Co następuje po śmierci człowieka? Naukowcy wysunęli nową hipotezę!

Jesteśmy jedynym gatunkiem na tej planecie w pełni świadomym własnej śmiertelności. Oczywiście idea skończoności własnego istnienia jest trudna dla każdego.

Z tego powodu większość tradycji religijnych i filozoficznych oferuje pewną interpretację tego, co dzieje się po śmierci.

Jest to wciąż atrakcyjny dla nauki obszar badań, choć bardzo wymagający. W końcu wszystko, co wiąże się ze śmiercią jest bardzo trudne do osiągnięcia pomimo całego postępu technologicznego.

Jednak najnowszym odkryciem ekspertów jest to, że nasza dusza nie umiera wraz z fizycznym ciałem.

Według najnowszych danych „żyje dalej”. Czy wnioski badaczy potwierdzają zatem religijną wiarę w życie pozagrobowe?

Duchowe nauki i mechanika

Koncepcja nieba lub jakiejś formy życia pozagrobowego leży u podstaw większości nauk duchowych.

Według niewierzących nic się nie dzieje, śmierć jest po prostu końcem. Jednak wiara w życie po życiu pojawia się także w innych grupach.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że istnieją absolutnie jasne dowody na taką możliwość.

Przede wszystkim jednak musi istnieć możliwość, że istota znana nam jako umysł nie składa się z mózgu.

Zdaniem badaczy możliwe są też inne warstwy rzeczywistości, które do tej pory wymykały się dokładnym badaniom.

Stoją zasadniczo za tym, co do tej pory wiemy o mózgu, ale jednocześnie jasno definiują naszą rzeczywistość.

Opierając się na tym fakcie, eksperci twierdzą, że chociaż ciało wyraźnie umiera, świadomość żyje wiecznie. Umożliwiają to prawa mechaniki kwantowej.

Dziedzina ta jest wymieniana w wielu odkryciach naukowych, ale o co tak naprawdę chodzi?

Warto wiedzieć, że zajmuje się ona zachowaniem materii, szczególnie na poziomie atomowym, a także subatomowym.

Między elektronami, a protonami

Jej celem są zatem właściwości cząsteczek i atomów oraz ich innych podstawowych jednostek.

W szczególności neutrony, elektrony, protony, kwarki, gluony i inne. Wraz z postępem fizyki cząstek elementarnych materia w tradycyjnym rozumieniu stopniowo zanikała.

W ten sposób wszechświat zaczął przypominać ideę, niematerialny system praw matematycznych.

Proces poznania zmierza coraz bardziej w kierunku rzeczywistości niemechanicznej, wszechświat jest zatem raczej myślą niż jakąś wielką maszyną.

Świadomość objawia się wówczas jako nieprzypadkowa interwencja w sferę materii. Powinniśmy raczej być czczeni jako twórcy lub władcy królestwa materii

fizyk James H. Jeans.

Informacje są również przechowywane na poziomie kwantowym i może to być dusza.

Według Stuarta Hameroffa i Sir Rogera Penrose’a świadomość to krótko mówiąc informacja przechowywana nie na poziomie komórkowym, ale właśnie na poziomie kwantowym.

Według ich badań jest to proces zwany przechowywaniem Orch-OR.

Dusza wpisana w ciało

Ta skoordynowana redukcja celu odbywa się poprzez strukturalne składniki ludzkich komórek.

Są to oparte na białkach mikrotubule, które mogą przenosić informacje kwantowe.

Załóżmy, że serce się zatrzymuje, krew przestaje płynąć, a mikrotubule tracą swój stan kwantowy. Ale informacja kwantowa nie jest niszczona, ponieważ nie może. Potem po prostu rozchodzi się po całym wszechświecie.

Hameroff

Oto teoria o 21 gramach, które ciało ma stracić w chwili śmierci.

Prawda jest taka, że ​​świat fizyczny wokół nas istnieje tylko dzięki naszym zmysłom.

Według Instytutu Maxa Plancka w Monachium istnieje nieskończone życie pozagrobowe po śmierci.

Ten, w którym żyjemy jest tylko konstruktem naszych zmysłów. Po śmierci ciała dusza żyje w nieskończoności.

To, co widzimy tu i teraz, to tylko płaszczyzna materialna postrzegana przez zmysły. Życie pozagrobowe jest więc nieskończoną rzeczywistością, która znacznie przekracza materialną.

dr. Hans-Peter Durr

ZOBACZ TAKŻE