Osoby leworęczne są bardziej narażone na choroby psychiczne – już wiemy dlaczego

Osoby leworęczne stanowią jedynie 10 procent światowej populacji. Pomimo tak małej liczby 40 procent wszystkich przypadków poważnych chorób psychicznych wykrywa się u osób leworęcznych.

kobieta z depresją

Naukowcy nie są do końca pewni dlaczego choroby psychiczne mają większą szansę ujawnić się u osób leworęcznych, ale uważają, że może to być bezpośrednio związane ze sposobem w jaki sposób pracują ich mózgi.

W rzeczywistości większość z nas cierpi na jakieś zaburzenia psychiczne lub choroby w pewnym momencie naszego życia, czy to zaburzenia psychotyczne czy depresja.

Jednak fakt, że osoby leworęczne zawsze miały większe szanse na bycie związanymi z tymi poważniejszymi chorobami psychicznymi był zaskakujący.

Aby naprawdę zrozumieć dlaczego tak się dzieje musimy przyjrzeć się różnicom mózgów osób praworęcznych i leworęcznych. Nasze mózgi polegają na procesie zwanym lateralizacją, który pozwala naszym ciałom tworzyć obszary „wiedzy specjalistycznej”.

To rozdzielenie pozwala na bardziej efektywne przetwarzanie danych. A niektórzy uważają, że może to również pozwolić na większe szanse osób leworęcznych na doświadczenie chorób psychicznych.

Twoja dominująca ręka może również odgrywać pewną rolę w podatności mózgu na zaburzenia psychiczne.

Przyczyna leworęczności w mózgu sprowadza się do kilku możliwości. Takie rzeczy jak geny, a nawet stresory środowiskowe mogą prowadzić do „leworęcznych mózgów”.

Ostatnie badania nad genetyką ważną dla rozwoju mózgu wykazały, że pewne geny są związane z leworęcznością. W rezultacie, te geny mogą również odgrywać pewną rolę w tym, dlaczego leworęczni ludzie doświadczają poważniejszych chorób psychicznych.

Ale, jak Big Think zauważa w raporcie teorie te nie są udowodnione i mogą być inne powody, dlaczego leworęczni doświadczają wyższych wskaźników chorób psychicznych, które są bardziej poważne.

Jednak w tej chwili wydaje się, że niektóre ze stresorów, które mogą powodować leworęczność, takie jak subtelne uszkodzenia mózgu lub nawet mniejsza lateralizacja mózgu mogą prowadzić do większych szans na zaburzenia psychiczne.

Ale to nie znaczy, że bycie leworęcznym jest złe. W rzeczywistości istnieje wiele korzyści, na które mogą liczyć osoby leworęczne – takie jak zwiększone umiejętności w walce i rywalizacji.

W rzeczywistości, niektórzy badacze twierdzą, że osoby leworęczne są bardziej skłonne do zostania elitarnymi sportowcami niż praworęczne.


ZOBACZ TAKŻE