Glifosat (randap) rakotwórczy? Sprawdź dlaczego należy go unikać!

Randap (glifosat) jest jednym z najpopularniejszych morderców chwastów na świecie.Jest używany przez rolników i właścicieli domów, na polach, trawnikach i ogrodach. Wiele badań twierdzi, że roundup jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Jednak inne badania powiązały go z poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak rak. W tym artykule szczegółowo omówiono randap i jego wpływ na nasze zdrowotne.

Randap, glifosat co to jest?

Roundup jest bardzo popularnym herbicydem lub chwastobójcą. Jest produkowany przez giganta biotechnologii Monsanto i został po raz pierwszy wprowadzony przez nich na rynek w 1974 roku.

Ten chwastobójca jest najczęściej stosowany w rolnictwie. Jest również wykorzystywany przez przemysł leśny i prywatnych właścicieli domów.

Kluczowym składnikiem randapu jest glifosat, związek o strukturze molekularnej podobnej do aminokwasu glicyny. Glifosat jest również stosowany w wielu innych herbicydach.

Randap jest nieselektywnym herbicydem co oznacza, że ​​zabije większość roślin, z którymi się zetknie.

Jego użycie znacznie wzrosło po opracowaniu genetycznie modyfikowanych, odpornych na glifosat upraw, takich jak soja, kukurydza i rzepak.

Zabija rośliny poprzez hamowanie szlaku metabolicznego zwanego szikimową ścieżką. Ta ścieżka ma kluczowe znaczenie dla roślin i niektórych mikroorganizmów, ale nie występuje u ludzi.

Jednak ludzki układ trawienny zawiera mikroorganizmy, które wykorzystują tę drogę.

Roundup to popularny zabójca chwastów. Aktywny składnik, glifosat występuje również w wielu innych herbicydach. Zabija rośliny poprzez zakłócanie określonego szlaku metabolicznego.

Randap co zawiera oprócz glifosatu?

Roundup jest obecnie bardzo dyskusyjnym tematem. Niektóre badania dowodzą, że aktywny składnik, glifosat może zwiększać ryzyko wielu chorób.

Z drugiej strony randap od dawna uważany jest za jeden z najbezpieczniejszych herbicydów dostępnych na rynku.

Jednak roundup zawiera więcej składników niż tylko glifosat. Zawiera również wiele innych składników, które pomagają uczynić go silnym chwastobójcą. Niektóre z tych składników mogą być utrzymywane w tajemnicy przez producenta i nazywane substancjami obojętnymi.

W kilku badaniach stwierdzono, że randap jest znacznie bardziej toksyczny dla komórek ludzkich niż sam glifosat.

Dlatego badania wskazujące na bezpieczeństwo izolowanego glifosatu mogą nie dotyczyć całej mieszanki randapu, która jest mieszanką wielu chemikaliów.

Roundup został powiązany z wieloma chorobami, ale nadal jest uważany przez wiele organizacji za bezpieczny środek chwastobójczy. Zawiera wiele innych składników, które mogą być bardziej toksyczne niż sam glifosat.

Randap szkodliwość

Roundup został powiązany z rakiem

W 2015 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała glifosat za ” prawdopodobnie rakotwórczy środek dla ludzi „.

Mówiąc prościej oznacza to, że może powodować raka. Agencja oparła swoje wnioski na badaniach obserwacyjnych, badaniach na zwierzętach i badaniach w probówkach.

Podczas gdy badania na myszach i szczurach łączą glifosat z nowotworami, dostępne są ograniczone dowody ludzkie. Dostępne badania obejmują głównie rolników i osoby pracujące z herbicydem.

Kilka z nich łączy glifosat z chłoniakiem nieziarniczym, nowotworem, który pochodzi z białych krwinek zwanych limfocytami, które są częścią układu odpornościowego organizmu.

Jednak kilka innych badań nie znalazło żadnego związku. W jednym dużym badaniu ponad 57 000 rolników nie znaleziono związku między stosowaniem glifosatu i chłoniakiem.

Dwie ostatnie recenzje nie znalazły również związku między glifosatem i rakiem, chociaż należy wspomnieć, że niektórzy autorzy mają powiązania finansowe z Monsanto.

Najnowsza aktualizacja w tej sprawie pochodzi z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który stwierdził, że prawdopodobnie nie powoduje on uszkodzenia DNA ani raka.

EFSA zbadał jednak tylko glifosat, podczas gdy WHO przeanalizowała badania zarówno wyizolowanego glifosatu, jak i produktów zawierających glifosat jako składnik, takich jak Roundup.

Niektóre badania powiązały glifosat z niektórymi nowotworami, podczas gdy inne nie znalazły żadnego związku. Skutki działania izolowanego glifosatu mogą różnić się od produktów zawierających glifosat jako jeden z wielu składników.

Randap może mieć wpływ na twoje bakterie jelitowe

Istnieją setki różnych rodzajów mikroorganizmów w jelicie, z których większość to bakterie. Niektóre z nich są przyjaznymi bakteriami i są niezwykle ważne dla twojego zdrowia.

Roundup może negatywnie wpływać na te bakterie. Blokuje szlak szikimowy, który jest ważny zarówno dla roślin, jak i mikroorganizmów.

W badaniach na zwierzętach stwierdzono również, że przeszkadza on korzystnym bakteriom jelitowym. Co więcej, szkodliwe bakterie wydawały się bardzo odporne na glifosat.

W jednym z artykułów postawiono nawet hipotezę, że glifosat w randapie jest odpowiedzialny za wzrost wrażliwości glutenu i celiakii na świecie.

Jednak zanim będzie można wyciągnąć jakiekolwiek wnioski musi to zostać przeanalizowane znacznie dogłębniej.

Glifosat zakłóca ścieżkę, która jest ważna dla przyjaznych bakterii w układzie pokarmowym.

Inne negatywne skutki zdrowotne randapu i glifosatu

Istnieje wiele opinii na temat skutków zdrowotnych randapu i innych produktów zawierających glifosat. Zgłaszają jednak sprzeczne ustalenia.

Niektórzy twierdzą, że glifosat może mieć negatywny wpływ na zdrowie i odgrywać rolę w wielu chorobach. Inni podają, że glifosat nie jest powiązany z żadnymi poważnymi schorzeniami.

To może się różnić w zależności od populacji. Na przykład rolnicy i ludzie, którzy ściśle współpracują z tymi produktami wydają się być najbardziej narażeni na negatywne skutki.

Pozostałości glifosatu znaleziono we krwi i moczu pracowników rolnych, zwłaszcza tych, którzy nie używają rękawiczek. Jedno z badań pracowników rolnych używających produktów glifosatowych zgłosiło nawet problemy związane z ciążą.

W innym badaniu postawiono hipotezę, że może on być przynajmniej częściowo odpowiedzialny za przewlekłą chorobę nerek u pracowników rolnych na Sri Lance.

Efekty te należy poddać dalszej analizie. Należy również pamiętać, że badania na rolnikach, którzy ściśle współpracują z herbicydem mogą nie dotyczyć osób, które otrzymują je w śladowych ilościach w żywności.

Wyniki badań wskazują na sprzeczne ustalenia dotyczące wpływu randapu na zdrowie. Wydaje się, że rolnicy, którzy ściśle współpracują z chwastobójcą są najbardziej zagrożeni.

Jakie produkty spożywcze zawierają randap/glifosat?

Główne produkty spożywcze zawierające ten składnik są genetycznie zmodyfikowane (GM), odporne na glifosat, takie jak kukurydza, soja, rzepak, lucerna i buraki cukrowe.

Jedno z ostatnich badań wykazało, że wszystkie 10 zbadanych genetycznie próbek soi zawierało duże ilości resztek glifosatu.

Z drugiej strony próbki z konwencjonalnych i uprawianych metodami ekologicznymi soi nie zawierały żadnych pozostałości.

Co więcej, wiele gatunków chwastów jest obecnie na niego odporne, co powoduje coraz więcej oprysków.

Pozostałości po zbiorach i glifosatach występują głównie w genetycznie zmodyfikowanych uprawach, w tym kukurydzy, soi, rzepaku, lucernie i burakach cukrowych.

Czy powinieneś unikać tych produktów?

Najprawdopodobniej będziesz miał kontakt z Roundupem jeśli mieszkasz lub pracujesz w pobliżu farmy.

Badania pokazują, że bezpośredni kontakt z randapem może powodować problemy zdrowotne, w tym większe ryzyko zachorowania na raka o nazwie chłoniak nieziarniczy.

Jeśli pracujesz z randapem lub podobnymi produktami upewnij się, że nosisz rękawiczki i podejmujesz inne kroki, aby zminimalizować ekspozycję na ten składnik.

Jednak glifosat w żywności to inna sprawa. Skutki zdrowotne tych śladowych ilości są wciąż przedmiotem debaty. Jest możliwe, że może wyrządzić szkodę, ale nie zostało to wykazane jednoznacznie w badaniu.