomostowych przywraca sprawiedliwość. Osoby, które pracowały w warunkach szkodliwych czy szczególnie uciążliwych, posiadające określony staż pracy i ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), będą teraz mogły skorzystać z emerytury pomostowej” – podkreślił prezydent Andrzej Duda, sygnowując nowelizację ustawy.

Nowe Kryteria Uprawniające do Wcześniejszej Emerytury


Aby skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę pomostową, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Wymagane jest 15 lat pracy w szczególnych warunkach, takich jak praca pod ziemią, lub o szczególnym charakterze, jak w przypadku maszynistów.

Procedury Składania Wniosków


Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił w rozmowie z „Faktem”, że wnioski o emeryturę pomostową można składać nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia. Pośpiech w tej kwestii może skutkować odmową.

Prognoza Przejść na Emeryturę Pomostową


ZUS szacuje, że po zniesieniu wygasającego charakteru emerytur pomostowych liczba osób korzystających z tego świadczenia wyniesie:

w 2024 roku – 7,3 tys.,
w 2029 roku – 4 tys.,
w 2033 roku – 4,8 tys.


Dodatkowe Zmiany Wprowadzone Przez Nowelizację


Oprócz ułatwień w zakresie wcześniejszych emerytur, nowelizacja podpisana w sierpniu wprowadziła także inne istotne zmiany, takie jak:

Ochrona działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy,
Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy spod płacy minimalnej,
Podwyższenie rocznego limitu odliczeń od dochodu z tytułu składek członkowskich przekazywanych na rzecz związków zawodowych.


ZOBACZ TAKŻE