Czaszka ujawnia istnienie gatunku ludzkiego sprzed miliona lat temu. Wcześniej w tym samym rejonie odkryto inne szczątki.

Badania przeprowadzono w środkowych Chinach, a dokładniej w prowincji Hubei. To właśnie tam, zarówno trzydzieści lat temu, jak i obecnie, odkryto szczątki przypisywane odległemu gatunkowi człowieka.

Człowiek wyprostowany najprawdopodobniej istniał między 1,1 mln a 800 tys. lat temu. Na podstawie datowania gleby i szczątków zwierząt odkrytych w pobliżu stanowiska, naukowcy doszli do takiego wniosku.

Odkryte w 1989 i 1990 roku czaszki Yunxian 1 i 2 mają pewne cechy wspólne z wcześniejszymi skamieniałościami człowiek wyprostowany z Azji oraz szczątkami odkrytymi na indonezyjskiej wyspie Jawa.

Rzeczywiście, rozmawiamy o dużych mózgach, mimo że ich przypuszczalna waga była na tyle niska, że można było powiązać te okazy z bardziej współczesnymi ludźmi. Magazyn Nature zawiera informacje o całym tym zdarzeniu.

Trójwymiarowa rekonstrukcja czaszki wykonana w 2010 roku

Skamieniałości odkryte na indonezyjskiej Jawie dały podstawy do pierwszej identyfikacji człowieka wyprostowanego.

Kości, które pochodzą sprzed 1,5 mln lat, ujawniły, że ten gatunek mógł być pierwszym wczesnym człowiekiem, który opuścił Afrykę.

Yunxian 3, najnowsza z czaszek, jest natomiast otoczona małymi skamieniałościami zwierząt, co utrudnia wykopaliska.

Czaszka ma najprawdopodobniej od 800 000 do 1 000 000 lat.


W związku z tym czaszka Majów nadal znajduje się częściowo pod ziemią. Jak dotąd udało się dotrzeć do czoła i oczodołów, a także do górnej, tylnej i lewej kości policzkowej.

W miarę postępów naukowcy mogą odkryć dodatkowe elementy strukturalne, takie jak zęby czy fragmenty szczęki.

Szczątki odkryto już niemal na całym obszarze Chin. Choć ich czaszki mają wyraźnie różniące się cechy, przodkami niektórych z tych populacji może być lud Yunxian, związany z trzema wspomnianymi czaszkami.

Jedna hipoteza utrzymuje, że każda z azjatyckich populacji ewoluowała niezależnie, podczas gdy druga sugeruje, że różnice są wynikiem wielokrotnych fal afrykańskiej ekspansji.


ZOBACZ TAKŻE